Sommerjobb for ungdom 2023

Kort fortalt

  • Vi satser på ungdom mellom 16 og 20 (født 2003–2007).
  • Driver du virksomhet i Nordre Follo og trenger sommervikarer?
  • Sommerjobb for ungdom er et samarbeid mellom Nordre Follo kommune ved Flyktningtjenesten, Utekontakten, Ung fritid og SLT, NAV Nordre Follo, politiet og Oppegård Røde Kors.
  • Sommerjobb 2022 skaffet mange ungdommer en sommerjobb.
  • Vi forventer cirka 300–400 søkere i 2023 og trenger flere arbeidsplasser.

Sommerjobb for ungdom 2023

Tilbudet er for all ungdom (16–20 år) i kommunen, men vi er spesielt oppmerksom på ungdommer som har vært i kontakt med hjelpeapparatet og ungdom fra familier med lavinntekt.

Har du ledig sommerjobb?

Har du ledig jobb til en eller flere ungdommer i sommer, hører vi gjerne fra deg. Vi starter søket etter ungdom i januar i tett kontakt med ungdomsskoler, ungdomsklubber og NAV.

I tillegg er vi aktivt ute i sosiale medier for å komme i kontakt med mange flotte ungdommer som ønsker seg sin første jobb.

Vi kartlegger ungdommene når det gjelder jobbønsker, tidspunktet de kan jobbe og andre muligheter eller begrensinger. Så kobler vi opp mot deres behov eller gir dere et utvalg ungdommer å velge blant.

Meld deg som arbeidsgiver for ungdom 

Hva tilbyr vi dere?

Vi lyser ut en felles stillingsannonse som alle ungdommene kan søke på. Så kartlegger og innhenter vi nødvendig informasjon om ungdommens kvalifikasjoner, muligheter og ønsker.

Når det gjelder kobling av jobb og ungdom kan dere velge om dere vil foreta intervju og utvelgelse selv eller om dere ønsker at vi skal gjøre det.

I sommerjobbsperioden kan vi nås for bistand både for arbeidsgiver og sommervikar.

Hva kan ungdommene gjøre?

Vi har ungdommer som ønsker jobb innenfor mange fagfelt og bransjer, som butikk, barnehage, omsorg, vedlikehold, sjauing, kontorfunksjoner, varepåfyll, aktivitører, sjåfører, renhold, landbruk, kundeservice, salg og støttekontakt.

Når kan ungdommene jobbe?

Ungdommene kan jobbe i skoleferien, som er fra 17. juni til og med 16. august.

I perioden må ungdom under 18 år ha minst to uker ferie.

Arbeidstilsynet har god informasjon om arbeidsvilkår, lønn, krav og rettigheter for ungdom under 18 år:

Informasjon om ungdom i jobb

Du får oppfølging i sommer

Kommunen har sammen med samarbeidspartnerne et team på jobb i sommer som kan følge opp og svare på spørsmål.

Ønsker du å høre mer om Sommerjobb for ungdom 2023?

For jobber internt i Nordre Follo kommune, ta kontakt med:

Kjersti Hoff (leder sommerjobb for ungdom 2023)
Telefon: 98 40 09 84
Kjersti Hoff

For privat næringsliv og øvrige offentlig virksomheter i Nordre Follo, ta kontakt med NAV:

Daniel Sigde
Telefon: 98 29 59 66

Andreas Kjellin Bergmann
Telefon: 95 11 73 57

Mona Huuse
Telefon: 970 40 036