Skoletidsplan 2019-2020

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO skoleåret 2019-2020.

Juli

Skole: Sommerferie

SFO: SFO er stengt i uke 27, 28, 29, og 30. SFO åpner 29. juli 2019

August

Skole: Plandag 14., 15. og 16. august
Første skoledag 19. august

SFO: Plandag 15. og 16. august
SFO åpen 14. august

September

Skole: Høstferie uke 40 (30. september 2019- 4. oktober 2019)

Oktober

Skole: Høstferie uke 40 (30. september 2019- 4. oktober 2019)

November

Skole: Fri fredag 1. november

SFO: Plandag fredag 1. november

Desember

Skole: Siste skoledag før jul er torsdag 19. desember

Januar

Skole: Plandag 2. og 3. januar
Første skoledag etter jul er mandag 6. januar

SFO: Plandag 2. og 3. januar

Februar

Skole: Vinterferie uke 8 (17.-21. februar 2020)

April

Skole: Påskeferie mandag 6. april - mandag 13. april

Mai

Skole: Fri fredag 1. mai, søndag 17. mai (grunnlovsdag), torsdag 21. mai (Kr. himmelfartsdag) og fredag 22. mai.

SFO: Fri fredag 1. mai, søndag 17. mai (grunnlovsdag) og torsdag 21. mai (Kr. himmelfartsdag).
SFO er åpen 22. mai

Juni

Skole: Fri mandag 1. juni (2. pinsedag). Siste skoledag før sommerferien er tirsdag 23. juni.
Plandag 24. juni

SFO: Fri mandag 1. juni (2. pinsedag)
SFO er åpen til og med fredag 3. juli.*

Juli - august

Skole: Sommerferie tom. 16. august.

SFO: SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31 (6. juli-3. august 2020).*

* Det kan komme endringer i åpningstider for SFO i skolens ferier som en følge av at det kommer nye vedtekter for SFO i Nordre Follo. 

Sist endret: 30.01.2020