Gebyrer og vannmåler

Kort fortalt

  • Innbyggerne betaler årlige gebyrer for kommunale fellestjenester som vann, avløp og renovasjon.
  • Du mottar faktura for vann, avløp, renovasjon, slam, vannmålerleie og feiing en gang i kvartalet, altså fire ganger i året.
  • I boligen din har du en vannmåler som måler forbruket ditt av vann. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg.
  • Fjernavleste vannmålere blir lest av automatisk.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Follo kommune

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Follo kommune (link kommer)

Hva får du igjen for gebyret?

Vi renser drikkevannet. Vi sikrer tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner. Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke. Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig. Vi verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall.

Vannmåler

Alle eiendommer, boliger og næringsbygg som er tilknyttet offentlig vann og /eller avløp i Nordre Follo kommune skal ha installert vannmåler. Årsavlesning av vannmåleren skjer i november/desember hvert år. Mange i tidligere Oppegård kommune har fjernavleste vannmålere, og de trenger ikke å lese av vannmålerne manuelt. De fleste i tidligere Ski kommune leser av vannmålerne sine manuelt en gang i året. Gjelder det deg, vil du få beskjed fra kommunen når du skal lese av vannmåleren din, og hva slags informasjon vi trenger fra deg.

Påbud om vannmåler i tidligere Oppegård kommune

Fra 2020 blir det pålagt med vannmåler i alle private hjem i området som tidligere het Oppegård kommune. Med vannmåler blir vann- og avløpsgebyret beregnet ut fra det vannet du faktisk bruker. 

Har du spørsmål om vannmåler? Ta kontakt med Nordre Follo kommune, virksomhet vann og avløp. Kontaktinformasjon til kommunen finner du nederst på denne siden.

Tidligere Oppegård kommune installerte fjernavleste vannmålere produsert av Kamstrup som sendes data om vannforbruk til kommunens avlesningsutstyr via radio kommunikasjon. De som har fjernavlest vannmåler trenger ikke å registrere målestand: den blir lest av automatisk i forbindelse med fakturering. De som fremdeles har gamle vannmålere i Oppegård (manuelle), må lese av målestanden én gang i året når får de melding om.

Vann og avløp betales etter målt forbruk, i tillegg til abonnementsgebyr og målerleie.

Hvem bestemmer hva jeg skal betale?

Kommunestyret vedtar gebyrene med hjemmel i lov/forskrift om vann- og kloakkavgifter. Renovasjonsgebyrene er hjemlet i forurensningsloven.

Her finner du vedtatt lokal gebyrforskrift for vann og avløp i Nordre Follo kommune (link kommer).

Kontaktinformasjon

Epost: postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178