Fritidstilbud for barn og unge

Kort fortalt

  • Kommunale fritidstilbud for barn og unge i Nordre Follo
  • Fritidstilbud i regi av lag og organisasjoner i kommunen

Fritidssentre

Kommunen har seks fritidssentre og to kafeer. Her kan barn og ungdom i aldersgruppen 10 - 18 (25) år delta på aktiviteter, turer og arrangementer.    

Tilbudene er tilgjengelig for all ungdom, uavhengig av økonomi og bakgrunn. For aktiviteter, åpningstider og kontaktpersoner mm., se Ung fritid

Kulturskolen

På kulturskolen kan du lære å spille et instrument, synge, lære drama, teaterlek, animasjon, dans og film.

Se alt du kan være med på, priser og hvordan du søker om plass på nettsiden til Nordre Follo kulturskole.  

Bibliotek

Nordre Follo bibliotek har to avdelinger, en i Ski og en på Kolbotn. Her kan du lese, låne, strikke, spille, lytte, lære eller bare være.   

BUA

Du finner BUA både på Kolben og i Ski. Her kan du låne diverse utstyr til sport og fritid gratis.

Idretts- og friluftsliv

Er du glad i natur- og friluftsliv har kommunen flere skianlegg og skøytebaner, turstier og badeplasser. Ønsker du å gå lengre turer, kan du også besøke flere serveringssteder i marka. Les mer på nettsidene nedenfor.  

Digitalt turkart

Nordre Follo kommune har et digitalt turkart, som du kan bruke både på mobil, nettbrett og PC. Her er de fleste stier og løyper tegnet inn, og du kan lese beskrivelse av mer enn 80 turmål.

Turkart for Nordre Follo  

Svømmehaller

Kommunen har tre svømmehaller. De ligger på Sofiemyr, i Ski og Kråkstad.

For mer informasjon, åpningstider og priser, se Svømmehaller  

Kulturhus

Nordre Follo kommune har to kulturhus, Kolben på Kolbotn og Rådhusteatret i Ski sentrum. Her kan du delta på konserter, teater og show. I kulturhuset på Kolbotn er det også kino, som viser aktuelle filmer.

Tilskuddsordningen "Prøv selv"

Har du en god idé, kan du søke om tilskudd for å planlegge og gjennomføre idéen. 
Eksemåler kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekke-verksted", hobby-verksted osv.

Du må være i alderen 10-20 år og bo i Nordre Follo kommune. Les mer på nettsiden nedenfor.

Prøv selv

Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter

Kommunen ønsker at flere barn og unge skal delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter og har en egen tilskuddsordning for de som ikke har råd til å delta på slike aktiviteter. Alle barn og unge i alderen 6–18 år (eller så lenge du går på videregående skole) kan søke om tilskudd.

Du må bo i Nordre Follo kommune og familien må ha en samlet årsinntekt som er lavere enn 400 000 kroner (etter skatt). 

Hva kan du få støtte til?

Du kan få støtte til én fast, jevnlig organisert aktivitet. Eksempler er medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og andre utgifter knyttet til en aktivitet. Les mer om hvem som kan søke og hvordan du gjør det på nettsiden nedenfor.

Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige lag og organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Se fritidstilbud for barn og unge i Nordre Follo på Ungfritid.no/Nordre Follo