Helseprogram i grunnskolen

Kort fortalt

 • Alle elever blir fulgt opp av skolehelsetjenesten i Nordre Follo. 
 • Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for de ulike trinnene i grunnskolen. 

1. trinn

 • Legeundersøkelse
 • Samtale med helsesykepleier og lege: Syn, hørsel, høyde og vekt
 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Fysioterapeut vurderer elevenes motorikk og gir evt. tilbud om gruppetrening (”lillegym”)

2. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
 • Fysioterapeut vurderer pulter, stoler, sittestilling og skrivegrep
 • Oppfølging av elever – "lillegym"
 • Tilbud om undervisning om kroppen ved fysioterapeut og helsesykepleier

3. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Høyde og vekt. Oppfølging ved behov.

4. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Helsegrupper med fysioterapeut og helsesykepleier (fysisk og psykisk helse)

5. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Tilbud om grupper for barn med to hjem
 • Undervisning om psykologisk førstehjelp

6. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Informasjon og tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
 • Pubertetsgrupper

7. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Informasjon og tilbud om vaksine mot livmorhalskreft (HPV - humant papillomavirus)

8. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Helsesamtale med helsesykepleier
 • Undervisning om psykologisk førstehjelp
 • Tilrettelegging av treningsprogram for elever med særskilte behov, ved fysioterapeut
 • Undervisning

9. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Individuelle konsultasjoner
 • Tilbud om avspenningsgrupper ved fysioterapeut
 • Grupper for barn med to hjem (opprettes ved behov)
 • Undervisning
 • Besøk på Helsetestasjon for ungdom

10. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
 • Individuelle konsultasjoner
 • Undervisning (seksualitet og samliv)
 • Besøk på Helsestasjon for ungdom