Visuelle kunstfag

Kort fortalt

  • Vi underviser i animasjon, film, to- og tredimensjonale uttrykk samt andre visuelle kunstfag.
  • Undervisningen legger vekt på å bruke sansene og stimulere elevenes naturlige utforskertrang.

Animasjon og film

Animasjon passer for elever som liker å tegne og modellere og som klarer å samarbeide kreativt med andre elever.

Elevener lage sine egne animasjonsfilmer og lærer forskjellige teknikker, blant annet tegnefilm, cut-outfilm og dukkefilm med plastelinafigurer.

Elevene jobber sammen i små grupper og får opplæring i hele filmprosessen. Vi bruker HD-kameraer, datamaskiner og animasjonsprogrammet iStopmotion.

Elevene arbeider med stop-motion teknikker (ett og ett bilde) to- og tre-dimensjonale teknikker som Cut-out, tegnet animasjon, pixelasjon og objektanimasjon. Det er også mulighet for å lære noe Flash-animasjon (digital animasjon). Vi går gjennom hele prosessen fra idé til visning, med synopsis og manusutvikling, historiefortelling med bilde, storyboard, filming, lydsetting og redigering. Vi vil tegne, male, bygge, forme, lage figurer og finne rekvisitter. 

Skaperglede

I animasjon møter elevene utfordringer og muligheter i møte med ulike materialer, redskaper, teknikker og programvare. Skaperglede er utgangspunktet, og elevene får anledning til å utvikle sin egen uttrykksevne og øke sin fagkunnskap om visuell kommunikasjon og idéutvikling. Dette skjer gjennom individuelt arbeid, i samspill med egen gruppe, i møte med profesjonell animasjon og i et tverrfaglig arbeid med kulturskolens andre tilbud. 

Utstillinger og kunstprosjekter

Vi viser elevenes arbeider i minst en utstilling hvert semester. Tverrfaglige prosjektperioder blir avsluttet med visning eller utstilling.     

Visuelle kunstfag

Kulturskolen tilbyr visuelle kunstfag med lærer Christine Krohg Plur. Kunsten å fortelle med bilder utvikles over lang tid, og kulturskolens tilbud går over flere år.

Aldersdelt tilbud

  • Yngste gruppe: Ca. 9–10 år
  • Mellomste gruppe: Ca. 11–12 år
  • Ungdomsgruppe: Ungdomskoleelever, ca. 13–18 år

Visuelle kunstfag – 2D og 3D

I visuelle kunstfag arbeider elevene med to- og tre-dimensjonale uttrykk, det vil si på flater med forskjellige tegne- og maleteknikker, dekor og stofftrykk, animasjon, collage og foto. Vi jobber også med form og rom som skulptur, masker og marionetter.

Skaperglede

Elevene møter forskjellige utfordringer og muligheter ved å bruke ulike materialer, redskaper og teknikker. Skaperglede er utgangspunktet, og elevene får anledning til å utvikle sin egen uttrykksevne og øke sin fakunnskap om visuell kommunikasjon og idéutvikling. Dette skjer gjennom individuelt arbeid, i samspill med egen gruppe, i møte med profesjonell kunst og i et tverrfaglig arbeid med kulturskolens andre tilbud. Gruppene vil arbeide med ulike teknikker i prosjektperioder. 

Utstillinger og kunstprosjekter

Vi viser elevenes arbeider i minst en utstilling hvert semester. Tverrfaglige prosjektperioder blir avsluttet med visning eller utstilling.     

Kunstverket

Kunstverkstedet er et sted for de som liker å tegne, male og modellere. Her tilbyr vi undervisning på grunnleggende og videregående nivå for aldersgruppen 7 til 18 år. Vi er opptatt av å bruke sansene og stimulere elevenes naturlige utforskertrang. Her får de mulighet til å prøve ut ulike uttrykksmåter, med forankring i klassiske øvelser og samtidige ideer. Kunstverkstedet er et sted der elevene får jobbe i et fellesskap, som gir inspirasjon og hyggelig samvær.

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kulturskole
Telefon: 66 81 50 30