Strategi og handlingsplan

Kort fortalt

Strategi og handlingsplan for 2020-2023 ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 12. desember 2019.