Elektrisk sparkesykkel i Ski

Kort fortalt

  • Ruter og Tier tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski tettsted.
  • Tilbudet er en del av mobilitetspunktet på Ski stasjon, der Ruter, Bane Nor og Entur tester ut nye mobilitetsløsninger.
  • I Ski sentrum er det parkeringssoner der du må parkere sparkesykkelen. 

 

Ruter og Tier tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski tettsted. Målet er å lære hvordan el-sparkesykler kan bli et godt og fleksibelt transporttilbud, samtidig som trafikksikkerhet og et ryddig bybilde sikres.

Tilbudet er en del av mobilitetspunktet på Ski stasjon, der Ruter, Bane Nor og Entur tester ut nye mobilitetsløsninger.

Regulert parkering

I Ski sentrum og enkelte andre områder er det merket opp parkeringssoner for el-sparkesykler. Når du avslutter turen må du parkere sparkesykkelen innenfor sonen for at taksameteret skal stoppe.

Det er noen utfordringer med å få p-sonene til å fungere slik det skal i sentrum og langs fylkesveiene. Ruter og Tier jobber med å få orden på dette.  

Utenfor sentrum er det fleksibel parkering, men husk at du også her må ta hensyn når du parkerer. Det er viktig at sparkesykkelen ikke kommer i veien for andre mennesker. Tenk spesielt på at du ikke parkerer til hinder for personer med nedsatt syn og funksjonsevne.

Trafikkregler

Når du kjører el-sparkesykkel skal du følge trafikkreglene for syklister.

Det er anbefalt at du bruker hjelm.

Det er ikke tillatt å være mer enn én person på sparkesykkelen. 

Det er ikke tillatt å kjøre i ruspåvirket tilstand. 

Her kan du lese mer om reglene du må følge.

Du kan få bot for å bryte trafikkreglene.

Slik fungerer det

Last ned appen til TIER på din smarttelefon.

Finn en ledig Tier-sparkesykkel og følg instruksjonene i app for å låse den opp

Pris: 10 kr per opplåsning og 2,5 kr per minutt.

Appen tilbyr også opplåsnings- og dagspass

Vi anbefaler at alle bruker hjelm.

Det er 18-årsgrense for å bruke TIERs el-sparkesykler.

Husk å kjøre forsiktig, ta hensyn til andre og parker i henhold til trafikkreglene.

I sentrum og enkelte andre områder må du benytte oppmerkede parkeringsplasser. Det er også mulig å parkere i sykkelstativene som er merket med sparkesykkelsymbol. Du finner oversikt over P-sonene i Tiers app. Flere P-soner vil bli etablert i løpet av sommeren.

Spørsmål eller innspill? 

Send e-post til support@tier.app