Drama

Kort fortalt

  • Generell skuespillertrening
  • Trening i å spille/gestalte roller
  • Øve inn og freamføre et skuespill

Undervisningen

Hensikten med drama og teater er å øve opp elevenes evne til å bruke kroppen som instrument. Det vil si å utvikle stemmebruk, mimikk, kroppsspråk, bevegelse, fantasi, evne til assosiasjon, konsentrasjon, sansning, samarbeid og improvisasjon.

Resultat

Vi utvikler elevenes helhetlig evne til å spille/gestalte roller i skuespill og improvisert teater. Ved dette blir elevene sosialt tryggere, mer spontane og utadvendte. Arbeid med drama og teater øver opp elevenes evne til å føle, et viktig supplement til intellektuell utvikling.

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30