Oppsigelse

Kort fortalt

  • Det er to måneders oppsigelsestid på SFO.
  • Du kan si opp plass i Foreldreportalen.

Si opp plass på SFO

Det er to måneders oppsigelsestid på SFO. 

Her finner du hva som gjelder:

  • Oppsigelse av plass er to måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Plass eller deler av plass kan ikke sies opp for månedene mai og juni.
  • Skal plassen sies opp 1. august, må dette gjøres innen 1. mai.
  • Reduksjon av oppholdstiden i løpet av skoleåret følger samme regler som ved oppsigelse.

Du kan si opp plass i Foreldreportalen:

Si opp SFO-plass

 

Oppsigelsesfrister

Ønsket sluttdato på SFO-plass Siste frist for registrering av oppsigelse i Foreldreportalen
1. august 30. april
1. september 30. juni
1. oktober 31. juli
1. november 31. august
1. desember 30. september
1. januar 31. oktober
1. februar 30. november
1. mars 31. desember
1. april 31. januar
1. mai Plass kan ikke sies opp
1. juni Plass kan ikke sies opp

Kontakt oss

Har du spørsmål om SFO?