Skoletidsplan 2021-2022

Her finner du etter hvert skoletidsplanen for skoleåret 2021-2022.

Planen er dessverre litt forsinket fordi den skal samkjøres med skoletidsplanen i Viken fylkeskommune. Planen skal politisk behandles i Fylkestinget i midten av oktober.

Sist endret: 22.09.2020