Slik blir Fellesnemnda for Nordre Follo kommune

Slik blir Fellesnemnda for Nordre Follo kommune

Nå er representanter til Nordre Follos Fellesnemnd valgt.  Fellesnemnda teller til sammen ti representanter, fem fra Oppegård og fem fra Ski kommune. Representantene ble valgt på kommunestyremøter 19. (Oppegård) og 21. (Ski) juni 2017. Her kan du se hvem de er. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune er nå etablert og tiden for «Foreløpig fellesnemnd» er historie. Følgende representanter er valgt inn: Medlemmer fra Oppegård Thomas Sjøvold (H) Vara: Melissa Kristiansen (H) Kjell G. Pettersen (H) Vara: Benthe A. Biltvedt (H), Ida…

Les mer Les mer

Siste møte i Foreløpig fellesnemnd

Siste møte i Foreløpig fellesnemnd

Tilskudd til digitaliseringstiltak, visjonsprosess for Nordre Follo, politisk organisering og fremdrift for det administrative arbeidet for Nordre Follo kommune var blant sakene som ble tatt opp på siste møtet i Foreløpig fellesnemnd 20. juni 2017. Neste møte over sommeren blir som Fellesnemnd. Søker om tilskudd til digitaliseringstiltak  Oppegård og Ski kommuner søker Kommunal – og moderniseringsdepartementet om 5 mill. i tilskudd til «Digitaliseringstiltak for å forenkle innbyggernes samhandling med Nordre Follo kommune». Oppegård og Ski kommuner starter arbeidet med digital sammenslåing…

Les mer Les mer

Hva mener du om ny kommuneplan 2018 – 2030?

Hva mener du om ny kommuneplan 2018 – 2030?

Oppegård formannskap og kommuneplanutvalget i Ski kommune har vedtatt forslag til planprogram for Ski og Oppegård kommuner og varsler samtidig oppstart av arbeidet med kommuneplan for perioden 2018 – 2030. Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune.  Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes med videre. Du kan nå sende dine forslag om endret arealbruk eller innspill til nye utbyggingsområder i…

Les mer Les mer

Ja til Nordre Follo kommune i Stortinget

Ja til Nordre Follo kommune i Stortinget

Torsdag 8. juni ble nok en viktig dato for Nordre Follo kommune. Da sa Stortinget ja til alle foreslåtte kommunesammenslåinger og med det også sammenslåingen av Oppegård og Ski kommune til Nordre Follo kommune i 2020. Antallet kommuner kuttes dermed fra 428 til 354 kommuner. Vedtaket i Stortinget var ønsket og ventet. – Dette vil stå som en historisk dag for utviklingen av Nordre Follo kommune, sier ordførerne Thomas Sjøvold (Oppegård) og Tuva Moflag (Ski). – Nå kan det formelle arbeidet…

Les mer Les mer

Historisk kommunestyremøte om Nordre Follo kommune

Historisk kommunestyremøte om Nordre Follo kommune

Det ble skrevet historie da Ski og Oppegård kommuner avholdt et felles ekstraordinært kommunestyremøte 22. mai. Ansettelse av administrasjonssjef og prosjektleder for Nordre Follo kommune, sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner og prosjektplan for Nordre Follo kommune var de tre store sakene som ble behandlet i kommunestyremøtet, som ble holdt i kommunestyresalen i Ski rådhus. Ansettelse av administrasjonssjef for Nordre Follo kommune Det ble vedtatt at Gro Hereim tilbys stillingen som administrasjonssjef/prosjektleder i Nordre Follo kommune. Ordførerne i Ski og…

Les mer Les mer

Gro Herheim blir ny administrasjonssjef i Nordre Follo kommune

Gro Herheim blir ny administrasjonssjef i Nordre Follo kommune

På et ekstraordinært møte 22. mai vedtok kommunestyrene i Ski og Oppegård å tilby Gro Herheim (49) stillingen som administrasjonssjef i Nordre Follo. Herheim kommer fra stillingen som rådmann i Svelvik kommune. Hun har takket ja til stillingen. Gro Herheim har 19 års ledererfaring fra offentlig sektor. Hun har blant annet jobbet i Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune og Svelvik kommune, de siste fire årene som rådmann i Svelvik. Herheim er utdannet landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging og videreutdanning i…

Les mer Les mer

Nordre Follo digidelteam

Nordre Follo digidelteam

Bibliotekene i Ski og Oppegård har søkt om – og fått 60 000 kroner fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Pengene skal brukes til å etablere «Nordre Follo digidelteam», en ressurs for å heve de digitale ferdighetene til innbyggerne i Nordre Follo kommune. Veiledningstilbud Nærmere bestemt skal bibliotekene nå heve kompetansen hos de ansatte, for å gjøre dem enda bedre rustet til å hjelpe innbyggere som har utfordringer med digitale offentlige tjenester. Gjennom prosjektet skal bibliotekene videreutvikle og etablere nye veiledningstilbud, f.eks. «På…

Les mer Les mer

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune

Stillingen som administrasjonssjef (rådmann) for Nordre Follo kommune er nå lyst ut. Vi søker den som skal lede sammenslåingen av Oppegård og Ski til Nordre Follo kommune. Administrasjonssjefen skal fungere som prosjektleder for sammenslåingsprosessen fram til  1. januar 2020. Stillingen går da over til å være rådmann for den nye kommunen. «Du får en svært spennende og utviklingsorientert rolle som leder for «Fremtidens kommune» i randsonen av Oslo. Målet for sammenslåingen er å sikre et godt, likeverdig og variert tilbud til…

Les mer Les mer

Møter i Foreløpig fellesnemnd

Møter i Foreløpig fellesnemnd

I avtalen mellom Ski og Oppegård om å etablere Nordre Follo kommune ble det bestemt å opprette en fellesnemnd. En foreløpig fellesnemnd skal fungere frem til kommunene oppretter en fellesnemnd. Dette skjer etter at Stortinget har fattet vedtak om kommunesammenslutning i juni 2017. I desember valgte kommunestyrene i Oppegård og Ski medlemmer til Foreløpig fellesnemnd. Nemnda startet sitt arbeid 1. januar 2017 og har møter ca. en gang i måneden. Oppgaver for fellesnemnda Samordne kommunene frem til nytt felles kommunestyre…

Les mer Les mer

Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere en ny kommune sammen. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020 og skal hete Nordre Follo kommune. Politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres i Ski, mens Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer. Gode tjenester Innbyggerne skal fortsatt finne barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester i sitt nærmiljø. Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet. Innovativ kommune Nordre Follo…

Les mer Les mer