Smittevern ved skolestart

Vårt mål er en god og tilnærmet normal hverdag i skole og på SFO i høst.

For å få til dette, må vi må fortsette å følge rådene fra sentrale myndigheter utover høsten for å hindre at viruset blusser opp igjen.

Vi minner derfor om de viktigste smittevernrådene nok en gang:  
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.  
  • Vask hendene ofte og grundig.  
  • Hold god avstand – minst en meter.  
  • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene. 

Syke barn

For dere som har barn i skole og SFO betyr dette at syke barn ikke skal komme på skolen. 
 
Dette betyr:
  1. barn som kun har rennende nese/snørr (uavhengig av mengde, farge osv.) og ellers ingen andre symptomer på infeksjonssykdom, kan komme på skole og SFO.  
  2. barn som har milde infeksjonssymptomer som feber, hoste, sår hals, hopepine, forkjølelse, magesmerter, muskelsmerter, er slapp eller har redusert almenntilstand ikke skal komme på skole og SFO.  
  3. barn kan komme tilbake etter luftveisinfeksjon når allmenntilstanden er god selv om de fortsatt har rennende nese eller sporadisk hoste. De trenger ikke vente til de har hatt én symptomfri dag.

Testing for koronavirus

  • Barn med symptomer på luftveisinfeksjon blir sendt hjem og skal være hjemme til tilstanden er avklart. 
  • Har barnet ett eller flere av symptomene i pkt. 2 må dere vurdere hvor alvorlige symptomene er. Er de milde, kan dere se an i to dager før dere kontakter testtelefonen og får testet barnet for Covid-19. Telefonnummer er 33 20 09 93. Åpningstiden er mandag-fredag kl. 08.30-11.30 og 12.00-14.30 samt lørdag-søndag kl. 08.30-11.15. Hvis dere er bekymret eller opplever at barnet er veldig sykt, ta kontakt med fastlegen eller ring legevakten på telefon 116 117.  

Hvordan blir barn testet for koronavirus?

Vi tester barn med en penselprøve i halsen. Noen barn kan oppleve det å bli testet for Covid-19 som litt skremmende. Det er derfor lurt å forberede barnet, for eksempel ved å se Bamselegen – virusspesial på nrksuper.no
 
Dere får svar på prøven ved å logge inn på Helsenorge.no. Svaret er klart etter ca. to dager. 

 

Sist endret: 05.08.2020