Ski og Oppegård kommuner slås sammen og blir Nordre Follo kommune fra 1.1.2020 og det er kommunestyret i den nye kommunen som skal velges. Kommunestyret skal ha 47 medlemmer.
Samtidig skal det velges medlemmer til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Manntallet til offentlig ettersyn (16. juli 2019)

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn. Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme ved valget i Nordre Follo må du stå innført i manntallet. Her kan du lese mer om hvordan du sjekker om du står imanntallet.

Manntallet til offentlig ettersyn  

Når kan du stemme?

Søndag 8. september 2019 kl. 14.00 – 20.00

Mandag 9. september 2019 kl. 9.00 – 21.00

Hvor kan du stemme?

 • Ski rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski
 • Ski skole, Kirkeveien 21, 1400 Ski
 • Siggerudhallen, Gamle Siggerudvei 2, 1404 Siggerud
 • Langhus skole, Bøhlerveien 4, 1405 Langhus
 • Kråkstadhallen, Kråkstadveien 134, 1408 Kråkstad
 • Finstad skole, Markveien 24, 1406 Ski
 • Vevelstadåsen skole, Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus
 • Bøleråsen skole, Bølerkollen 2, 1405 Langhus
 • Kolben, Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
 • Hellerasten skole, Hareveien 42, 1413 Tårnåsen
 • Sofiemyr skole, Holbergs vei 37, 1412 Sofiemyr
 • Østre Greverud idrettshall, Kongeveien 291, 1415 Oppegård

Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde for å stemme, som for eksempel bankkort/id-kort med bilde, pass eller førerkort. Det er ikke nødvendig å ha med valgkortet, men det gjør arbeidet lettere for valgfunksjonærene og du sparer noe tid i valglokalet.

Valgresultat Stortingsvalget 2017

Her finner du valgresultatet for Stortingsvalget for kretsene i Oppegård og Ski (Klikk på "Bytt sted" øverst til venstre)

Valgresultat Kommunestyrevalget 2015

Her finner du valgresultatet for Kommunestyret 2015 (Klikk på "Bytt sted" øverst til venstre)

Les mer om valg på www.valg.no