Får fire millioner til digitalisering

Får fire millioner til digitalisering

For å styrke digitale tjenester i forbindelse med kommunesammenslåingen har Nordre Follo kommune fått fire millioner kroner i støtte av Kommunal – og moderniseringsdepartementet. Enklere byggesaksbehandling og automatisk tilbud om tjenester man har krav på, vil være noe av det midlene skal brukes til. Smart å tenke digitalt i tidlig fase Det var ministeren selv, Jan Tore Sanner, som overrakte den glade nyheten til varaordfører i Oppegård Siv Kaspersen, varaordfører i Ski Camilla Hille og ordfører i Ski Tuva Moflag….

Les mer Les mer

Gode nyheter for barn og unge i Nordre Follo kommune

Gode nyheter for barn og unge i Nordre Follo kommune

Mobbeombud, Newton-rom, barnehagegaranti og el-bysykkelordning. Ved kommunestyremøtene i Oppegård og Ski i juni ble det gjort fire like vedtak. Tre av dem vil styrke Nordre Follo kommune i satsningen på å bli Norges beste oppvekstkommune. De fire felles satsningene skal startes opp så fort et felles budsjett er vedtatt før jul. Disse er: Mobbeombud Politikerne i Nordre Follo kommune er enige om å opprette en stilling som mobbeombud. Mobbeombudet skal inn i neste års budsjett for Nordre Follo kommune og…

Les mer Les mer

Slik blir Fellesnemnda for Nordre Follo kommune

Slik blir Fellesnemnda for Nordre Follo kommune

Nå er representanter til Nordre Follos Fellesnemnd valgt.  Fellesnemnda teller til sammen ti representanter, fem fra Oppegård og fem fra Ski kommune. Representantene ble valgt på kommunestyremøter 19. (Oppegård) og 21. (Ski) juni 2017. Her kan du se hvem de er. Følgende representanter er valgt inn: Medlemmer fra Oppegård Thomas Sjøvold (H) Vara: Melissa Kristiansen (H) Kjell G. Pettersen (H) Vara: Benthe A. Biltvedt (H), Ida Lindtveit Røse (Krf) Vara: Ole Joveng (Uavh.), Lars -Joar Masdal (H), Synnøve Kongsrud (H)…

Les mer Les mer

Siste møte i Foreløpig fellesnemnd

Siste møte i Foreløpig fellesnemnd

Tilskudd til digitaliseringstiltak, visjonsprosess for Nordre Follo, politisk organisering og fremdrift for det administrative arbeidet for Nordre Follo kommune var blant sakene som ble tatt opp på siste møtet i Foreløpig fellesnemnd 20. juni 2017. Neste møte over sommeren blir som Fellesnemnd. Søker om tilskudd til digitaliseringstiltak  Oppegård og Ski kommuner søker Kommunal – og moderniseringsdepartementet om 5 mill. i tilskudd til «Digitaliseringstiltak for å forenkle innbyggernes samhandling med Nordre Follo kommune». Oppegård og Ski kommuner starter arbeidet med digital sammenslåing…

Les mer Les mer

Hva mener du om ny kommuneplan 2018 – 2030?

Hva mener du om ny kommuneplan 2018 – 2030?

Oppegård formannskap og kommuneplanutvalget i Ski kommune har vedtatt forslag til planprogram for Ski og Oppegård kommuner og varsler samtidig oppstart av arbeidet med kommuneplan for perioden 2018 – 2030. Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune.  Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes med videre. Du kan nå sende dine forslag om endret arealbruk eller innspill til nye utbyggingsområder i…

Les mer Les mer

Ja til Nordre Follo kommune i Stortinget

Ja til Nordre Follo kommune i Stortinget

Torsdag 8. juni ble nok en viktig dato for Nordre Follo kommune. Da sa Stortinget ja til alle foreslåtte kommunesammenslåinger og med det også sammenslåingen av Oppegård og Ski kommune til Nordre Follo kommune i 2020. Antallet kommuner kuttes dermed fra 428 til 354 kommuner. Vedtaket i Stortinget var ønsket og ventet. – Dette vil stå som en historisk dag for utviklingen av Nordre Follo kommune, sier ordførerne Thomas Sjøvold (Oppegård) og Tuva Moflag (Ski). – Nå kan det formelle arbeidet…

Les mer Les mer

Historisk kommunestyremøte om Nordre Follo kommune

Historisk kommunestyremøte om Nordre Follo kommune

Det ble skrevet historie da Ski og Oppegård kommuner avholdt et felles ekstraordinært kommunestyremøte 22. mai. Ansettelse av administrasjonssjef og prosjektleder for Nordre Follo kommune, sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner og prosjektplan for Nordre Follo kommune var de tre store sakene som ble behandlet i kommunestyremøtet, som ble holdt i kommunestyresalen i Ski rådhus. Ansettelse av administrasjonssjef for Nordre Follo kommune Det ble vedtatt at Gro Hereim tilbys stillingen som administrasjonssjef/prosjektleder i Nordre Follo kommune. Ordførerne i Ski og…

Les mer Les mer

Gro Herheim blir ny administrasjonssjef i Nordre Follo kommune

Gro Herheim blir ny administrasjonssjef i Nordre Follo kommune

På et ekstraordinært møte 22. mai vedtok kommunestyrene i Ski og Oppegård å tilby Gro Herheim (49) stillingen som administrasjonssjef i Nordre Follo. Herheim kommer fra stillingen som rådmann i Svelvik kommune. Hun har takket ja til stillingen. Gro Herheim har 19 års ledererfaring fra offentlig sektor. Hun har blant annet jobbet i Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune og Svelvik kommune, de siste fire årene som rådmann i Svelvik. Herheim er utdannet landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging og videreutdanning i…

Les mer Les mer

Nordre Follo digidelteam

Nordre Follo digidelteam

Bibliotekene i Ski og Oppegård har søkt om – og fått 60 000 kroner fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Pengene skal brukes til å etablere «Nordre Follo digidelteam», en ressurs for å heve de digitale ferdighetene til innbyggerne i Nordre Follo kommune. Veiledningstilbud Nærmere bestemt skal bibliotekene nå heve kompetansen hos de ansatte, for å gjøre dem enda bedre rustet til å hjelpe innbyggere som har utfordringer med digitale offentlige tjenester. Gjennom prosjektet skal bibliotekene videreutvikle og etablere nye veiledningstilbud, f.eks. «På…

Les mer Les mer

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune

Stillingen som administrasjonssjef (rådmann) for Nordre Follo kommune er nå lyst ut. Vi søker den som skal lede sammenslåingen av Oppegård og Ski til Nordre Follo kommune. Administrasjonssjefen skal fungere som prosjektleder for sammenslåingsprosessen fram til  1. januar 2020. Stillingen går da over til å være rådmann for den nye kommunen. «Du får en svært spennende og utviklingsorientert rolle som leder for «Fremtidens kommune» i randsonen av Oslo. Målet for sammenslåingen er å sikre et godt, likeverdig og variert tilbud til…

Les mer Les mer