Veteraner

Kort fortalt

Nordre Follo kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for innsatsen de har gjort på Norges vegne.

Hvem er veteraner?

Veteraner er norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og/eller forsvarssektoren.

De fleste som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, kommer tilbake med nye erfaringer og en unik kompetanse fra konfliktområdet. Likevel er det noen som trenger oppfølging på grunn av opplevelser og hendelser fra tjenesten.

Veteranplaner

Veterankontakter

Veterankontakten skal bidra til å lette tilgangen til offentlige tjenester for veteranene og deres familier. De kan også bidra i forbindelse med markeringer og arrangementer for veteraner.

Veterankontakten skal i tillegg være kommunens bindeledd til sentrale aktører som Forsvarets veterantjeneste, frivillige organisasjoner som NFIOF, Camp Oscarsborg, NVIO og SIOPS, regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Sør) og kommunens helsetjenester.

Veterankontakt i Nordre Follo

Marianne Kjær
Telefon: 45 27 90 71  

Andre viktige kontakter

Nordre Follo IntOps-forening
Leder: Steinar Eriksen  
NFIOF

Veteranhuset Camp Oscarsborg i Drøbak
Camp-oscarsborg
Telefon: 92 32 67 55 

Forsvarets veterantjeneste (FVT)
Forsvarets veterantjeneste inviterer både veteraner og veteranfamilier til å ta kontakt, uavhengig av når og hvor tjenesten var.  
FVT 
Telefon: 800 85 000

Norges veteranforbund (NVIO)
NVIO hjelper veteraner med tiden etter endt tjeneste. Her kan du treffe andre i samme situasjon. NVIO har også lokallag på Øvre Romerike.

Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)
SIOPS hjelper skadde soldater og er pådriver for god reintegrering av veteraner til det sivile samfunn.