Bruksendring

Kort fortalt

Hvis du ønsker å gjøre om for eksempel en bod til et rom for varig opphold, for eksempel soverom, må du søke om en bruksendring.

Funksjoner og tjenester fungerer nærmest som normalt fra hjemmekontor. Vi har fortsatt noe etterslep på saksbehandlingen etter kommunereform og overgang til nye sakssystemer.

Hva er bruksendring?

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse.

Du har for eksempel en søknadspliktig bruksendring om du

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt
  • gjør endringer i boligen din slik at det blir to nye separate boliger
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Når må du søke om bruksendring?

Du må søke oss om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel hvis du for eksempel vil gjøre om en bod til et soverom.

Du kan enten søke selv, eller få ansvarlige foretak til å søke og bygge for deg. Hvis du søker selv, er du selv ansvarlig for at alle byggeregler og tekniske krav blir fulgt.

Bruk gjerne veiviseren til Direktoratet for Byggkvalitet for å finne ut om du må søke om bruksendring:

Veiviser – Bruksendring

Tabellen viser hva du må søke om bruksendring for og når du ikke trenger å søke:

Fra Til  

Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom)
Stue, kjøkken, bad eller soverom Du må søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom)
Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom) Du må ikke søke om bruksendring fordi begge er tilleggsdel
Stue, kjøkken, bad eller soverom Stue, kjøkken, bad eller soverom Du må ikke søke om bruksendring fordi alt er hoveddel
Stue, kjøkken, bad eller soverom Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom) Du må søke om bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel

Hvordan søker du og hva må søknaden inneholde?

Hvis du skal søke selv, kan du bruke dette skjemaet:

Søknad om bruksendring

Søknaden må inneholde en beskrivelse av det du skal gjøre og tegninger med mål av rommet sett fra siden (snittegning) og ovenfra (plantegning). Du må føre på hva rommene skal brukes til på plantegningen.

Hvis du skal endre fasaden, må du også ta med fasadetegning og skrive på himmelretningene, nord, sør, øst og vest. Søknaden må også ha en tegning slik boligen er godkjent i dag. Denne kan du få fra kommunen om du ikke har den.

Når kan du søke selv?

Du kan søke selv når bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider som å endre bærende konstruksjoner. Eksempel på større arbeider er å endre en bærevegg eller pigge opp bærende gulv. Når du ikke kan søke selv må du bruke ansvarlige foretak som søker og bygger for deg.

Hvilket ansvar har du når du søker selv?

Når du søker selv, er du ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt, og du har ansvar for å dokumentere dette. Kommunen sjekker ikke om du følger byggereglene når du sender inn søknad, men kan komme på tilsyn etter at byggetillatelse er gitt. Du må da kunne dokumentere at alle regler er fulgt.

Må du søke selv, eller kan noen søke for deg?

På en vanlig sak om bruksendring trenger du ikke bruke ansvarlige foretak, men du kan velge å bruke ett fremfor å være ansvarlig selv. Hvis du velger å bruke ansvarlige foretak, må hele søke- og byggeprosessen gjøres av ett eller flere ansvarlige foretak.

Når må du varsle naboen?

Hvis du bare gjør innvendige arbeider, trenger du ikke varsle naboen. Hvis du gjør endringer på fasaden eller ytre arbeider som kan påvirke naboen, må du varsle før du søker.

Hvis du må varsle naboene, skal opplysningene du har gitt i nabovarselet og kvittering for nabovarselet, sendes inn til oss sammen med søknaden.

Hva om jeg ikke klarer å oppfylle tekniske krav?

Hvis det er noen krav du har vansker med å fylle, kan du søke kommunen om å få unntak fra kravene. Du kan ikke regne med å få unntak fra krav som går på helse og sikkerhet, som for eksempel krav til rømningsveier.

Kontaktinformasjon

Byggesaksavdelingen er tilgjengelig på telefon, med følgende åpningstider:

Tirsdager kl. 08.30–15.00
Torsdager kl. 08.30–15.00

Telefon 47 63 83 10

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Byggesak
Postboks 3010
1402 Ski

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178