Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Kort fortalt

Høyås ligger på Tårnåsen og inneholder totalt 111 sykehjemsplasser – 64 ordinære langtidsplasser, 16 korttids-/mottaksplasser og 31 plasser for demente. I tillegg har Høyås to dagaktivitetssentre med til sammen 32 plasser.

Nye besøksregler fra 2. juni 

Les mer i denne saken:

Vi endrer besøksreglene for sykehjem

Her er den nye veilederen fra Helsedirektoratet:

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Følg med på oppdatert informasjon om koronaviruset.

Se endringer i kommunale tjenester

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne iPad’er som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Om sykehjemmet

Høyås ligger på Tårnåsen og inneholder totalt 111 sykehjemsplasser; 64 ordinære langtidsplasser, 16 korttids-/mottaksplasser og 31 plasser for demente. I tillegg har Høyås to dagaktivitetssentre med til sammen 32 plasser.

Service- og velværetilbud

Fotterapeut: telefon 95 83 61 06
Frisør: telefon 96 50 08 43
Aromaterapeut: telefon 98 64 12 36

Praktiske opplysninger

Det er ikke faste besøkstider, men vi henstiller besøkende om å komme før kl. 20.00.

Korttidsparkering for besøkende i inntil 2 timer ved hovedinngangen.
Parkering i garasje og på garasjetak ved nordenden av bygningen (innkjøring fra Valhallaveien). Parkeringskort fås i resepsjonen.

Kontakt oss

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Telefon 66 81 98 01

Åpningstid resepsjon:
Mandag–fredag kl. 08–15

Virksomhetsleder Kristine Lund
Telefon: 66 81 31 18 / 40 20 30 66

Besøksadresse
Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook:
Høyås bo- og rehabiliteringssenter

1. etasje (langtid)

Telefon 66 81 98 20

Avdelingsleder Cathrine Ullsgård
Telefon: 66 81 98 10 / 99 24 26 23

2. etasje

Telefon 66 81 51 43

3. etasje

Telefon 66 81 51 51

Avdelingsleder Mette H. Lunde
Telefon 66 81 51 41 / 45 39 34 85

4. etasje (korttid/mottak)

Telefon 66 81 51 60

Avdelingsleder Rita H. Amundsen
Telefon: 66 81 51 42 / 92 08 19 90

Dagaktivitetssenter

Liten gruppe
Telefon: 66 81 98 56

Stor gruppe
Telefon: 66 81 98 40

Avdelingsleder Håkon Navestad
Telefon: 46 74 94 57