Skoletidsplan 2022-2023

Kort fortalt

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO skoleåret 2022–2023.

August 2022

Skole
Plandager 11., 12., 15. og 16. august.
Første skoledag etter sommerferien er 17. august.

SFO 
SFO åpner 1. august for de barna som er påmeldt ferie. 
SFO er åpen 11. august.
Plandager 12., 15. og 16. august. 
(SFO er stengt på plandagene).

September 2022

Ingen fridager. 

Oktober 2022

Skole
Høstferie uke 40 (3.-9. oktober).

SFO
SFO er åpen i høstferien.

November 2022

Skole 
Plandag 16. november.

SFO 
Plandag 16. november.

Desember 2022

Skole
Siste skoledag før jul er 21. desember.

SFO
SFO er åpen 19..-23. og 27.-30. desember.
SFO er stengt julaften og nyttårsaften. 

Januar 2023

Skole
Første skoledag etter jul er 2. januar.

SFO
SFO er åpen 2. januar. 

Februar 2023

Skole
Vinterferie uke 8 (20.–26. februar). 

SFO
SFO er åpen i vinterferien.

Mars 2023

Ingen fridager. 

April 2023

Skole
Påskeferie 3.-10. april. 

SFO
SFO er stengt 5. april, 6. april (skjærtorsdag), 7. april (langfredag) og 10. april (2. påskedag).

Mai 2023

Skole  
Fri 1. mai, 17. mai og 18. mai (Kr. himmelfartsdag).
Skoledag 19. mai.

Fri 29. mai (2. pinsedag).

SFO  
Fri 1. mai, 17. mai, 18. mai (Kr. himmelfartsdag).
Åpent 19. mai. 
Stengt 29. mai (2. pinsedag).

Juni 2023

Skole 
Siste skoledag før sommerferien er 16. juni.
Plandag 19 juni. Skolen er stengt. 

SFO
SFO har åpent til og med 30. juni.   
Plandag 19. juni. SFO er stengt. 

Juli 2023

Skole 
Sommerferie. Skolen er stengt. 

SFO
SFO er stengt uke 27, 28, 29 og 30 (3.-28. juli). 
SFO er åpen fra 31. juli.