Ung fritid

Kort fortalt

 • Fritidstilbud for barn og ungdom i aldersgruppen 10–18 (25) år.
 • Tilbudene er tilgjengelig for all ungdom, uavhengig av økonomi og bakgrunn.
 • De er åpne på tider som passer barn og ungdom.

Flame fritidssenter

Flame fritidssenter ligger på Flåtestad skole og tilbyr aktiviteter for barn og unge mellom 10 og 16 år.

Aktiviteter

Faste aktiviteter som podcaststudio, klatrevegg, lydstudio/øvingslokale, foto, DJ, LAN-parties, filmkvelder, to PS4 med VR, to Nintendo Switch med mer. Vi tilpasser tilbudene i tråd med ungdommenes ønsker og behov.

Åpningstider

Mandag kl. 13.30–16.00 – Kafé Flame (ungdom)
Tirsdag kl. 13.30–20.00 – Kafé Flame og ungdomsklubb (ungdom)
Onsdag kl. 13.30–16.00 – Kafé Flame (ungdom)
Torsdag kl. 13.30–16.00 – Kafé Flame (ungdom)
Torsdag kl. 17.00–20.00 – Juniorklubb (junior)
Fredag kl. 13.30–22.00 – Kafé Flame og ungdomsklubb (ungdom)

Kontakt oss

Besøksadresse: Harriet Backers vei 15, 1415 Oppegård
Klubbleder: Johannes Frank Fuglehaug 
Telefon: 46 47 35 50

Følg oss i sosiale medier

Instagram: flamefritidssenter
Facebook: FlameFritidssenter
Snapchat: flameklubb

Hjørnet ungdomskafé

Hjørnet ligger sentralt på Kolbotn og er kafe og møteplass for ungdom mellom 15 og 25 år. Vi tilbyr billig mat og drikke, men det er ingen spiseplikt. Hjørnet en ypperlig møteplass etter skoletid, og et godt egnet sted til å arrangere «bussmøter» for deg som skal være russ. I underetasjen er det mulig å vise film og vi har nytt shuffleboard i proft format. 

Åpningstider

Onsdag kl. 13.00–19.00
Torsdag kl. 14.00–21.00 
Fredag kl. 14.00–23.30

Kontakt oss

Besøksadresse: Kolbotnveien 26, 1410 Kolbotn
Leder: Petter Kaibo 
Telefon: 93 24 80 04

Følg oss i sosiale medier  

Instagram: Hjørnet ungdomskafé
Facebook: Hjørnet ungdomskafé

Kjeller’n fritidssenter

Kjeller’n fritidssenter ligger sentralt i Ski og er et rusfritt aktivitetstilbud for barn og ungdom fra 4. klasse til 18 år. Vi leier ut lokalene til bursdager og klassefester.

Aktiviteter

Leksehjelp, sisterhood, ReSt, juniorklubb, jente- og guttekvelder, hobbyrom, bandrom, biljard, PS4, air- hockey, bordtennis, trampoline, basketballbane, skolefester, skoleball mm. I skolens ferie- og på fridager arrangerer vi ulike turer.

Senteret samarbeider med organisasjoner i lokalmiljøet og er opptatt av brukermedvirkning og medbestemmelse. Både styret i juniorklubben og ungdomscrewet hjelper til med driften av senteret.

Åpningstider

Mandag: Leksehjelp for 5.–7. klasse kl. 14.00–17.00
Sisterhood for 8.–9. klasse kl. 18.00–20.00 (egen påmelding)
Tirsdag: ReSt for 8.–10. klasse kl. 14.00–16.30
Onsdag: Juniorklubb for 4.–7. klasse kl. 17.30.–20.30 
Torsdag: ReSt for 8.–10. klasse kl. 13.00–16.30
Fredag: Ulike arrangement etter ønske fra brukerne

Kontakt oss

Besøksadresse: Idrettsveien 24, 1400 Ski
Senterleder: Pia Melby Hesthaug 
Telefon: 64 87 87 17 / 45 21 40 22

Følg oss i sosiale medier

Nettside: Kjeller'n fritidssenter 
Instagram: Kjeller'n fritidssenter
Facebook: Kjeller'n fritidssenter 
Snapchat: kjellernfritid

Kråkstad fritidsklubb

Fritidsklubben ligger sentralt på Kråkstad og tilbyr aktiviteter for barn og ungdom. Vi har en juniorklubb for elever i 4.–7. klasse og en ungdomsklubb for elever i 8. klasse til 3. klasse på videregående. Vi leier ut lokalene til bursdager og klassefester.

Aktiviteter

Juniorklubb- og Tween-aktiviteter, spillrom, halltrening/fuzzball, filmrom, mataktiviteter, kiosk, shuffleboard, biljard, bordtennis, PC-rom, utendørs skatepark, minihalfpipe inne, bandrom med digitale innspillingsmuligheter, disco. Vi arrangerer jevnlig dataparty/LAN og har faste turer til blant annet escaperoom, curling, gokart og paintball.

Åpningstider

Tirsdag kl. 15.00–17.00 – Etter skoletid for ungdom
Tirsdag kl. 18.00–20.00 – Juniorklubb
Onsdag kl. 13.00–17.00 – Etter skoletid» for ungdomsskole/videregående
Onsdag kl. 18.00–22.00 – Klubbkveld» og halltrening for ungdom 13–18 år

Kontakt oss

Besøksadresse: Kråkstadveien 134, 1408 Kråkstad
Klubbleder: Per Ludvig Bergsvik 
Telefon: 91 60 39 95

Følg oss i sosiale medier

Instagram: Kråkstad fritidsklubb
Facebook: Kråkstad fritidsklubb

Langhus kafé

Kafeen er en rusfri ungdomskafé i kjelleren på Langhuset. Her tilbyr vi et godt sosialt miljø for ungdommene på Haugjordet ungdomsskole.

Aktiviteter

Biljardbord, bordtennis, diverse TV-spill med PlayStation, brettspill og kiosk med billige varer.

Åpningstider

Mandag kl. 14.00-18.00.
Onsdag kl. 14.00-18.00.
Torsdag kl. 14.00-21.00.

Kontakt oss

Besøksadresse: Gamle Vevelstadveien 34, 1405 Langhus.
E-post: Langhus cafe 
Leder: Ahmadou Minta 
Telefon: 48 26 82 13

Følg oss i sosiale medier

Instagram: Langhus kafé
Snapchat: https://scan.snapchat.com/snapcodes

Siggerud fritidsklubb

Fritidsklubben holder til i et lyst og åpent lokale nede i hallen på Siggerud. Her har vi ungdomsklubb, juniorklubb og kiosk med litt matservering.

Aktiviteter

Biljard, playstation, fotballspill, air hockey, bordtennis, shuffleboard, wii, brettspill, disco, temakvelder, hobby/håndarbeid, konkurranser og større arrangementer.

Åpningstider

Ungdomsklubb
Mandag kl. 18.30-22.00.
Onsdag kl. 18.30-22.00.

Juniorklubb
Tirsdag kl. 17.30-20.30.

Kontakt oss

Besøksadresse: Gamle Siggerudvei 2, 1404 Siggerud
Klubbleder: Kristin Nordby
Telefon: 46 87 48 14/46 83 97 83

Følg oss i sosiale medier

Instagram: Siggerudklubben
Facebook: Siggerudklubben

Tårnåsen fritidssenter

Tårnåsen fritidssenter ligger på Tårnåsen skole og tilbyr ulike aktiviteter til barn og unge mellom 12 og 18 år. Klubben arrangerer turer og arrangementer. Vi leier ut lokalene til bursdager og klassefester på søndager og mandager.

Ungdomsklubben

Klubben er åpen for alle ungdommer mellom 12 og 18 år (fra 7. trinn).

Vi tilbyr aktiviteter som film, Playstation, X-box, e-sport, gymsal, konkurranser, turneringer, kiosk, bordtennis, biljard, fotballspill, air hockey, temakvelder, studio, bandrom og LAN.

Åpningstider

Onsdag kl. 13.00–21.30.
Fredag kl. 19.00–22.00.

Juniorklubben

Klubben er åpen for alle mellom 10 og 13 år (5.–7. trinn).
Vi tilbyr ulike aktiviteter og gir ut program for klubben fem ganger i året.

Åpningstider

Onsdag kl. 13.00-17.00.
Torsdag kl. 17.30-20.30.

Kontakt oss

Besøksadresse: Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen
Senterleder: Nils Yngve Nilsen 
Telefon: 66 80 89 88 / 92 81 08 10

Følg oss i sosiale medier

Instagram: 1413klubben (ungdom)
Instagram: Juniorklubben1413  
Facebook: Tårnåsen fritidssenter

Vassbonn fritidssenter

Vassbonn fritidssenter ligger på Vassbonn skole og tilbyr aktiviteter for barn og unge mellom 10 og 18 år. Vi leier ut lokalene til bursdager og klassefester.

Aktiviteter

Band kan disponere fritidssenterets bandrom etter avtale. LAN-gruppen arrangerer større og mindre LAN (datatreff). Klubben arrangerer turer og arrangementer.

Åpningstider

 • Mandag kl. 18.00–20.30
  Mandagsklubben – en annerledes klubb
 • Onsdag kl. 13.00–17.00
  REST – RettEtterSkoleTid for 7. trinn og eldre
 • Onsdag Kl. 17.00–21.30
  Ungdomsklubb (8. trinn – 18 år).
 • Torsdag Kl. 13.00–17.00
  REST – RettEtterSkoleTid for 7. trinn og eldre.
 • Torsdag Kl. 17.30–20.30
  Juniorklubb (5.–7. trinn).
 • Fredag Kl. 17.00–21.00 
  Åpen kveld/arrangementer.

Kontakt oss

Besøksadresse: Chr. Sindings vei 55, 1410 Kolbotn
Senterleder: Christian Lund
Telefon: 66 81 30 40/92 29 14 44  
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Følg oss i sosiale medier

Instagram: Vassbonnklubben 
Facebook: Vassbonnklubben
Facebook: Vassbonn fritidssenter
Snapchat: Vassbonn Klubben

Tilrettelagte aktiviteter

Mandagsklubben

Dette er et tilbud til deg som har lyst til å delta på et åpent fritidstilbud. Vi tilbyr ulike aktiviteter og du som bruker kan selv velge hva du vil gjøre fra gang til gang. Du kan også delta i en gruppe som har en aktivitet eller et prosjekt over tid. For oss er det viktig at du medvirker til det som skal skje og at vi tilpasser aktiviteten deretter. Klubben holder til på Vassbonn fritidssenter og er åpen hver mandag kl. 18.00-20.30.

Om våre tilbud

 • Tilbudene er et alternativ og supplement til frivillig foreningsliv og kommersielle aktører.
 • Vi velger klubbstyrer (Ungdoms-crew) og arrangementsgrupper hvert år. Disse bidrar til å drifte og utvikle sentrene.
 • Vi samarbeider om arrangementer som Follo-festivalen, Sump Rock, UKM, Seek and find, LAN, KAOS, ferieturer o.l.
 • Tilbudene er tilrettelagt for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne.
 • Vi tar imot sosialfagsstudenter og lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag.
 • Sentrene er stengt i skolens jule-, påske og sommerferie.

Priser

Juniorklubben: 20 kroner
Ungdommer: Gratis

Priser for turer og arrangementer blir oppgitt sammen med disse.

Kontakt oss