Spesialundervisning

Kort fortalt

Voksne har rett til spesialundervisning i grunnskolen hvis 

 • han/hun ikke har, eller ikke får tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne.
 • han/hun har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. 

Dette gjelder for Integrering og kompetanse til og med  25. april 2021:        

 • Digital undervisning for deltakere på voksenopplæring og de som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven. 
 • Mottaket i flyktningtjenesten er stengt. Ansatte avtaler møter med  sine deltakere. Alle ansatte er på hjemmekontor, og vi holder alle møter digitalt.
 • Resepsjonen i Fløisbonnveien 2-4 er stengt.
 • Ta kontakt på telefon 45 83 30 02 eller e-post
  integrering og kompetanse
 • Norskprøver, statsborgerprøver og samfunnskunnskapsprøver er avlyst

Hvem har rett til spesialundervisning?

Voksne har rett til spesialundervisning i grunnskolen hvis 

 • han/hun ikke har, eller ikke får tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne.
 • han/hun har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. 

Elevene som får tilbud om spesialundervisning har ulike utfordringer. Noen trenger å lære eller videreutvikle grunnleggende ferdigheter, mens andre trenger fornyet opplæring etter sykdom eller skade.

Elevene med rett til spesialundervisning kan ha

 • lærevansker.
 • utviklingshemming.
 • medfødt skade eller sykdom.
 • omfattende funksjonshemming.
 • psykiske vansker.
 • afasi.
 • ervervet skade.
 • lese- og skrivevansker.
 • synsvansker.

Om undervisningen

Opplæringen skal være knyttet til grunnleggende ferdighetene som lese, regne, kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig og bruke digitale verktøy.

For noen elever er grunnleggende ferdigheter ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og motorisk trening.

Slik søker du

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Se også Kontaktinformasjon