Skoletidsplan 2019–2020

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO skoleåret 2019–2020.

August 2019

Skole
Plandager 14., 15. og 16. august
Første skoledag etter sommerferien er 19. august.

SFO
Plandager 15. og 16. august
SFO åpen 14. august

September 2019

Skole
Høstferie uke 40 (30. september – 4. oktober 2019)

Oktober 2019

Skole
Høstferie uke 40 (30. september – 4. oktober 2019)

November 2019

Skole
Fri fredag 1. november

SFO
Plandag fredag 1. november

Desember 2019

Skole
Siste skoledag før jul er torsdag 19. desember.

Januar 2020

Skole
Plandager 2. og 3. januar
Første skoledag etter jul er mandag 6. januar.

SFO
Plandager 2. og 3. januar

Februar 2020

Skole
Vinterferie uke 8 (17.–21. februar 2020)

April 2020

Skole
Påskeferie mandag 6. april – mandag 13. april

SFO i tidligere Ski kommune
SFO er stengt onsdag før skjærtorsdag.

SFO i tidligere Oppegård kommune
SFO er åpen onsdag før skjærtorsdag til kl. 12.00.

Mai 2020

Skole
Fri fredag 1. mai, søndag 17. mai (grunnlovsdag), torsdag 21. mai (Kr. himmelfartsdag) og fredag 22. mai.

SFO
Fri fredag 1. mai, søndag 17. mai (grunnlovsdag) og torsdag 21. mai (Kr. himmelfartsdag).
SFO er åpen 22. mai.

Juni 2020

Skole
Fri mandag 1. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag før sommerferien er tirsdag 23. juni.
Plandag 24. juni

SFO
Fri mandag 1. juni (2. pinsedag)

Juli–august 2020

Skole
Sommerferie til og med 16. august.
Første skoledag er 17. august.

SFO
SFO er stengt uke 28, 29, 30 og 31.    

Sist endret: 12.05.2020