Blåseinstrumenter

Kort fortalt

Vi tilbyr undervisning i

  • blokkfløyte
  • tverrefløyte
  • obo
  • klarinett
  • saksofon
  • trompet/kornett
  • grovmessing

Blokkfløyte

Vi starter med sopranblokkfløyte og fortsetter med altblokkfløyte, tenorblokkfløyte og bassblokkfløyte. Elevene starter med samspill så tidlig som mulig, også med andre instrumenter.

Teknikk betyr at man får maksimalt ut av instrumentet med minimalt med anstrengelser. Det er viktig å lære blåseteknikk, og det er mange toner å lære. Noter er greit å kunne, så det kommer når behovet melder seg. 

Tverrfløyte

Å spille fløyte kan sammenlignes med å lære et håndverk. Vi tar utgangspunkt i klassisk musikk og utvider elevens musikkforståelse til genre som viser, musikaler, pop/rock og folkemusikk. Undervisningen legger stor vekt på trygghet, mestring og individuell vekst.

Samspill er viktig i det pedagogiske arbeidet. Elevene spiller i fløytegrupper og i grupper med fløyte og piano. De spiller også sammen med elever, som spiller andre instrumenter.

Obo

Obo er et spennende instrument som er utrolig vakkert å høre på. Instrumentet har en viktig rolle i korps og orkester og har ofte fine soloer i stykkene. Du kan velge mellom vanlig obo og Tigerobo, som er dekorert med tigerstriper og har litt færre klaffer å trykke på. Den passer godt for mindre barn. 

Klarinett

Vi synger og lærer sanger utenat. Elevene spiller etter gehør og noter, sammen med andre og for hverandre. De utvikler en naturlig måte å musisere på ved å bruke forskjellige spillestiler. Elevene deltar i en musikalsk prosess, samtidig som de lærer å mestre et nytt instrument.

Når to eller flere elever lærer å spille klarinett sammen, løser de musiske og instrumentaltekniske utfordringer ulikt. Dette gir større mangfold og bredere differensiering. Etter hvert som eleven utvikler seg, er det naturlig å spille sammen med elever som spiller på andre instrumenter. Elevene deltar også i konserter på skolen og i nærmiljøet.

Saksofon

Vi underviser i sopran-, alt-, tenor- og barytonsaksofon. Eleven starter som regel med altsaksofon. Vi lytter, finner klanger vi liker og lærer forskjellige toner. Elevene starter vanligvis uten noter, men etter hvert spiller vi både etter gehør og noter. Vi lærer også stykker utenat. 

Undervisningen foregår som enkeltundervisning og i mindre eller større grupper, etter lærerens faglige vurdering. Eleven blir kjent med ulike stilarter både innenfor klassisk og jazz/rytmisk musikk. Vi spiller også for andre på ulike konserter, både som solister og i grupper. 

I perioder legger vi ekstra vekt på samspill, både med andre saksofonelever og på tvers av instrumenter. Å lære seg å mestre ulike typer saksofoner er en del av tilbudet til elever som har spilt i noen år. 

Trompet/kornett

Vi tilbyr undervisning i trompet og kornett fra begynnernivå. Undervisningen blir tilrettelagt ut ifra den enkeltes behov. Elevene lærer grunnleggende blåse- og spilleteknikk, gehør og rytme. De lærer å lese noter og håndtere instrumentet. Vi underviser også elever som spiller i korps og voksne som ønsker å gjenoppfriske "gamle kunster”.

Kulturskolen tilbyr samspill, både mellom elever på samme instrument og på tvers av instrumenttilbudet. Elevene deltar også på konserter, i  prosjekter og på ekskursjon til Musikkhøgskolen i Oslo. 

Grovmessing (trombone, tuba og baryton)

Vi tilbyr instrumentalundervisning i trombone, tuba og baryton. Her lærer du å mestre instrumentet ditt, bli en aktiv lytter og en trygg utøver. Du lærer et repertoar med både solostykker og ensemblestoff.

Undervisningen foregår stort sett i gruppe på to elever. Vi gir også undervisning individuelt og i større grupper. Inspirasjon og støtte fra medelever gir et trygt sosialt fellesskap, økt motivasjon og bedre ferdigheter. som en del av undervisningene inngår også store og mindre konserter, samspills- og grovmessingprosjekter, tromboneseminar og tuba/baryton-seminar i samarbeid med de andre kulturskolene i Follo.

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30