Gebyrer og vannmåler

Kort fortalt

  • Innbyggerne betaler gebyrer for kommunale fellestjenester som vann, avløp og renovasjon.
  • Du mottar faktura for vann, avløp, renovasjon, slam, vannmålerleie og feiing fire ganger årlig.
  • I boligen din har du en vannmåler som måler forbruket ditt av vann. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg.
  • Fjernavleste vannmålere blir lest av automatisk.

Informasjon om faktura for 1. kvartal 2020

Kommunen sender snart ut årets første faktura for kommunale eiendomsgebyrer, som innebærer vann og/eller avløp, renovasjon, feiing og slam (VARFS).

Vi tar forbehold om at faktura med forfallsdato 20. mars kan bli noe forsinket. 

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Hvem får faktura?
Alle abonnenter av tjenester som inngår i VARFS i Nordre Follo kommune. Mottaker av faktura er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen. Kommunen henter informasjonen fra offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Hva inneholder fakturaen?
Beløpet på faktura for første termin inneholder både årsoppgjøret for 2019, og 1. termin for 2020 (januar-mars). Du betaler for vann og/eller avløp, renovasjonstjeneste, feiing av eventuelle ildsteder på eiendommen din og eventuell slamtømming dersom du har eget avløpsanlegg.  

Her ser du oversikt over priser og gebyrer.

Oppegård og Ski sendte før jul ut et skriv med informasjon om at vannmåleravlesningen for 2019 ble stipulert, så fremt man ikke innen en oppgitt frist tok kontakt med kommunen og oppga annet grunnlag. Det er denne stipuleringen eller avlesningen som danner grunnlag for årsoppgjøret 2019. Gebyrene for Nordre Follo har virkning fra 1. januar 2020. Fakturabeløpet til ulike abonnenter vil variere basert på flere faktorer, deriblant størrelsen på husholdningen, om du bor i sameie eller enebolig, med mer.

Har du spørsmål om fakturagrunnlag eller fakturaadresse, ta kontakt med kommunens gebyrkontor på gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no. Oppgi navnet, telefonnummeret og adressen din og skriv dette fullt ut uten forkortelser når du henvender deg til oss. Gebyrkontorets telefontid er mandag, onsdag og fredag fra kl. 09.00-15.00, og vi kan nås på telefon 90 40 50 04.

Kan jeg dele opp eller utsette fakturaen?
Vi har dessverre ikke mulighet til å dele opp eller utsette fakturaen for deg. Dersom du ikke kan betale fakturaen innen forfall, vil den gå til innfordring, og du vil få et inkassovarsel. Når du har mottatt inkassovarselet kan du kontakte innfordring på epost innfordring@nordrefollo.kommune.no.

Efaktura og Avtalegiro
Har du spørsmål om eFaktura og Avtalegiro i forbindelse med fakturaen? Ta kontakt med faktureringskontoret på epost utfakturering@nordrefollo.kommune.no.

Abonnenter som opprettet avtalegiro/eFaktura etter 1. august 2019, vil få denne fakturaen i posten og må eventuelt opprette ny avtalegiro/eFaktura hvis de ønsker den direkte i nettbanken igjen. 

Når kommer regningene for vann og avløp fra kommunen?
Faktura for vann og avløp sendes ut fire ganger hvert år.
Forfallsdatoer er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Spørsmål om renovasjon (søppeltømming)
Ønsker du en annen størrelse på renovasjonsbeholderen din, eller trenger du renovasjonsavtale på ny eiendom?
Ta kontakt med kommunens gebyrkontor på epost på gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no.
Har ikke avfallet blitt hentet som det skal? Ta direkte kontakt med Follo Ren via deres digitale kontaktskjema, på epost post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10.

Spørsmål om feiing
Lurer du på når feieren kommer? Eller har du andre spørsmål?
Ta kontakt på e-post feier@follobrannvesen.no eller telefon 64 85 10 00.

Begrepsforklaringer av ord du kan finne på fakturaen din
A konto forbruk – forskuddsbetaling
Abo gebyr – abonnementsgebyr 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Follo kommune

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken

Hva får du igjen for gebyret?

Vi renser drikkevannet. Vi sikrer tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner. Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke. Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig. Vi verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall.

Vannmåler

Alle eiendommer, boliger og næringsbygg som er tilknyttet offentlig vann og /eller avløp i Nordre Follo kommune skal ha installert vannmåler. Årsavlesning av vannmåleren skjer i november/desember hvert år. Mange i tidligere Oppegård kommune har fjernavleste vannmålere, og de trenger ikke å lese av vannmålerne manuelt. De fleste i tidligere Ski kommune leser av vannmålerne sine manuelt en gang i året. Gjelder det deg, vil du få beskjed fra kommunen når du skal lese av vannmåleren din, og hva slags informasjon vi trenger fra deg.

Påbud om vannmåler i tidligere Oppegård kommune

Fra 2020 blir det pålagt med vannmåler i alle private hjem i området som tidligere het Oppegård kommune. Med vannmåler blir vann- og avløpsgebyret beregnet ut fra det vannet du faktisk bruker. 

Har du spørsmål om vannmåler? Ta kontakt med Nordre Follo kommune, virksomhet vann og avløp. Kontaktinformasjon til kommunen finner du nederst på denne siden.

Tidligere Oppegård kommune installerte fjernavleste vannmålere produsert av Kamstrup som sendes data om vannforbruk til kommunens avlesningsutstyr via radio kommunikasjon. De som har fjernavlest vannmåler trenger ikke å registrere målestand: den blir lest av automatisk i forbindelse med fakturering. De som fremdeles har gamle vannmålere i Oppegård (manuelle), må lese av målestanden én gang i året når får de melding om.

Vann og avløp betales etter målt forbruk, i tillegg til abonnementsgebyr og målerleie.

Hvem bestemmer hva jeg skal betale?

Kommunestyret vedtar gebyrene med hjemmel i lov/forskrift om vann- og kloakkavgifter. Renovasjonsgebyrene er hjemlet i forurensningsloven.

Kontaktinformasjon

Gebyrkontorets epost: gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no
Gebyrkontorets telefontid er mandag, onsdag og fredag fra kl. 09.00-15.00. Gebyrkontoret kan da nås på telefon 90 40 50 04.

Epost: postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178