Introduksjonsprogrammet

Kort fortalt

  • Introduksjonsprogrammet er obligatorisk for nyankomne flyktninger og innvandrere.
  • Programmet skal gi deltakerne opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og forberede dem til arbeid eller videre utdanning. 

Dette gjelder for Integrering og kompetanse til og med  25. april 2021:        

  • Digital undervisning for deltakere på voksenopplæring og de som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven. 
  • Mottaket i flyktningtjenesten er stengt. Ansatte avtaler møter med  sine deltakere. Alle ansatte er på hjemmekontor, og vi holder alle møter digitalt.
  • Resepsjonen i Fløisbonnveien 2-4 er stengt.
  • Ta kontakt på telefon 45 83 30 02 eller e-post
    integrering og kompetanse
  • Norskprøver, statsborgerprøver og samfunnskunnskapsprøver er avlyst

Om introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et obligatorisk program for nyankomne flyktninger og innvandrere. Programmet foregår på heltid. Deltakerne får opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedes til arbeid eller videre utdanning. 

NAV innvilger introduksjonsprogrammet, mens Nordre Follo kommune har ansvar for å gjennomføre programmet. 

Hvor finner du mer informasjon?

Se Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Slik søker du

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å søke på introduksjonsprogrammet. Se kontaktinformasjon under. 

Kontaktinformasjon

Se også Kontaktinformasjon