Nyheter

 1. Barnehager og skoler fortsatt stengt etter påske

  Kommunen planlegger en kontrollert gjenåpning av barnehagene 20. april og 1. - 4. trinn på skolene 27. april. Myndighetene skal lage veileder og gi opplæring i smittevern for å ivareta sikkerheten til barn og voksne. Nærmere informasjon kommer etter påske og senest fredag 17. april.

 2. Hjelp ved vold og overgrep

  Strever dere med vold og overgrep hjemme? Husk at det er  hjelp å få, også i Påsken!

 3. Sjekk eiendomsopplysningene dine digitalt

  Innbyggere og andre som har eiendommer i Nordre Follo kommune kan nå sjekke informasjon om eiendommen sin via portalen Min Eiendom.

 4. Kommunestyremøte 15. april

  Koronakrisen og konsekvensene av den er ett av temaene på møtet.

 5. Sterk og stødig

  Fysioterapeutene oppfordrer seniorer til hjemmetrening.

 6. Fakturaer fra kommunen

  Har du spørsmål om fakturaer fra kommuen?

 7. Påskeaktiviteter

  Her finner du tips til påskeaktiviteter for hele familien.

 8. Klorutslipp i Dalsbekken

  Fredag 27. mars var det et utslipp av klorholdig vann i Dalsbekken. Utslippet har ikke konsekvenser for drikkevannet.

 9. Spedbarn testet positivt på koronavirus

  Et spedbarn under tre måneder i Nordre Follo kommune har testet positivt på korona-virus (Covid-19).

 10. Viktig melding til private firmaer som henter vann fra offentlige kummer

  Bidra til trygt drikkevann i kommunen vår ved å benytte vår gratis påfyllingsstasjon med tilbakeslagssikring på Drømtorp! Bare kommunen og brannvesenet har lov til å hente vann fra de offentlige kummene.

 11. Covid-19 i kommunal bolig

  En beboer i en av våre kommunale boliger er testet positivt for koronavirus.

 12. Naboinformasjon fra Bane NOR om arbeid på jernbanen i påsken

  Nok en gang er påskedagene en togfri periode på Østfoldbanen. Disse dagene skal Bane NOR utføre viktig arbeid med Follobanen, både i Ski og ved Oslo S.

 13. God tur med hunden i bånd!

  Fra 1. april gjelder ordinær båndtvang. Det betyr at du må ha hunden i bånd fram til 20. august i hele kommunen, også i skog og mark.

 14. Trenger du tilgang til PC/nett?

  Se hvor du kan låne PC eller koble deg på trådløst nett.

 15. Friskliv, Aktiv på dagtid og 60+

  Frisklivssentralen hjelper deg å holde struktur i en annerledes hverdag.

 16. Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag

  Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Det er løpende søknadsfrist.

 17. Nordre Follo rådhus midlertidig stengt

  Fra og med mandag 30. mars er hovedinngangen til Nordre Follo rådhus i Ski stengt på grunn av ombygging.

 18. Nordre Follo kommune på podcast

  I vår første episode kan du høre kommuneoverlege Kerstin Myhrvold fortelle om arbeidet med covid-19, smitteoppsporing og åpne idrettsbaner.

 19. Ansatt i omsorgsbolig testet positivt på korona

  En ansatt ved Greverud omsorgsbolig har testet positivt for korona. Boligene er adskilt fra Greverud sykehjem. Alle rutiner er fulgt.

 20. Temamøte i formannskapet tirsdag 31. mars

  Politikerne i formannskapet og kommunens administrasjon møtes om kommunens økonomiske situasjon som følge av korona, og næringspolitiske tiltak. Du kan følge møtet hjemmefra og holde deg orientert via nett-tv.

 21. Møter i kommunestyret 1. og 2. april utsatt

  Kommunen trenger tid til å få en ny voteringsordning på plass, og til å sette lokalpolitikerne inn i løsningen. Det er derfor ikke mulig å få gjennomført kommunestyremøter før påske.

 22. Nye testkriterier for koronavirus

  Testkriterier endrer seg i tråd med hva vi anser som de viktigste gruppene og vår kapasitet. Kriteriene er nå utvidet.

 23. Åpner mottak for utskrivningsklare koronapasienter

  Kommunene får nå en ny gruppe utskrivningsklare pasienter. Dette er innbyggere som kommer fra sykehus etter behandling for koronasykdom.

 24. Ordfører fikk første videosamtale med Lillegull (83)

  Rundt 30 nettbrett er nå delt ut til avdelinger ved alle våre sykehjem – og omsorgsboliger. Beboere får mulighet til å se og snakke med sine nære i en tid hvor sosial omgang er begrenset.

 25. Kontinuitet og endringer i tjenestene fra plan, bygg og geodata

  Funksjoner og tjenester fungerer tilnærmet som normalt fra hjemmekontor. Vi har fortsatt noe etterslep på saksbehandlingen etter kommunereform og overgang til nye sakssystemer.

 26. Forbudt å skjenke alkohol etter kl. 21.00

  Ny forskrift, vedtatt 23. mars.

 27. Informasjon om status for kommunens tjenester og beredskapsarbeid

  Lurer du på hva som skjer i kommunen vår nå under koronaepidemien, og hvordan kommunen jobber med å levere tjenestene?

 28. Informasjonsmøte om detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien er avlyst

  Planforslaget ligger fortsatt ute til offentlig ettersyn med frist for innspill 22. april.

 29. Egenbetaling i barnehage og SFO

  Kommunen sender ikke ut faktura for april.

 30. Tiltakene mot koronavirus videreføres

  Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

 31. Vil du bidra i helsesektoren?

  Nordre Follo kommune forventer å få et stort behov for ekstra personell til viktige funksjoner i tiden fremover på grunn av koronapandemien.

 32. Møter i formannskapet i uke 13

  Formannskapet møtes digitalt denne uken.

 33. Nytt digitalt turkart tilgjengelig

  Aktivitetstilbudet i Nordre Follo er stengt, men skogen og friluftslivet er åpent. Her finner du et nytt digitalt turkart som viser deg vei ut i det fri.

 34. En innbygger i Nordre Follo er død av koronavirus

  Den døde var en eldre person i risikogruppen, som var innlagt ved Akershus universitetssykehus. De pårørende er varslet. Av personvernhensyn kan vi ikke gi mer informasjon om den avdøde.

 35. Hvor går grensene for barnas sosiale liv?

  Mange foreldre er usikre på hvor mye begrensninger de skal legge på barnas og ungdommenes sosiale liv nå. Kommuneoverlegen er tydelig: Begrens sosial omgang til en eller to faste venner, i tillegg til familien.

 36. Har du lyst til å være meddommer?

  Kommunen har fortsatt behov for flere meddommere til Follo tingrett, Borgarting lagmannsrett og meddommere til jordskifteretten.

 37. Mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom

  Kommunen har nå etablert et eget mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom.

 38. Forsinket faktura for tjenester innenfor helse og mestring

  Forsinkelsene gjelder fakturaer for tjenester som praktisk bistand, dagtilbud, korttidsopphold og betaling for opphold på institusjon.

 39. Vårrengjøringen er i gang

  Kommunen har begynt å feie skoleplasser, barnehager og uteplasser. De kommunale veiene blir også feiet snart. Veiene og gang- og sykkelstiene skal være ferdig feiet til 17. mai.

 40. Byggesakskontoret er midlertidig stengt

  På grunn av tiltak mot koronasmitte er byggesaks servicekontor i Nordre Follo rådhus midlertidig ubetjent.

 41. Bli med på koronadugnad via mobil-app

  Vi ønsker å mobilisere innbyggere og frivillige i arbeidet mot koronautbruddet. Mobil-appen Nyby kobler de som trenger hjelp med frivillige som kan hjelpe.

 42. Informasjon om status for kommunens pandemiarbeid, beredskapsarbeid og kommunale tjenester

  Se video fra formannskapets temamøte 18. mars om status for kommunens pandemiarbeid, beredskapsarbeid og status for kommunale tjenester.

 43. Fakturaer for barnehage og SFO

  Mange lurer på om de skal betale fakturaene for kommunale barnehager og SFO.

 44. Utvalgsmøtene i mars er avlyst

  Det neste politiske møtet som avholdes i Nordre Follo er møte i formannskapet torsdag 19. mars.

 45. Kan barn leke sammen?

  Barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus bedre enn eldre. Men barn kan smitte andre og vi ønsker å redusere antall kontakter så mye som mulig. Se tips fra Folkehelseinstituttet.

 46. Restriksjoner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger

  For å begrense smitten av koronavirus har kommunen innført restriksjoner for besøk på sykehjem og omsorgsboliger.

 47. Stenger flere kommunale virksomheter

  Nordre Follo kommune innfører flere tiltak for å bidra til begrensing av koronaviruset.

 48. Styrker smittetiltak mot korona

  Nordre Follo kommune styrker fra og med i ettermiddag smittebegrensende tiltak mot koronavirus. - Det viktigste vi gjør nå er å redusere smittespredning, sier kommuneoverlegen.

 49. Workshop om temaplan for klima og energi avlyst

  Nordre Follo kommune har i dag (11. mars) besluttet å avlyse alle arrangementer i kommunens regi i første omgang fram til 31. mars 2020.

 50. Spørreundersøkelse for foresatte i grunnskolen

  Nordre Follo kommune vil gjøre det så lett som mulig for barn og unge i alderen 6–18 år å delta i fritidsaktiviteter og lek. Spørreundersøkelsen er åpen til 15. mars.

 51. Nå er nye veinavn tatt i bruk

  Mandag 9. mars ble navnet på 20 veier i Nordre Follo endret og nye skilt satt opp. Mandag 16. mars er det 8 veier til som får nytt navn og skilt.

 52. Informasjon om faktura for vann, avløp og renovasjon for 1. kvartal 2020

  Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om faktura for vann, avløp og renovasjon.

 53. Invitasjon til 8. mars-arrangementet "Kvinner på tvers"

  Velkommen til "Kvinner på tvers" på Langhus søndag 8. mars kl. 18.00-20.00! Her kan kvinner med ulik bakgrunn møtes og prate sammen.

 54. Planlagt arbeid på jernbanen i påsken og til sommeren

  Bane NOR melder at Østfoldbanen blir stengt i påsken på grunn av planlagte arbeider. Byggingen av Follobanen fører til at strekningen Oslo S - Rygge og strekningen Oslo S - Mysen på Østfoldbanen stenger fra 27. juni til 10. august.

 55. Politikerne skal behandle saker om vann og avløp på Bålerud

  Kommunen har satt i gang et prosjekt med å etablere offentlig vann og avløp på Bålerud. To saker knyttet til dette skal nå opp til politisk behandling.

 56. Kommunen arrangerer workshop om temaplan for klima og energi

  Det pågår et arbeid med en temaplan for klima og energi i Nordre Follo. Planen skal inneholde mål og tiltak for klima- og energiarbeidet, og vise retning for hvordan kommunen og lokalsamfunnet kan bidra til reduserte klimagassutslipp i årene fremover.

 57. Kontaktinformasjon til folkevalgte

  Folkevalgte får i disse dager nye e-postadresser. Flere tidligere folkevalgte i Oppegård og Ski kommuner som nå er folkevalgte i Nordre Follo, har hatt e-postadresser som ikke har blitt slettet. Det har blitt sendt e-poster til disse adressene som ikke er mottatt av folkevalgte.

 58. De første behovsanalysene er klare

  Kommunestyret har bedt om en gjennomgang av behovene for blant annet skoler og barnehager. Behovsanalysene danner grunnlag for politiske prioriteringer. Nå er de første analysene klare.

 59. Følg med på politiske saker

  Ønsker du å vite hvilke saker lokalpolitikerne skal behandle fremover? Nå er sakspapirene til formannskapsmøtet i mars klare.

 60. Spørreundersøkelse: Hva vil du bruke innbyggertorget til?

  – Vi ønsker medvirkning fra våre innbyggere og har derfor laget en spørreundersøkelse om innbyggertorg, forteller ordfører Hanne Opdan.

 61. Invitasjon til arbeidsverksted om Oppegård lokalsenter

  I forbindelse med oppstart av planarbeid for Oppegård lokalsenter inviterer kommunen til arbeidsverksted på Oppegård grendehus mandag 9. mars kl. 18.00-20.00.

 62. Tilskuddsordninger

  Fristen for søke tilskudd til kultur-, idretts- og nærmiljøtiltak er utsatt.

 63. Bilder til turkart

  Vi ønsker bilder fra innbyggerne til et digitalt turkart.

 64. Budsjettseminar for folkevalgte

  Onsdag 26. februar ble det holdt seminar for folkevalgte for å forberede revisjon av Strategi- og handlingsplan 2020-2023.

 65. Søk om tilskudd

  Du kan nå søke om midler fra Stiftelsen DAM og Sparebankstiftelsen.

 66. Planlagt stans i togtrafikken i helgen

  Bane NOR skal 22.-23. februar utføre viktig anleggsarbeid i Ski og ved Oslo S i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken og medfører noe støy.

 67. Innsnevring av veien i Jernbaneveien

  Bane NOR melder at anleggsarbeid fører til at kjørebanen blir innsnevret i deler av Jernbaneveien i en periode fremover.

 68. Foreløpige regnskap for Oppegård og Ski for 2019 er klare

  - Jeg er takknemlig for at begge kommuner leverer bedre resultat enn budsjettert og er ydmyk for den arbeidsinnsatsen jeg vet ligger til grunn, sier rådmann i Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

 69. Statsbygg ser på Berghagan som mulig sted for nytt fengsel

  En tomt på Berghagan i Nordre Follo kommune er én av tre alternativer som vurderes. Ordfører Hanne Opdan reagerer på at kommunens folkevalgte og innbyggere ikke er invitert inn i en åpen prosess i avklaringsfasen.

 70. Vikar ved to skoler i kommunen er fengslet

  I samråd med politiet ønsker vi å informere om at en person som har vært vikar ved to av våre skoler og SFO er fengslet og siktet for besittelse av materiale som seksualiserer barn. Politiet har ikke funnet holdepunkter for at det er begått noen fysiske overgrep.

 71. Nye vedtekter for barnehage og SFO

  Kommunestyret gjorde flere vedtak i sitt møte 12. februar, blant annet om bygging av Kolbotn skole, legevakt, Bøleråsen barnehage og nye vedtekter.

 72. Dette blir nye veinavn i Nordre Follo

  Alle veier i en kommune må ha ulike navn, først og fremst for å sikre at brann, politi og ambulanser finner fram til rett adresse. Kommunestyret har nå vedtatt nye veinavn.

 73. Slik jobber vi med inneklima ved Sofiemyr skole

  Her kan du lese hva vi gjør for sikre et forsvarlig inneklima ved Sofiemyr skole og hva miljørettet helsevern mener om situasjonen ved skolen.

 74. Status for detaljregulering av Skolekvartalet i Ski sentrum

  Den politiske førstegangsbehandlingen av detaljreguleringen av Skolekvartalet er ferdig. Kommunen skal i samråd med utbygger utarbeide nytt plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan før forslaget blir lagt ut på høring.

 75. Holdt informasjonsmøte på Sofiemyr skole

  Kommunen inviterte foreldrene for å informere om arbeidet med skolebygget og inneklima.

 76. Endring av gårdsnummer i forbindelse med kommunesammenslåing

 77. Møte i kommunestyret onsdag 12. februar

  Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg, forslag til vedtekter for kommunale barnehager og SFO og valg av ungdomsråd er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 78. Vil du bli lærling?

  Nå kan du søke på ledige læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og institusjonskokkfaget.

 79. Husk å søke barnehageplass

  Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars 2020. I hovedopptaket behandler vi søknader for de som ønsker oppstart i perioden august–november.

 80. Vil du bli meddommer?

  Meddommere velges av kommunestyret hvert fjerde år. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

 81. Møte i formannskapet torsdag 6. februar

  Nye veinavn i Nordre Follo, behov for tilleggsbevilgning til Kolbotn skole og flerbrukshall og omorganisering av barnehagedrift på Bøleråsen er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 82. Ski bad er dessverre stengt

  Ski bad ble stengt sist uke etter en intern kontroll, der det ble klart at det bassengtekniske anlegget ikke tilfredsstiller badevannsforskriftene. Badet skulle åpne igjen i slutten av forrige uke....

 83. Midlertidig stengt passasje foran Egon/Thon Hotel i Ski

  Bane NOR melder at passasjen foran Egon/Thon Hotel blir stengt i en periode i forbindelse med bygging av ny bussterminal i Jernbaneveien.

 84. Vinterstolpejakta

  Vinterstolpejakta er et tilbud til deg som ønsker å fortsette å sykle utover vinteren og gjerne vil ha et mål for turen. Stolpene er plassert fra grensen til Oslo i nord til Ski sentrum i sør.

 85. Tiltak iverksatt etter branntilløp på Hellerasten skole

  De siste ukene har det vært to hendelser som kunne ført til brann på Hellerasten skole. Kommunen har iverksatt tiltak.

 86. Bussrute 522 på Finstad i Ski legges om midlertidig på grunn av veiarbeider

  Fra mandag 3. februar til og med torsdag 6. februar blir bussrute 522 om Villenga midlertidig lagt om til gammel rute fordi kommunen skal reparere veien.

 87. Taxiholdeplasser i Ski sentrum flyttes midlertidig

  Bane NOR melder at taxiholdeplassene i Ski sentrum blir flyttet til bussholdeplassene langs Ski storsenter i en uke fra onsdag 29. januar på grunn av anleggsarbeid like ved Ski stasjon.

 88. Hold deg orientert om aktuelle politiske saker

  Ønsker du å vite hvilke saker lokalpolitikerne skal behandle fremover? Lurer du på hva som ble bestemt i tidligere politiske saker?

 89. Designpris til sykkelhotellet ved Rosenholm stasjon

  Sykkelhotellet ved Rosenholm stasjon fikk det anerkjente DOGA-merket for design og arkitektur.

 90. Varsel om oppstart – detaljregulering Åsveien

  Petter Bogen Arkitektkontor AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Åsveien 3, 5, 9, 11 A, 11 B, 13 og 15 i Nordre Follo kommune på oppdrag for Åsveien 11 AS.

 91. Beredskapsøvelse ved Ski stasjon mandag

  Bane NOR gjennomfører en beredskapsøvelse i området Ski stasjon vest og ved Kvakestad mandag 27. januar 2020. Øvelsen omfatter røyk fra røykmaskiner. Nødetatene deltar i øvelsen.

 92. Saksbehandlingen blir noe forsinket i en periode på plan, bygg og geodata

  Vi må dessverre melde om forsinkelser i saksbehandlingen etter at vi har blitt Nordre Follo kommune. Vi håper å ta inn forsinkelsene innen påsken.

 93. Vær obs på personer som utgir seg for å være fra kommunen

  Det har vært et tilfelle av tyveri der gjerningspersonene har utgitt seg for å være fra kommunen. Husk at kommunens ansatte gjør avtaler før de kommer hjem til deg. Hjemmetjenesten er uniformert, har ID-kort og nøkkel til fellesoppganger.

 94. Vil du lage Nordre Follo-sangen?

  Ski har egen sang. Det har Oppegård også. Nå har du muligheten til å skrive Nordre Follo-sangen og vinne 20 000 kroner.

 95. To fakturaer blir sendt ut i januar

  Betaling for tjenester i januar blir i år fakturert i januar. Dermed blir fakturaer for både januar og februar sendt ut denne måneden.

 96. Folkevalgtsamling 17.-18. januar

  Denne uken samler de folkevalgte i Nordre Follo seg for å lære ting de trenger å vite for å kunne utøve sin rolle som folkevalgt i den nye kommunen på best mulig måte.

 97. Meld feil til oss via mobil, pc eller nettbrett

  Du kan melde fra til kommunen digitalt dersom du opplever feil og mangler som manglende brøyting eller strøing og dårlig trykk i vannkrana hjemme.

 98. Informasjon om trygghetsalarmer

  Innbyggere med behov for trygghetsalarm med inntekt under 2 G, som tilsvarer rett i underkant av 200 000 kroner, får dekket trygghetsalarm i Nordre Follo kommune.

 99. Velkommen til Frivillighetsforum

  Lag og foreninger inviteres til åpent møte på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, torsdag 16. januar klokken 16.30–19.30 for å bli kjent i ny kommune.

 100. Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 8. januar

  Onsdag 8. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 101. Nå får du Nordre Follo-magasin og turkart i posten

  Alle innbyggere i Nordre Follo kommune vil denne uken få et innbyggermagasin og et turkart levert i postkassen sin.

 102. Bussrute 522 i Ski endres fra og med mandag 6. januar

  Her finner du oversikt over forandringene på bussruta.

 103. Juletreinnsamling

  Tradisjonen tro samler vi inn brukte juletrær. Dette gjelder kun for tidligere Oppegård kommune.

 104. Organisasjonsstruktur i Nordre Follo

  Rådmann har endret antall staber fra tre som var opprinnelig foreslått, til to. Nordre Follo kommune vil ha to staber: Digitalisering og innovasjon og Økonomi og organisasjon.

 105. Velkommen til Nordre Follo kommune

  Velkommen som innbygger i Nordre Follo kommune!

 106. Idrettsbussen utvider

  Pilot Oppegård utvider tilbud og kjøreområde. Oppstart etter nyttår er mandag 6. januar og første uke i 2020 er gratis.

 107. Legevakt på Ski sykehus

  Nordre Follo ønsker velkommen til legevakt på Ski sykehus og gjør det i samarbeid med de andre Follo-kommunene!

 108. Like veinavn og nødetater

  60 veinavn vil være like eller nesten like i Nordre Follo inntil saken er behandlet politisk. Oppgi tidligere kommune i tillegg til veinavn i kontakt med nødetater. Nødetatene er informert om dette og har ansvaret for å finne frem.

 109. Nyttig informasjon ved overgangen til én kommune

  Les om Nordre Follos kontaktinformasjon, faktura- og kontonummer, vedtekter og annen informasjon.

 110. Liv Karin Sørli konstituert som kommunalsjef

  Liv Karin Sørli er konstituert som kommunalsjef for Eiendom og bydrift fra 1. januar 2020.

 111. Nye veinavn vedtas i 2020

  18. desember 2018 bestemte fellesnemnda for Nordre Follo kommune hvilke veier som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

 112. Budsjett for 2020 er vedtatt

  12. desember 2019 vedtok kommunestyret i Nordre Follo Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Planen viser kommunens prioriteringer i disse fire årene og en viktig del av planen er budsjettet for 2020.

 113. Minnested på Jan Baalsruds plass

  På Jan Baalsrud plass i Kolbotn sentrum skal vi etablere et minnested som skal inneholde bautaen fra Taraldrud gård, minneplatene fra rådhuset i Oppegård og en byste av Jan Baalsrud.

 114. Kommunestyret i Nordre Follo

  Disse 47 representantene sitter i kommunestyret for Nordre Follo kommune. Se navn på representanter og vararepresentanter.