Kompetanseutvikling og læreplaner

Kort fortalt

  • I Nordre Follo jobber vi kontinuerlig med kompetanse- og kvalitetsutvikling.
  • Alle læreplanene i skolen er fornyet og ble tatt i bruk fra skolestart i 2020.

Kompetanseutvikling 

Mange ansatte deltar i ulike utdanningstilbud som gir formell kompetanse. Kommunen har et eget kompetansesenter for Oppvekst og læring. Vi har også flere nettverk der ansatte på skolene deltar for å øke kompetansen på ulike områder.

De viktigste arenaene for kompetanseutvikling skjer på egen arbeidsplass. Ledelsen og alle ansatte deltar i felles prosesser for å utvikle kunnskap, holdninger og ferdigheter for læring, undervisning og samarbeid.

Vurdering

Nordre Follo kommune og Universitetet i Oslo har sammen laget korte filmer om vurdering. Disse filmene er laget med og for ansatte i Nordre Follo som et tiltak innenfor dekomp-partnerskap, men filmene kan brukes fritt av andre. 

Les mer om prosjektet på nettsidene til Universitetet i Oslo

Fagfornyelse og læreplaner

Skoleåret 2020/21 ble fagfornyelsen (LK20) innført for 1. til 9. trinn. Skoleåret 2021/22 ble LK20 også innført for 10. trinn. Planene har status som forskrift i lovverket. Det betyr at alle skoler og lærere har plikt til å følge dem. Nye læreplaner endrer skolehverdagen. Dette er omtalt i informasjonsskrivet kommunen sendte ut i august 2020.