Kompetanseutvikling og læreplaner

Kort fortalt

  • I Nordre Follo jobber vi kontinuerlig med kompetanse- og kvalitetsutvikling.
  • Alle læreplanene i skolen er fornyet og skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Kompetansesatsing

I Nordre Follo jobber vi kontinuerlig med kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Mange ansatte deltar i ulike utdanningstilbud som gir formell kompetanse. Kommunen har ulike nettverk hvor representanter fra skolene deltar for å bygge kompetanse på ulike områder.

De viktigste arenaene for kompetanseutvikling skjer på egen arbeidsplass, hvor ledelsen og alle ansatte deltar i felles prosesser for å utvikle kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Fagfornyelse og læreplaner

Alle læreplanene i skolen er fornyet for å gjøre dem mer relevante for fremtiden.

De nye læreplanene tas i bruk på 1.-9. trinn fra august 2020. På 10. trinn blir de nye læreplanene innført fra august 2021. I Nordre Follo er vi godt i gang med å forberede oss på denne endringen.

Du kan lese mer om fagfornyelsen på udir.no

Kompetansesenter for oppvekst og læring

Innenfor området oppvekst og læring skal det etableres et kompetansesenter.

Senteret vil være et kraftsentrum for kompetanseutvikling innenfor hele oppvekstområdet og skal bidra til å løfte den interne kompetansen i kommunen.