For Nordre Follo kommune:

Vedtak i Fellesnemnda 18. september 2018

  1. Fellesnemndas medlemmer velges som valgstyre. Fellesnemndas varamedlemmer er valgstyrets varamedlemmer.
  2. Fellesnemndas leder og nestleder velges til leder og nestleder i valgstyret
  3. I tillegg til valgdagen 9. september 2019, skal det også avholdes valg søndag 8. september i Ski og Oppegård kommuner.
  4. Valgstyret får fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og fastsette stemmekretser.
  5. Forslag til stemmekretser forelegges valgstyret.

Protokoll Fellesnemnda 18. september 2018  

Valgresultat Stortingsvalget 2017

Her finner du valgresultatet for Stortingsvalget for kretsene i Oppegård og Ski (Klikk på "Bytt sted" øverst til venstre)

Valgresultat Kommunestyrevalget 2015

Her finner du valgresultatet for Kommunestyret 2015 (Klikk på "Bytt sted" øverst til venstre)