Næringsliv og korona

Kort fortalt

Aktuelle tilskudds- og støtteordninger for næringslivet i forbindelse med koronasituasjonen.

Følger nasjonale smitteverntiltak

Oversikt over nasjonale tiltak

Fra 11. juni følger Nordre Follo kommune nasjonale smitteverntiltak

En-til-en-kontakt

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du ulike veiledere og smitteverntiltak for ulike næringer, bl. a. næringer med en-til-en-kontakt. 

Les oppdatert informasjon på fhi.no.

Tiltakspakker og støtteordninger til næringslivet

Statlig kompensasjonsordning for næringslivet

Søk om kompensasjon gjennom myndighetenes fremste tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltak: kompensasjonsordning.no

Støtte til korona-rammede bedrifter i Viken

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter i Viken, som støtte til kompetanseheving og opplæring av ansatte. Søknadsfristen er løpende, og søknader vil bli vurdert fra og med august. Det gis inntil 700 000 kroner per bedrift.

Se mer på Viken.no. 

Kompensasjonsordning i Nordre Follo

Informasjon om ulike tiltakspakker

Tiltak for næringslivet i Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune har en rekke tiltak som kan hjelpe næringslivet i kommunen.  

  • Løpende dialog med Folloregionens Næringsforening og Oppegård Næringsforum.
  • Gir informasjon om statlige og kommunale tiltakspakker og støtteordninger til næringslivet.
  • Rådgivning og informasjon gjennom NAV.
  • Samarbeide med Etableretjenesten i Follo om å tilrettelegge for bedriftenes endrede behov.
  • Digitale møteplasser og webinarer med næringslivet.
  • Bidrar til arbeidsoppdrag gjennom å opprettholde prosjekter knyttet til drift, vedlikehold, vei/vann/avløp og relaterte oppdrag. 
  • Tilrettelegger særlig for at lokale leverandørers vilkår i konkurranser etter anskaffelsesregelverket.

Hvordan bli leverandør til kommunen? 

Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for et aktivt samarbeid med lokalt næringsliv og vil bruke vårt handlingsrom for å legge til rette for at lokale leverandører kan delta i konkurranser om varer og tjenester til kommunen.

Alle avtaler må inngås innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. 

Informasjon til arbeidsgivere

Råd og informasjon fra NHO

Informasjonsvideo fra NAV om permittering

Informasjon til arbeidstakere

Hva gjelder i min situasjon? - veileder på nav.no 

Skatteetaten - tiltakspakker

Regjeringen har iverksatt flere tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av covid-19.

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Vedtaksmyndigheten for denne type betalingsutsettelse er lagt til Skatteetaten.

Skatteetaten

Miljø og helsekrav 

Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer

Kontaktinformasjon

Næringsrådgiver Elisabeth Rytterager 
Telefon: 90 76 79 11