Tilgjengelighet

Her finner du tilgjengelighetserklæringer for Nordre Follo kommune og tredjepartsløsningene våre.

Alle våre nettløsninger skal være universelt utformet. Det betyr at alle skal kunne bruke løsningene uansett funksjonsevne.

Fra 1. februar 2023 måtte alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider.

Erklæringen skal fortelle deg hvor godt universelt utformet nettløsningen er, hvilke krav den ikke følger og hvorfor.

Erklæringer

Nettsteder fra Nordre Follo kommune

Apper

Tredjepartsløsninger

Tilbakemelding

Ønsker du å gi oss tilbakemelding på universell utforming i våre digitale tjenester?

Send e-post til nettredaksjonen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 12.04.2024