Ny arealdel i kommuneplanen

Kommuneplanen peker ut den langsiktige utviklingen i Nordre Follo. Arealdelen er en plan som bestemmer hvordan vi skal bruke arealene i kommunen. I 2022 jobber vi med å fornye arealdelen og inviterer innbyggerne til å komme med innspill.