Nyheter

 1. Fikk svar fra ordføreren og fordelte penger

  Denne uken hadde Nordre Follos barn og unges kommunestyre sitt siste møte før sommeren. 19 skoler deltok med en eller to representanter i møtet som ble ledet av ordfører Hanne Opdan.

 2. Nå er det mulig å leie elektrisk sparkesykkel i Ski

  Ruter tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski. Målet er å lære hvordan el-sparkesykler kan bli et godt og fleksibelt transporttilbud, samtidig som trafikksikkerhet og et ryddig bybilde sikres. Egne oppmerkede parkeringsplasser er ett viktig grep.

 3. Nasjonal rammeplan for SFO - likeverdig tilbud med god kvalitet

  Fra 1. august 2021 får skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan, og SFO-lederne i Nordre Follo kommune er klare for arbeidet med å styrke kvaliteten og innholdet i tilbudet.

 4. Store deler av områder rundt rådhuset stenges i 24 timer

  Store deler rundt Nordre Follo rådhus vil bli avsperret fra og med klokken 21.00 torsdag 17. juni og til og med kl. 21.00 fredag 18. juni i forbindelse med en politisk markering på torget 18. juni kl. 17.00 – 19.00.

 5. Kort fra kommunestyret 16. juni

  Den økonomiske situasjonen i Nordre Follo preget kommunestyrets møte 16. juni. De behandlet blant annet årsregnskapet for 2020, mål- og rammeplan for 2022, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og prioritering av utbygging.

 6. Forlenger tiden mellom vaksinedosene

  Norge får færre vaksiner enn forventet i sommer. Regjeringen har derfor vedtatt å gå tilbake til 12 ukers intervall mellom dosene for å gi flest mulig første vaksinedose.