Tid for nasjonale prøver

I løpet av september vil elever på 5., 8. og 9. trinn gjennomføre nasjonale prøver.

Hva er nasjonale prøver?

Nasjonale prøver er obligatoriske og gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Dette er ferdigheter som er viktige for læring i alle fag.

Prøvene blir gjennomført om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. Prøvene tar inntil 90 minutter i lesing og regning, og inntil 60 minutter i engelsk.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Du finner mer informasjon om nasjonale prøver på udir.no.

Sist endret: 28.08.2020