Skoletilbudet fremover

Etter regjeringens pressekonferanse 27. mai, ser vi at vi nærmer oss en normalsituasjon i skolen. Skolen sender ut informasjon til alle elever og foresatte om tilbudet fremover.
Koronavirus

Det kommende skoletilbudet vil fortsatt være avhengig av en rekke faktorer:

  • Det er fremdeles en rekke smittevernhensyn å ivareta. Nye smittevernveiledere blir offentliggjort 29. mai.
  • Skolene må ta hensyn til allerede planlagt organisering og arbeid med vurderinger for de høyere trinnene.

Alle elever og foresatte får informasjon direkte fra skolen om hvordan den nye skolehverdagen blir frem til sommeren.

Det er fortsatt slik at ingen syke skal møte opp på skolen.

Utvider testkriteriene 

Det er også lettere å få undersøkt om barn, elever eller ansatte er smittet, siden testkriteriene ble utvidet 20. april. Ansatte eller elever som har luftveissymptomer, skal kontakte fastlegen eller legevakt for vurdering.

Mer informasjon 

Her finner du mer informasjon om hva som gjelder for skolene i Nordre Follo.

Snakk med barna

Her kan du se film fra Helsedirektoratet om hvordan du snakker med barna om koronaviruset:

 

Sist endret: 29.05.2020