Oppsigelse

Kort fortalt

  • Oppsigelsesfristen for SFO-plass er normalt to måneder. Se unntak nedenfor. 
  • Du kan si opp plassen i Foreldreportalen.

Si opp plass på SFO

Det er to måneders oppsigelsestid på SFO. 

Retningslinjer 

  • Frist for oppsigelse av plass er to måneder, regnet fra den første i måneden etter at vi har mottatt oppsigelsen. 
  • Du kan ikke si opp plass eller deler av plass for månedene mai og juni.
  • Ønsker du å si opp plassen fra 1. august, må du gjøre dette innen 1. mai.
  • Reduksjon av oppholdstid i løpet av skoleåret følger samme regler som ved oppsigelse.

Du kan si opp plass i Foreldreportalen:

Si opp SFO-plass

Oppsigelsesfrister

Ønsket sluttdato på SFO-plass Siste frist for å registrere oppsigelse i Foreldreportalen
1. august 30. april
1. september 30. juni
1. oktober 31. juli
1. november 31. august
1. desember 30. september
1. januar 31. oktober
1. februar 30. november
1. mars 31. desember
1. april 31. januar
1. mai Plassen kan ikke sies opp
1. juni Plassen kan ikke sies opp

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon SFO

Har du spørsmål om SFO, kan du kontakte SFO på din skole.