Fellesnemndas arbeidsutvalg, som består av de to ordførerne i Ski og Oppegård, har fått oversendt juryens anbefaling om kåring av vinner av kommunevåpenkonkurransen. Innbyggerne har stemt fram alternativene salamander og havreaks, mens juryen også plukket ut en outsider med halvsirkler.

Utvalget behandlet saken på møtet mandag 3. desember. De ønsker å se finalistene utarbeidet i flere farger, og de vil se på muligheten for å oppta fargeelementer fra dagens kommunevåpen i nytt kommunevåpen. De ønsker også at administrasjonen vurderer om det skal gjennomføres ytterligere tiltak for innbyggermedvirkning.