Viderefører rødt nivå

Torsdag 8. april vedtok formannskapet å videreføre rødt tiltaksnivå i barne- og ungdomsskolene til og med 23. april.

Fra og med 12. april skal det innføres nye smitteveiledere i skoler og barnehager. Se mer informasjon via linken nedenfor.

Ustabilt smittenivå

Kommuneoverlegen orienterte formannskapet om smittesituasjonen i kommunen. Den ligger på nivå 4 - utbredt spredning. Hun fortalte at vi fortsatt har et stort smittetrykk i likhet med andre kommuner i vår region.  

Videre tiltak  

Dagens øvrige smitteverntiltak gjelder tom. søndag 11. april. Regjeringen vil derfor komme med informasjon om videre tiltak for kommunene i Viken før dette.   

Mer informasjon

Sist endret: 09.04.2021