Sang

Kort fortalt

  • Du lærer å utvikle kroppens eget musikkinstrument. Kulturskolen tilbyr undervisning i både kor og vokal.
  • Det viktigste er sangglede, musikkglede og mestringsfølelse.

Korundervisning ved barneskolene 

  • Tilbudet er  for barn i 1.- 7. trinn i SFO-tiden.
  • Timene varer i 45 minutter og blir ledet av en sangpedagog. 

Vokalundervisning

For de som vil lære mer om sang og stemmebruk, har vi vokalundervisning i grupper fra og med 4. trinn. I begynnelsen kan gruppene være inntil seks personer. Eldre og mer viderekomne får undervisning i mindre grupper, par eller individuelt. Lærer setter sammen gruppene etter alder og ferdigheter. I perioder organiserer vi vokalundervisningen som prosjekter.

Vi synger i ensemble, kor, med band eller i samspill med andre instrumenter. Elevene får delta på konserter og andre arrangement. Vi tilrettelegger repertoaret etter elevenes utvikling og interesse, men også med vekt på variasjon i stil og sjanger.

Motivasjon og sangglede er målet!

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30