Kulturskolens tilbud til barn 0–8 år

Kort fortalt

Vi tilbyr ulike aktiviteter for barn: 

  • Musikklek
  • Rytmehuset
  • Musikkstart
  • Barnekor
  • Teater

Musikklek 0–4 år

Kreativitet og fantasi er et viktig grunnlag for barnets kunstneriske, musikalske og uttrykksmessige utvikling. Musikklek øver samtidig opp motoriske, språklige og sosiale ferdigheter. Gjennom undervisningen får barna musikkopplevelser med en utforskende og leken tilnærming.

Gruppene deles inn etter barnas alder og blir ledet av en profesjonell musikkpedagog. 

Gjennom sanger, regler, bevegelse, dramatisering og spill leker vi med musikalske grunnelementer som melodi, puls, rytme, klang og form. Vi synger sanger, danser til ulike sjangre, utforsker instrumenter og musiserer sammen. Vi legger til rette for kreative skapende aktiviteter, der barna bruker fantasi og forestillingsevne til å improvisere, komponere og uttrykke seg gjennom musikk og drama.

Rytmehuset 5–6 år

Hovedaktivitetene i rytmehuset er sang, spill, dans, drama og oppgaver i grunnleggende musikkforståelse. Vi gir barna en spennende og levende introduksjon til musikkens verden. Barna får musikkopplevelser ved å lytte, assosiere og uttrykke seg i lyd og bevegelse.

Musikkstart 1.–3. trinn

Musikkstart er en naturlig fortsettelse av Rytmehuset, men du kan også delta uten tidligere kurs ved kulturskolen.

Musikkstart gir en grunnleggende innføring i rytmenes og musikkens verden, med følge av piano, sang og bevegelse. Vi styrker oppmerksomhet, lytting og konsentrasjon og har aktiviteter som bevisstgjør musikkens elementer – rytme, melodi, harmoni, dynamikk, form og klang. Den generelle delen av undervisningsopplegget inneholder sang, rim og regler, spill på rytmeinstrumenter og stavspill, bevegelsesaktiviteter og dans. Elevene lære de vanligste noteverdiene som åttedels-,firedels- og halvnote, og lærer å spille etter enkle noter. 

Prøver ulike instrumenter

Elevene prøver ulike instrumenter i 3-4 ukers intervaller, for eksempel blokkfløyte, trekkspill, cello, messinginstrumenter og sang. De lærer å skape toner med bue og streng og via ulike blåseteknikker. 

Organisering av undervisningen

Undervisningen er 45 minutter per uke. Vi bytter mellom vanlig undervisning og instrumentalundervisning. Hver periode er på tre til fire uker. Hovedlærer er med i alle timer og har ansvaret for den generelle musikkundervisningen. Instrumentallærer har ansvar for instrumentalundervisningen i de ukene dette pågår. Undervisningen i en av instrumentalperiodene kan være i Kolben på ettermiddagstid.

Etter å ha deltatt i musikkstartgruppen, har elevene et godt utgangspunkt for å velge forskjellige instrumenter eller andre tilbud.

Barnekor 1.–4. trinn

Vi har kor på alle kommunens barneskoler i SFO-tiden. Her ønsker vi å uvikle musikalitet, gehør, rytmesans, hukommelse og kropps-beherskelse. Vi lærer sanger, sangleker og spennende rytmer.

Arrangementer 

Vårkonserten er en felleskonsert med opp til 100 barnekorister. Vi har også skolekonserter i mai for alle elevene på 1. til 4. trinn og deltar på ulikee SFO- og skolearrangementer.

Teaterkompaniet 1.–2. trinn

Teaterkompaniet er et tilbud til barn som ønsker å utfolde seg med drama og teater. I undervisningen ønsker vi å stimulere barnas kreative evner og skapende ferdigheter gjennom lek, bevegelse og dramatisering. 

Gjennom aktiviteter som bruker kropp, stemme, dans og bevegelse, objekter og tekster leker vi med ulike sceniske og performative utrykk. Vi øver på samhandling, kommunikasjon og utforsker ulike temaer.

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30