Hundehold

Kort fortalt

  • Både Ski og Oppegård har hatt egne forskrifter for hundehold.
  • Disse gjelder til vi får en ny forskrift for Nordre Follo kommune.

Målet med forskriften

Målet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund ble vedtatt i 2020 og gjelder fra 1. januar 2021. Formålet med forskriften er å fange opp ekstraordinære forhold som gjør båndtvang nødvendig for å beskytte viltet.

Båndtvang

I perioden 1. april til 20. august er det generell båndtvang av hensyn til ynglende vilt, og hunder må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang, så sett deg inn i lokale bestemmelser.

Er det ikke båndtvang kan hunden gå løs, men eier må likevel ha kontroll over hunden.

I spesielle tilfeller innfører kommunen ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt. Dette vil da bli kunngjort.

Forskrift for Nordre Follo kommune 

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Nordre Follo kommune, Viken

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178