Organiserte fritidsaktiviteter

Kort fortalt

  • Vi ønsker at flere barn og unge skal delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter og har etablert en tilskuddsordning for de som ikke har råd til å delta på slike aktiviteter.
  • Tilskuddsordningen baserer seg på et årlig fast beløp fra kommunen og bidrag fra næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. 

Oversikt over organiserte fritidsaktiviteter

Her kan du låne utstyr

Vil du bidra til ordningen?

For å realisere målet om at alle barn og unge i Nordre Follo skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter ønsker vi et samarbeid med næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. Kommunens årlige bevilgning dekker ikke utgiftene til denne ordningen alene.

Vil du eller din bedrift være med å bidra, kan du betale et valgfritt beløp til kontonummer 1506 23 73404. Merk innbetalingen med 200400 – 11219. 

Hva kan du få støtte til? 

Det for tiden ikke er penger å fordele i tilskuddsordningen. Det jobbes med å finne lokale sponsorer for å øke potten.

Du kan få støtte til faste, jevnlige organiserte aktiviteter. Eksempler er medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og andre utgifter knyttet til en aktivitet. Kommunen gir ikke støtte til enkeltaktiviteter og medlemskontingent til treningssentre.

Hvem kan få støtte?

Barn og unge i alderen 6-18 år med bostedsadresse i Nordre Follo og som ikke har råd til å delta i en organisert fritidsaktivitet kan få støtte. Vi vurderer søknader individuelt og innvilger eventuelle søknadsbeløp helt eller delvis.   

Hvem kan søke? 

Familier og enkeltpersoner kan ikke søke selv, men kan ta kontakt med ansatte i kommunen eller den som tilbyr aktiviteten. Søkeren vurderer om barnet trenger tilskudd. For å få støtte til en aktivitet, må de som er ansvarlig for aktiviteten være registrert i frivillighetsregisteret. VI gir også støtte til kommunale aktiviteter  som kulturskole og fritidsklubb. Søknaden må inneholde navn på barnet/ungdommen, fødselsdato og samtykke fra foresatte til barn under 15 år. S

Samtykkeerklæring

Søknaden

NB! På grunn av stor pågang av søknader har vi vært nødt til å stoppe muligheten for å søke, mens det jobbes med å finne lokale sponsorer for å øke tilskuddsordningen.

De som tilbyr aktiviteten eller ansatte i kommunen fyller ut søknadskjemaet og sender søknaden til kommunen elektronisk. De må sende en søknad for hvert barn. En søknad kan ikke omfatte utgifter til flere aktiviteter eller turer. Det er ingen søknadsfrist.

Hvem behandler søknadene?

Virksomheten Folkehelse, idrett og friluftsliv mottar og vurderer søknadene etter retningslinjene for tilskuddsordningen. Vi behandler personopplysninger etter gjeldende lovverk.  

Når får du svar? 

Søker vil normalt få svar innen ti dager. Kommunen utbetaler innvilget beløp til de som tilbyr aktiviteten.

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å søke?

Ta kontakt med folkehelsekoordinator
Heidi Berentsen
Telefon: 90 10 27 08

Informasjon om ordningen på flere språk

Amharisk

Arabic

Dari

English

Farsi

Kurmanji

Pashto

Somali

Sorani

Swahili

Tigrinya

Tyrkisk

 

Kontaktinformasjon

Folkehelsekoordinator

Telefon: 90 10 27 08