Ungdomskor

Kort fortalt

  • Ungdomskor 12-18 år
  • Vi øver tirsdager kl. 18.45–19.45

Om tilbudet

På kulturskolen lærer du å synge riktig og får innblikk i ulike  sjangere. 

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30