Sakspapirer for Fellesnemnda på nordrefollo.no

Sakspapirer for Fellesnemnda på nordrefollo.no

Sakspapirer for møter i Nordre Follo fellesnemnd vil fra februar 2018 publiseres her på nettsidene til Nordre Follo kommune. Tidligere har sakspapirene for Fellesnemnda vært publisert på Oppegård og Ski kommunes politiske møtekalendere på nett. Fra 26. februar skal sakspapirene for Fellesnemnda publiseres på Nordre Follos nettsider. Dette er i dag en wordpress-løsning  og sakspapirene blir derfor presentert litt annerledes enn tidligere; samlet i ett PDF-dokument. Nordrefollo. no skal snart over på en ordinær webløsning. Inntil da blir sakspapirer og møteprotokoller lagt ut under menypunktet Møter-møtekalender. Neste møte i Nordre…

Les mer Les mer

Følg Nordre Follo på Facebook

Følg Nordre Follo på Facebook

Nå kan du følge veien mot ny kommune på Facebook. Her vil du få nyheter, bilder og annen informasjon om arbeidet som gjøres frem mot etableringen av Nordre Follo kommune i 2020. Siden er ment å være til nytte for deg som i dag er innbygger i Ski og Oppegård kommune – og fremtidig innbygger i Nordre Follo kommune. Følg Nordre Follo kommune på Facebook her .

Si din mening om utredning av grensejustering mot Ås

Si din mening om utredning av grensejustering mot Ås

Alle som ønsker kan nå si sin mening til Fylkesmannen om kunnskapsgrunnlagene for Ås og Nordre Follo,  som er utarbeidet i forbindelse med en eventuell grensejustering. Fristen for innspill er 2. mars. Det kan bli aktuelt å endre kommunegrensen mellom Ås og Nordre Follo kommuner fra januar 2020, når den nye kommunen Nordre Follo etableres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen utrede konsekvenser av grensejustering i flere områder langs E18 og forberede saken før vedtak i departementet. Slik brukes ditt innspill Etter…

Les mer Les mer

Profilering frem mot 2020

Profilering frem mot 2020

I Nordre Follo fellesnemnd 6. februar ble det valgt profilelementer for Nordre Follo frem mot 2020. Det skal i prosjekt kommunikasjon utvikles et profilprogram for den nye kommunen. Til sammen 14 prosjekt skal danne reisverket for den nye kommunen. Profilelementene skal brukes i trykksaker, som bilder på nettsider, i sosiale medier, rapporter, brevmaler –  og på klær og tjenestebiler. Nedenfor ser du et utvalg av profilelementer som skal brukes frem til 1.1.2020.   Se flere profilelementer for Nordre Follo frem mot 2020.

Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Nordre Follo fellesnemnd vedtok 6. februar 2018 en oppdatert utgave av «Overordnet prosjektplan for Nordre Follo 2020». Planen omtaler mål og rammer, ansvar og fremdrift og beskriver hva som må gjøres frem mot etablering av ny kommune 1.1.2020. Planen skal være et levende dokument og blir løpende oppdatert. Se Prosjektplan for Nordre Follo 2020 Tidligere arbeid med prosjektplanen Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok prosjektplan for arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune for første gang på et felles møte 22.05.17. Prosjektplanen ble behandlet…

Les mer Les mer

Profilering og «Nordre Follo-pott» i Fellesnemnda

Profilering og «Nordre Follo-pott» i Fellesnemnda

Tirsdag 6. februar var det klart for årets andre møte i Nordre Follo fellesnemnd. Blant sakene som ble vedtatt var «Nordre Follo-potten», hvor ansatte, lag/foreninger og innbyggere kan søke om midler til arrangement som kan bidra til å styrke felles identitet – og kultur. Nordre Follo-pott skal bygge kultur To kommuner skal bli en i 2020. Det betyr at ansatte, folkevalgte. lag/foreninger og innbyggere skal bygge felles identitet og ny kultur. Det er derfor avsatt 4, 5 millioner kroner til en…

Les mer Les mer

Nye roller for rådmenn i Ski og Oppegård fra 2020

Nye roller for rådmenn i Ski og Oppegård fra 2020

Rådmann i Oppegård Lars Henrik Bøhler blir assisterende administrasjonssjef i nye Nordre Follo kommune fra 2020. Konstituert rådmann i Ski Jane Short Aurlien blir en del av administrasjonssjefens toppledergruppe. – Vi har høy kompetanse og godt kvalifiserte ledere og ansatte i Ski og Oppegård. Den nye kommunen skal først og fremst bygges med de som jobber i de to kommunene i dag, sier administrasjonssjef i Nordre Follo kommune, Gro Herheim. Hun mener en tidlig avklaring på rådmennenes rolle inn i…

Les mer Les mer

Folkemøte om utredning av grensejustering

Folkemøte om utredning av grensejustering

Fylkesmannen inviterer til folkemøte om utredning av grensejustering mellom Ås og Ski mandag 29. januar. – Gjør deg kjent med saken og få svar på det du lurer på, oppfordrer Fylkesmannen på sine nettsider. Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede en eventuell grensejustering mellom Ås og Ski kommuner. – På folkemøtet vil vi bidra til at kunnskap om utredningen blir kjent, og fortelle alle hvordan de kan få sagt sin mening om saken til oss, sier…

Les mer Les mer

Historisk møtedag for Nordre Follo

Historisk møtedag for Nordre Follo

Tirsdag 16. januar ble en  møte-maratondag for Nordre Follo. Dagen startet med møte i Partssammensatt utvalg før det var klart for årets første møte i Fellesnemnda.  Før felles kommunestyremøte ble det holdt historisk  felles formannskapsmøte. Flere reglement sto på sakskartene; reglement for felles kommunestyremøter for Oppegård og Ski kommune, reglement for Fellesnemnda og reglement for oppgaveutvalgene. I sist møte i Fellesnemnda ble det vedtatt at det skal opprettes utvalg hvor folkevalgte og innbyggere jobber sammen om å styrke skolemiljø og livsmestring for eldre. Se vedtatt reglement for Fellesnemnda. Se vedtatt…

Les mer Les mer

Veien mot visjon for Nordre Follo

Veien mot visjon for Nordre Follo

I høst har ansatte, folkevalgte, barn- og unge, næringsliv og andre innbyggere gitt innspill til visjon for Nordre Follo kommune. Her kan du lese om innspillene som er kommet inn og veien mot den nye visjonen. Tirsdag 16. januar skal visjon for den nye kommunen behandles i Fellesnemnda og i felles kommunestyremøte mellom Ski og Oppegård. Arbeidet med visjon er en del av samfunnsdelen i kommuneplanarbeidet. Det har vært et mål å jobbe frem visjon for den nye kommunen tidlig i…

Les mer Les mer