Piano

Kort fortalt

  • Lær å spille piano hos oss – det gir deg musikalsk glede og teknisk mestring
  • Du lærer å spille musikk fra de siste 400 år i alle sjangere
  • Elever i alderen 8 – 20 år blir prioritert

Pianoundervisning

Undervisningen forgår som enkeltundervisning eller i grupper. Du kan

  • lære å spille etter gehør og noter.
  • leke deg med melodier og regler.
  • blir kjent med instrumentet.

Undervisningen blir tilpasses ditt nivå etter musikkfaglige kriterier. En stor del av læringen skjer mellom pianotimene og det er derfor viktig at voksne hjemme legger til rette for at elevene øver hver dag.  

Diplomer

For de som ønsker ekstra utfordringer, har vi laget retningslinjer for diplomer på seks nivåer.

Pianoorkester

Pianoorkester = 2 lærere – 8 pianoer – 16 elever – 180 fingre.  Pianoorkester er et prosjektbasert samspilltilbud for pianister. Prosjektet går over 18 uker og avsluttes med en konsert. Dette kommer i tillegg til instrumentalopplæringen. 

I pianoorkesteret blir vi

  • blir vi bedre til å lese noter 
  • lærer å følge en dirigent
  • trener oss til å lytte

I tillegg spiller vi konserter og har det kjempegøy.

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30