Tilrettelagte tilbud

Kort fortalt

Undervisning tilrettelagt for unge og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Dramagruppe

Hvem kan være med?

Du må være over 12 år og ha lyst til å uttrykke deg gjennom bevegelse, musikk og dans. 

Hva gjør vi?

Vi er opptatt av bevegelse, rytme og dans. Timene består av dramaleker, som gir mulighet for kreativ utfoldelse. Vi er opptatt av å gi et tilrettelagt tilbud, så elevene får mulighet til å utvikle et personlig og unikt bevegelsesuttrykk.  

Hvor holder vi til? 

Dramagruppen holder til i Kulturskolens lokaler, 3. etasje i Kolben.

Påmelding

Vi har plass til flere, så ta kontakt med Kulturskolen hvis du er interessert i være med. Du må også gjerne komme innom og besøke oss på en øvelse, eller bli med på en prøvetime.

Hvis du trenger hjelp underveis i timen, tar du med følge.

Musikkgruppe

Hvem kan være med?

Du må være over 12 år, være glad i musikk og ha lyst til lære mer. I tilegg må du like å være i en gruppe, kunne vente på din tur og følge enkel instruksjon. 

Hva gjør vi?

Musikkgruppen synger og spiller på rytmeinstrumenter, el-piano, trommer og stavspill. Vi spiller sanger som gruppen liker og kjenner fra før, og lærer nye låter. Elevene får være med å bestemme hva gruppa skal spille og synge, så vi spiller mye forskjellig, alt fra folkemusikk til poplåter, klassisk musikk og tradisjonelle sanger.

Hvor holder vi til?

Dramagruppen holder til i Kulturskolens lokaler, 3. etasje i Kolben.

Påmelding

Vi har plass til flere, så ta kontakt med Kulturskolen hvis du er interessert i være med. Du må også gjerne komme innom og besøke oss på en øvelse, eller bli med på en prøvetime.

Noas Ark

Noas ark er et gruppetilbud til unge og voksne med psykiske utviklingshemninger.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å være med. 

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30