Utvidelse av Flåtestad skole

Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
I forbindelse med økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 ble det vedtatt å utvide Flåtestad ungdomsskole. Med økt kapasitet får elever fra Østli skole plass på Flåtestad.

Prosjektbeskrivelse

I desember 2021 vedtok kommunestyret å utvide Flåtestad ungdomsskole med en base og spesialrom. Skolen skal utvides med et tilbygg på 1275 m2 BTA, pluss ombygging på eksisterende skole på 615 m2.

Aktuelt

Mai 2023: Det er vedtatt av kommunestyret at prosjektet skal gå videre med konsept 1: Nybygg.

Se saken i politisk møtekalender.

Oktober/november 2022: Utvalg for oppvekst, idrett og kultur behandlet statusnotat for utvidelse av Flåtestad skole 26.10.2022.
Utvalget ble orientert om sammenhengen mellom flere skoleprosjekter 23.11.2023. Se nedenfor.

August 2022: Det skal utarbeides Konseptvalgutredning (KVU) og mulighetsstudie. 

Politisk behandling

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

E-post til Vera Lunde Olaisen
Telefon: 96 91 36 93

Sist endret: 22.05.2023