Kråkstadjazz

Kort fortalt

Kråkstad Jazz er et musikkopplæringstilbud innenfor rytmisk samspill (band) med hovedvekt på improvisasjon.

Kråkstad Barne og Ungdomsmusikk 

Kråkstad Jazz, eller Kråkstad Barne og Ungdomsmusikk (KBU) er en organsisasjon på linje med et korps, men opererer nå kun som små grupper, som spiller jazz og beslektede genre.

Elevene som deltar i dette samspilstilbudet må også ha instrumental undervisning på sitt instrument på Kulturskolen. 

Øver på Samfunnshuset

Vi møtes på samfunnshuset på Kråkstad på mandag og tirsdag etter skoletid.

Lærer er trompetist Gunnar Halle

Halle har vært aktiv musiker siden 2002 da han avsluttet sin mastergrad ved Rytmisk Musikkonservastorium i København. Han har nå musikalsk hovedansvar for Kråkstad Jazz.

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30