Digitalisering og digitale verktøy

Kort fortalt

  • Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer.
  • Skolene i Nordre Follo jobber for at elevene skal utvikle digitale ferdigheter og digital dømmekraft. 
  • Alle elever i Nordre Follo har fått utdelt digitale verktøy som iPad, PC og Chromebook.

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft

Gode digitale ferdigheter er viktig både for læring og for å kunne delta i arbeidsliv og i samfunnet forøvrig. Opplæringen dreier seg om å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig. Eleven skal utvikle gode digitale ferdigheter i alle fag.

Opplæringen i Nordre Follo handler også om at elevene både skal utvikle god digital dømmekraft og lære seg gode strategier for nettbruk.

Du kan lese mer om digitale ferdigheter på udir.no

iPad, PC og Chromebook i skolen

Alle elever i Nordre Follo har fått utdelt digitale verktøy som iPad, PC og Chromebook. Skolene skal som et ledd i sitt oppdrag hjelpe elevene til å utvikle digitale ferdigheter.