Follobaneprosjektet

Kort fortalt

  • Follobanen sto ferdig og ble åpnet i desember 2022.
  • Mandag 19. desember stengte Follobanen på grunn av varmeutvikling og røyk i tekniske anlegg.
  • Den 29. desember stengte Bane NOR tunnelen inntil videre.

Januar 2023: Spørsmål og svar om Follobanen (Bane NOR oppdaterer siden fortløpende.)

Follobanen i 2022

Follobanen sto ferdig og ble åpnet i desember 2022.

Mandag 19. desember stengte Follobanen på grunn av varmeutvikling og røyk i tekniske anlegg. Det oppsto både i søndre del av Blixtunnelen og i et teknisk bygg på Ski.

I løpet av julen eskalerte problemene, og 29. desember stengte Bane NOR tunnelen inntil videre.

Kontaktinformasjon Follobaneprosjektet

E-post: follobanen@banenor.no

Utvikling av området rundt Ski stasjon

Bane NOR Eiendom eier en del areal ved Ski stasjon, og planlegger å utvikle området.

Les mer om utvikling av stasjonsområdet på Bane NORs nettsider.

Det ble våren 2022 varslet oppstart av planarbeid for områdene Ski stasjon øst og Ski stasjon vest. Se detaljplaner under arbeid.

Les mer og finn kontaktinformasjon på Bane NOR Eiendoms nettsider