Alle eksamener er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn.

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst.

Får ikke konsekvenser for vitnemålet

  • Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen.
  • I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst.
  • Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får oversikt over hvilke konsekvenser/endringer dette gir for avslutning av året for 10. trinnselevene i Nordre Follo. 

Sist endret: 19.05.2020