Oppsigelse

Kort fortalt

  • Frem til 1. juli 2020 er det ulike frister for å si opp plass på SFO i tidligere Ski og Oppegård kommune.
  • Etter 1. juli 2020 vil det være lik frist for å si opp SFO-plass i hele Nordre Follo kommune. 

Oppsigelse etter 1. juli 2020

Det er to måneders oppsigelsestid på SFO. 

Du kan si opp plass i Foreldreportalen:

Si opp SFO-plass

Oppsigelse før 1. juli 2020

For skolene i tidligere Oppegård

Det er to måneders oppsigelsestid på SFO.

Du kan si opp plass i Foreldreportalen:

Si opp SFO-plass

For skolene i tidligere Ski

Se i tabellen under for hvilke frister som gjelder for å si opp SFO-plass i tidligere Ski kommune. 

Du kan si opp plass i Foreldreportalen:

Si opp SFO-plass

Frister for å si opp plassen i SFO Frist for registrering i foreldreportalen
1. august 30. april
1. september 31. juli
1. oktober 31. august
1. november 30. september
1. desember 31. oktober
1. januar 30. november
1. februar 31. desember
1. mars 31. januar
1. april 28 (29) februar
1. mai - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juni - ikke mulig å si opp/endre Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. juli (betalingsfri - SFO stengt) Må enten si opp fra 1. april eller fra 1. august
1. august  30. april

Kontakt oss

Har du spørsmål om SFO?