Næringsliv og korona

Kort fortalt

Aktuell informasjon, tilskudds- og støtteordninger for næringslivet i forbindelse med koronasituasjonen.

Nordre Follo kommune følger nasjonale råd og regler. 
Se pressemelding fra Regjeringen 13. januar 2022. 

Tiltakspakker og støtteordninger til næringslivet

Statlig kompensasjonsordning for næringslivet

Søk om kompensasjon gjennom myndighetenes fremste tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltak: kompensasjonsordning.no

Støtte til korona-rammede bedrifter i Viken

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter i Viken, som støtte til kompetanseheving og opplæring av ansatte. Søknadsfristen er løpende, og søknader vil bli vurdert fra og med august. Det gis inntil 700 000 kroner per bedrift.

Se mer på Viken.no. 

Kompensasjonsordning i Nordre Follo

Se hvem som har fått støtte

Informasjon om ulike tiltakspakker

Informasjon til arbeidsgivere

Råd og informasjon fra NHO

Informasjonsvideo fra NAV om permittering

Informasjon til arbeidstakere

Hva gjelder i min situasjon? - veileder på nav.no 

Miljø og helsekrav 

Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer

Kontaktinformasjon

Næringsrådgiver Elisabeth Rytterager 
Telefon: 90 76 79 11