Skoletidsplan 2021-2022

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO skoleåret 2021–2022.

August 2021

Skole
Plandager 12., 13. 16. og 17. august.
Første skoledag etter sommerferien er 18. august.

SFO
SFO åpner 2. august for de barna som er påmeldt ferie. 
SFO er åpen 12. august.
Plandager 13., 16. og 17. august. 
(SFO er stengt på plandagene).

September 2021

Ingen fridager. 

Oktober 2021

Skole
Høstferie uke 40 (4.-10. oktober).

SFO
SFO er åpen i høstferien.

November 2021

Skole 
Plandag 17. november.

SFO 
Plandag 17. november.

Desember 2021

Skole
Siste skoledag før jul er 21. desember.

SFO
SFO er åpen 20.-23. og 27.-30. desember.
SFO er stengt julaften og nyttårsaften. 

Januar 2022

Skole
Første skoledag etter jul er 3. januar.

SFO
SFO er åpen 3. januar. 

Februar 2022

Skole
Vinterferie uke 8 (21.–27. februar). 

SFO
SFO er åpen i vinterferien.

Mars 2022

Ingen fridager. 

April 2022

Skole
Påskeferie 11.-18. april. 

SFO
SFO er stengt 13. april, 14. april (skjærtorsdag), 15. april (langfredag) og 18. april (2. påskedag).

Mai 2022

Skole  
Fri 17. mai og 26. mai (Kr. himmelfartsdag).
Skoledag 27. mai.

SFO  
Stengt 17. mai og 26. mai (Kr. himmelfartsdag).
Åpent 27. mai. 

Juni 2022

Skole 
6. juni (2. pinsedag).
Siste skoledag før sommerferien er 17. juni.
Plandag 20. juni. Skolen er stengt. 

SFO 
6. juni (2. pinsedag).  
SFO har åpent til og med 1. juli.  
Plandag 20. juni. SFO er stengt. 

Juli 2022

Skole 
Sommerferie. Skolen er stengt. 

SFO
SFO har åpent til og med 1. juli.  
SFO er stengt uke 27, 28, 29 og 30 (4.-31. juli). 
SFO er åpen fra 1. august. 

Sist endret: 07.12.2021