Meld feil

Kort fortalt

Du kan melde feil på veilys eller andre feil og mangler til kommunen. 

Veilys og lys i lysløyper

Du kan melde feil på veilys og manglende lys i lysløyper her:

Meld feil på lys

Andre feil og mangler

Du kan melde inn andre feil og mangler som

  • hull i veien
  • feil på veiskilt
  • manglende brøyting/strøing
  • kantklipp/vegetasjon på kommunal grunn
  • feil knyttet til vann og avløp

og annet via denne lenken:

Meld feil

NB! Ved mistanke om akutt forurensning, skal Follo Brannvesen kontaktes på tlf 110.

Fylkesveier

Hvis det gjelder fylkesveiene, melder du feilen til Viken fylkeskommune.

Nød- og vakttelefoner

Her finner du nummer du kan ringe for akutt hjelp og vakttelefoner i Nordre Follo kommune. 

Nød- og vakttelefoner