Planer, normer og krav

Kort fortalt

  • Hovedplan og tiltaksplan for vei
  • Hovedplan og tiltaksplan for trafikksikkerhet
  • Normer og krav

Hovedplaner

  • Hovedplan vei (lenker)
  • Tiltaksplan vei
  • Hovedplan trafikksikkerhet
  • Tiltaksplan trafikksikkerhet

Normer og krav

  • Norm for planlegging og utførelse av kommunale veier (hyperlink)
  • Norm for planlegging og utførelse av veilys (hyperlink)