Skoletidsplan 2020–2021

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO skoleåret 2020–2021.

SFO er stengt fire uker i juli 2020: Uke 28, 29, 30 og 31. 

August 2020

Skole
Plandager 12., 13. og 14. august
Første skoledag etter sommerferien er 17. august.

SFO
Plandager 13. og 14. august (SFO er stengt på plandagene).

September 2020

Skole
Høstferie uke 40 (28. september – 2. oktober 2020)

SFO
SFO er åpen i høstferien.

Oktober 2020

Skole
Høstferie uke 40 (28. september – 2. oktober 2020)
Plandag 30. oktober

SFO
SFO er åpen i høstferien.
Plandag 30. oktober (SFO er stengt på plandagen).

Desember 2020

Skole
Siste skoledag før jul er tirsdag 22. desember.

SFO
SFO er åpen 23. og 28.–30. desember.
SFO er stengt julaften og nyttårsaften. 

Januar 2021

Skole
Plandag 4. januar
Første skoledag etter jul er tirsdag 5. januar 2021.

SFO
Plandag 4. januar (SFO er stengt på plandagen)

Februar 2021

Skole
Vinterferie uke 8 (22.–26. februar 2021)

SFO
SFO er åpen i vinterferien.

Mars 2021

Skole
Påskeferie mandag 29. mars – mandag 5. april 2021

SFO
SFO er åpen 29.–30. mars. SFO er stengt onsdag 31. mars.

April 2021

Skole
Påskeferie mandag 29. mars – mandag 5. april 2021

SFO
SFO er stengt 1. april (skjærtorsdag), 2. april (langfredag) og 5. april (2. påskedag).

Mai 2021

Skole
Fri 13. mai (Kr. himmelfartsdag), plandag 14. mai, fri 17. mai (grunnlovsdag) og fri 24. mai (2. pinsedag)

SFO
Fri 13. mai (Kr. himmelfartsdag), plandag 14. mai (SFO er stengt på plandagen), fri 17. mai (grunnlovsdag) og fri 24. mai (2. pinsedag)

Juni 2021

Skole
Siste skoledag før sommerferien er 18. juni 2021.

Juli 2021

Skole
Sommerferie. Skolen er stengt. 

SFO
SFO er stengt uke 27, 28, 29 og 30.  

Sist endret: 12.05.2020