Hundehold

Kort fortalt

  • Både Ski og Oppegård har hatt egne forskrifter for hundehold.
  • Disse gjelder til vi får en ny forskrift for Nordre Follo kommune.

 

Målet med forskriften

Målet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.

Båndtvang

I perioden 1. april til 20. august er det generell båndtvang, og hunder må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang, så sett deg inn i lokale bestemmelser.

Er det ikke båndtvang kan hunden gå løs, men eier må likevel ha kontroll over hunden.

Forskrifter for Nordre Follo kommune 

Inntil videre gjelder forskrifter for hundehold i tidligere Ski og Oppegård kommuner. En ny forskrift for Nordre Follo kommune kommer i løpet av 2020.  

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178