Oppsigelse

Kort fortalt

Frem til nye vedtekter for SFO i Nordre Follo er på plass, vil det være ulike frister for å si opp plass på SFO i tidligere Ski og Oppegård.

For skolene i tidligere Oppegård

Det er 2 måneders oppsigelsestid på SFO.

For skolene i tidligere Ski

 

Frister for å si opp plassen i SFO Frist for registrering i foreldreportalen
1. august 30. april
1. september 31. juli
1. oktober 31. august
1. november 30. september
1. desember 31. oktober
1. januar 30. november
1. februar 31. desember
1. mars 31. januar
1. april 28 (29) februar
1. mai - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juni - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juli (betalingsfri - SFO stengt) Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. august  30. april