Nyheter

 1. Biblioteket fyller 100 år!

  Denne høsten fyller Nordre Follo bibliotek 100 år. På både Kolbotn og Ski ble dørene til biblioteket åpnet i 1922. Vi feirer med arrangementer og kakefest i oktober.

 2. Beboere i Ski må ikke lenger spare på vannet

  Oslo kommune opphever tiltak for å spare på vannet. Dette påvirker innbyggere i Ski-området.

 3. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

  Vi markerer verdensdagen for psykisk helse med mange ulike arrangementer og aktiviteter i dagene før og etter 10. oktober.

 4. Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse

  Trenger du mer kunnskap om psykiske lidelser? Vil du lære mer om hva vi kan gjøre for å få det bedre? Arrangementene er åpne for alle, og det er gratis inngang.

 5. Den kulturelle skolesekken søker etter nye forslag

  Er du en profesjonell kunstner eller utøver, og vil gi barn og unge gode opplevelser og møter med kunst og kultur? Meld inn ditt programforslag innen 1. november.

 6. Hent deg et gratis viltbånd

  Båndet kan brukes til å markere ulykkesstedet hvis du kjører på hjortevilt eller annet vilt.

 7. Bygulvet på nedre torg i Kolbotn sentrum blir utbedret

  Arbeidene er i gang, og vil vare i ca. 4 – 6 uker.

 8. Montering av lysmaster

  Det vil bli montert lysmaster på turveien mellom Vevelstad bussholdeplass og Bensekulpen i uke 39 og 40.

 9. Vi har ledige timer for oppfriskningsdoser

  Folkehelseinstituttet anbefaler at flere grupper tar ny dose koronavaksine. Dette gjelder personer over 65 år, gravide og personer i enkelte risikogrupper.

 10. Følg møter i politiske utvalg og formannskapet

  Ny videregående skole i Ski sentrum, status for ny Sofiemyr skole, kommuneplanens arealdel og grensejustering mot Indre Østfold, er noen av sakene denne uken.

 11. Velkommen til dialogforum for pårørende innen habilitering

  Dialogforum er en arena for dialog mellom administrasjonen og pårørende til innbyggere med funksjonsnedsettelser.

 12. Stor aktivitet på kommunens helsestasjoner

  I Nordre Follo fødes det ca. 630 barn per år. I tillegg er kommunen en attraktiv tilflyttingskommune for småbarnsfamilier. De ansatte på helsestasjonene har derfor nok å gjøre!

 13. Temaplan for mobilitet på høring

  Vi ønsker din mening om planforslaget. Mobilitetsplanens hovedfokus er hvordan vi kan sikre trygg, effektiv og klimavennlig transport, som også er bra for folkehelsen. Du kan gi innspill innen fredag 21. oktober.

 14. Velkommen til seniormesse 27. oktober

  Det er mange muligheter til å være aktiv som senior. Her får du informasjon og råd om teknologiske hjelpemidler, frivillighet, kommunens tjenester, trening og mye mer.

 15. Tilsyn med særskilt språkopplæring

  Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med Nordre Follo kommune for å se om vi oppfyller kravene i regelverket for særskilt språkopplæring.

 16. Vil du vite mer om FutureBuilt?

  Vi vil gjerne komme i kontakt med private aktører som er interessert i å bygge FutureBuilt-prosjekter.

 17. Ny innsamling av klær og utstyr til flyktninger

  Nå er det behov for hjelp til å fylle på lageret. Det er spesielt stort behov for regntøy, støvler og utesko til barn 5-15 år og kjøkkenutstyr. Se oversikt i saken om hva som mangler og hvor og når du kan levere.

 18. Sikkerhetsuka 15.–23. september

  Denne uka gjennomføres den årlige sikkerhetsuka på Langhuset for nesten 1 000 elever på åttende trinn. Sikkerhetsuka er et tiltak i kommunens skade- og forebyggende arbeid.

 19. Vedlikehold av fem broer

  Nordre Follo kommunes virksomhet Vei og park skal vedlikeholde fem broer i høst. Arbeidene starter i slutten av september.

 20. Vellykket gruppetilbud - Tuning in to kids

  Kommunen tilbyr ulike typer foreldreveiledning, både i gruppe og individuelt. Les mer om kursene og bruk høsten til å lære mer om hvordan du kan få enda bedre kontakt med barnet ditt!

 21. Endret status for nye Sofiemyr skole

  Ferdigstillelse av nye Sofiemyr skole er satt til 1. kvartal 2025, et halvt år lenger frem i tid enn først antatt. Det viser en ny statusrapport for nye Sofiemyr skole, som skal til politisk behandling snart.

 22. Nordbyveien skal asfalteres

  Nordbyveien fra rundkjøringen i Oppegårdveien og ned til Solberg skole vil bli asfaltert på natta mellom 21. september og 4. oktober.

 23. Europeisk mobilitetsuke 16.–22. september

  Mobilitetsuka er verdens største kampanje for miljøvennlig transport og arrangeres i over 2 000 byer rundt om i Europa.

 24. Heimevernets soldater blir synlig i gatene

  Fra 16. til 23. september skal 2000 heimevernssoldater trene i flere byer og tettsteder i og rundt Oslo, blant annet i Ski.

 25. Hjelper foreldre til barn som strever

  Mange foreldre synes det kan være vanskelig å forstå og håndtere barna sine i perioder. Kommunen tilbyr derfor ulike typer foreldreveiledning, både i gruppe og individuelt. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

 26. Nå kan du registrere deg som bøssebærer for TV-aksjonen

  Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

 27. Hvordan tolke og forstå barnets adferd og behov?

  Lurer du på hva barnet ditt trenger av deg for å bli et trygt barn, som har det godt med seg selv og i relasjon med andre, og som kjenner seg trygg nok til å delta i lek og læring?

 28. Det kan bli misfarget vann på Langhus/Vevelstad

  Hvis du opplever misfarget vann i kranen, så anbefaler vi at du tapper kaldtvann så nær hovedkran som mulig, til vannet blir rent.

 29. Hva gjør klassekontakter og FAU-representanter?

  Nordre Follo Kommunale Foreldreutvalg (NFKFU) har laget en nyttig innføring i FAU- og klassekontaktarbeid.

 30. Nordre Follo kåret til 72. beste kommune

  I årets kommunebarometer kommer Nordre Follo på 72. plass, opp 17. plasser fra året før. Rapporten viser en forbedring innen alle områder, bortsett fra grunnskole og barnehage.

 31. Varsel om støy på natta

  Vevelstadveien mellom Langhus skole og Langhus kirke vil bli asfaltert på natta mellom 5. og 9. september.

 32. Ønsker du bedre kontakt med barnet ditt?

  Meld deg på kurset «Tuning in to Kids» i regi av Nordre Follo kommune. Her lærer du hvordan du kan styrke det emosjonelle båndet mellom deg og barnet.

 33. Follo og Son Pride sammen 3. september

  Follo Pride arrangeres i 2022 sammen med Son Pride og markeres med pride-festival i Son lørdag 3. september.

 34. Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte for frivillige organisasjoner.

 35. Høstens første møte i ungdomsrådet

  Med det sparket de i gang høstens rekke av politiske møter i kommunen.

 36. Har du prøvd et av sykkelhotellene i kommunen?

  I forbindelse med Europeisk mobilitetsuke tilbyr Bane NOR én gratis måned for alle som inngår ny avtale i løpet september.

 37. Nordre Follo kommune har fått innvilget klimasatsmidler

  Klimasatsordningen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Nordre Follo kommune har fått støtte til tre prosjekter.

 38. Jubileumsprogram for Nordre Follo bibliotek

  Linn Ullmann, Åsne Seierstad, Lisa Aisato og Sissel Gran, er noen av forfatterne som besøker Nordre Follo bibliotek - avdeling Ski og Kolben denne høsten.

 39. DULT! Bli med på filmpremiere 6. september

  Har du lyst til å se filmer laget av innbyggere som skal inspirere oss til å ta mer klimavennlige valg? Da kan du bli med på filmpremiere på Rådhusteatret tirsdag 6. september kl. 16.00–17.30.

 40. Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

  Du trenger ikke teste deg for korona. Men hold deg hjemme hvis du føler deg syk.

 41. Bedrifter i Nordre Follo kan søke næringsstøtte til bærekraftige forretningsideer

  Enten virksomheten din er ny eller etablert, har du nå muligheten til å søke om støtte gjennom kommunens bærekraftsfond for næringslivet. Søknadsfristen er 31. august.

 42. Oppgraderer turvei i Trolldalen

  Kommunen skal utbedre turveien mellom Pauline Halls vei og turområdet mot Trollåsveien. Vi skal rydde vegetasjon og forbedre håndteringen av overvann.

 43. Informasjon om faktura for kommunale eiendomsgebyrer

  Årets tredje faktura for kommunale eiendomsgebyrer sendes ut i disse dager, og har betalingsfrist 20. september. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 44. Hva skal den nye ungdomsskolen i Ski vest hete?

  Vi ønsker innspill fra kommunens innbyggere, lag, foreninger og øvrige interesserte. Politikerne i utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal bestemme hva det nye navnet blir.

 45. Rehabiliteringstilbud for deg med senfølger av covid-19

  Frisklivssentralen i Nordre Follo starter opp et gruppetilbud for deg som sliter med senfølger etter covid-19 i slutten av september.

 46. Søk om tilskudd til integreringsarbeid

  Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 47. Alle over 75 år bør ta ny dose vaksine

  Selv om du har hatt korona, er personer over 75 anbefalt å ta en ny oppfriskningsdose. Kommunen har flere enn 900 ledige timer neste uke og alle over 75 kan bestille tid nå.

 48. Åpning av Ski stasjon

  Torsdag 11. august var det klart for åpning av Ski stasjon. - Dette må jo være Norges fineste kollektivknutepunkt, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Et svært vellykket arrangement i regi av Bane NOR hvor mange skuelystne møtte opp.

 49. Skolestart høsten 2022

  Skolene i Nordre Follo starter opp igjen onsdag 17. august. Se oppmøtetider for elevene på kommunens barne- og ungdomsskoler.

 50. Informasjon om gravearbeider i Veslebukta

  Kommunen startet opp gravearbeider i Veslebukta på Kolbotn onsdag 10. august. Arbeidene vil pågå i en liten uke.

 51. De eldste får tilbud om oppfriskningsdose først

  Alle over 80 år skal ha fått sms med invitasjon til å bestille time. Når gruppen over 80 år har fått vaksine, fortsetter vi nedover i aldersgruppene.

 52. Hele nye Ski stasjon er åpen for trafikk

  Etter seks uker med stengt jernbane starter togtrafikken på Østfoldbanen opp igjen som planlagt 8. august, melder Bane NOR.

 53. Vi ønsker navneforslag til midlertidig vei i Ski

  Nordre Follo kommune ønsker forslag til navn til den nye, midlertidige samleveien som skal bygges i forbindelse med reguleringsplan «FV 152 Kirkeveien».

 54. Takk, bare bra – nytt kurs fra 8. september

  Kurset er for personer over 60 år og handler om hvordan du kan mestre og forebygge depresjon.

 55. Tidligere ordfører i Oppegård kommune Bjørn Kristiansen er død

  Det var med sorg vi mottok budskapet om at Bjørn Kristiansen er gått bort. Bjørn Kristiansen satt som ordfører i Oppegård kommune i 14 år, og har i mer enn 60 år av sitt 92 år lange liv gjort en formidabel innsats for lokalsamfunnet.

 56. God badevannskvalitet tross kloakkutslipp

  Analyser av vannprøver tatt etter at kommunen oppdaget kloakkutslipp nær Fosstjern 20. juli viser god badevannskvalitet i Tussetjern.

 57. Arrangementer i forbindelse med Roald Amundsens 150-års jubileum

  I forbindelse med markeringen av Roald Amundsens 150-års jubileum holdes det flere arrangement både i bursdagsuken 11.-17. juli - og senere i sommer og høst.

 58. Meld deg på kulturskolens sommerskole

  Vi har noen ledige plasser på sommerskole, et tilbud til barn og unge i kommunen. Oppstart uke 32. Alle er velkomne, og kursene krever ingen forkunnskaper.

 59. Kloakkutslipp ved Fosstjern på Langhus

  Det er oppdaget et større kloakkutslipp nær Fosstjern. En tett hovedledning er årsaken til utslippet.

 60. Sommerhilsen fra ordfører

  Endelig er det skikkelig sommer. Det har du som meg sikkert sett frem til. Sommer og ferietid kan gi oss rom til å skape gode minner med familie, venner og kjente. Og ikke minst være mer fri til å gjøre det du har lyst til - gjøre noe annet enn det du vanligvis gjør.

 61. Trenger du hjelp etter hendelsen i Oslo 25. juni?

  Mange har sterke reaksjoner etter den alvorlige skyteepisoden under Pride i Oslo. Hvis du trenger råd eller noen å snakke med, kan du ta kontakt med noen av våre hjelpetjenester.

 62. Backe skal bygge Langhus svømmehall

  Ordfører Hanne Opdan og utvalgsleder Camilla Hille markerte sammen med entreprenør Backe at avtalen om byggingen av Langhus svømmehall er i boks.

 63. Morten Ellingsen er vår nye kommunikasjonssjef

  Han begynner i jobben 1. oktober. Ellingsen kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Ås kommune.

 64. Gir byste av Roald Amundsen i gave til kommunen

  Frivillige ildsjeler har inngått avtale med kommunen om at en byste av Roald Amundsen skal settes opp i Veslebukta på Kolbotn. Avdukingen blir 24. september.

 65. Asfaltarbeider i sommer og utover høsten

  Alle bør følge godt med på skilting om parkering i de aktuelle områdene.

 66. Nordre Follo kommune er registrert som utdanningsvirksomhet for allmennmedisin

  Det gir oss mulighet for å styrke, bevare, utdanne og rekruttere spesialister i allmennmedisin for Nordre Follo kommune.

 67. Planforslag for Sofiemyr barneskole er lagt ut på høring

  Reguleringsplanforslaget legges ut slik at interesserte kan gi uttalelse. Fristen for å gi innspill er 8. september.

 68. Frivilligfestival 2022

  Nordre Follo kommune feirer frivillighetens år ved å lage en familiefestival for og med frivilligheten i kommunen. Frivilligfestivalen finner sted lørdag 20. august kl. 12.00-18.00 i  Vestråtparken og i området rundt Waldemarhøy

 69. FHI anbefaler ny oppfriskningsdose til de eldste og sykeste

  Kommunene skal prioritere å gi vaksine til sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie først.

 70. Siggerudkanalen – en morsom omvei

  Nordre Follo kommune deltar i et prosjekt som skal gå til utvikling av områder som inspirerer til egenorganisert aktivitet, og som skal være tilgjengelig for alle.

 71. Vi må fortsatt spare på vannet i sommer

  Nordre Follos innbyggere på Siggerud og Langhus og i Kråkstad, Skotbu og Ski oppfordres til å være forsiktige med vannforbruket for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel.

 72. Påminnelse om frist for innspill til kommunedelplan for naturmangfold

  Innspillsfristen er 28. juni. Hovedformålet med denne planen er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i Nordre Follo kommune. I tillegg tar planen for seg viktige økologiske funksjonsområder.

 73. Åpningstider i sommer

  Her finner du åpningstidene for noen av våre tjenester i sommerukene.

 74. Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Ingierkollveien og Slalåmveien – informasjon til naboer

  Kommunen kartlegger grunnforholdene i området for å gjennomføre boring fra 27. juni. Naboer som er berørt, har fått SMS.

 75. Kommunen er sikret midler til gang- og sykkeltiltak gjennom byvekstsamarbeidet

  Nordre Follo kommune har fått tilsagn på flere millioner kroner til ulike tiltak for sykkel og gange gjennom byvekstsamarbeidet for Oslo-området.

 76. Bane NOR inviterer til feiring av nye Ski stasjon

  Bane NOR inviterer til åpen feiring av nye Ski stasjon på østsiden av stasjonen torsdag 11. august klokken 09.00.

 77. Helsestasjon for ungdom er åpen i sommer

  Ungdom fra Nordre Follo er velkomne på helsestasjonene i Ski, Kolbotn, Ås, Vestby, Enebakk, Frogn og Nesodden i sommer. Se oversikt over åpningstider i ferien.

 78. Veianlegget i Nordbyveien er ferdig

  Tirsdag 7. juni åpnet den siste strekningen av Nordbyveien i Ski, med ny rundkjøring og sykkelvei.

 79. Vaksinesenteret er stengt 11. - 31. juli

  Hvis du ikke har tatt korona-vaksine ennå, er det fortsatt mulig å gjøre det. Vi har åpent for vaksinering gjennom timebestilling og drop-in i juni.

 80. Klipper vegetasjon i veikantene for bedre trafikksikkerhet, men lar noe stå

  I sommer vil du som innbygger og trafikant i Nordre Follo kommune oppleve å se det mange vil oppfatte som ustelte veikanter og grøfter enkelte steder. Det er det en god grunn til.

 81. Det er ikke funnet asbest i Sofiemyrhallen

  Tirsdag 7. juni ble Sofiemyrhallen stengt fordi det var mistanke om at det var asbest i takplater. Prøvene er nå klare og det er ikke funnet asbest. Hallen er nå åpen som normalt.

 82. Politikerne spør og får svar

  Flere store saker om kommunens økonomi og utvikling skal behandles av politikerne i juni. De kan stille spørsmål til administrasjonen som besvares og publiseres på nett.

 83. Heldagsmøte i kommunestyret onsdag 8. juni

  Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø og detaljregulering for Kantorveien-Båtsleppa er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 84. Follofestivalen for barn og unge søndag 12. juni

  Endelig er det tid for Follofestivalen igjen! Kjeller’n Fritidssenter fortsetter tradisjonen og arrangerer Follofestivalen for sjette gang, etter to lange år med koronautsettelser.

 85. Oversikt over badeplasser i Nordre Follo

  Lyst til å bade utendørs? Vannkvaliteten er god i Nordre Follos ferskvann med tilrettelagte badeplasser. Du finner badeplassene i vårt digitale turkart.

 86. Åpen barnehage i sommer

  Åpen barnehage i Ski har utvidet åpningstid i sommer. I uke 24 – 29 og fra uke 31 er barnehagen åpen mandag, tirsdag og fredag, kl. 10.00-13.00.

 87. Informasjon til flyktninger om test av luftvernsirener

  8. juni kl. 12 tester Sivilforsvaret luftvernsirene i Norge. Det er laget informasjon på engelsk og ukrainsk, for å varsle flyktninger om at de vil høre luftvernsirener denne dagen.

 88. Sommerles er i gang!

  Onsdag 1. juni braker det løs på Nordre Follo bibliotek med leseglede, is, fine premier og viktigst av alt: Barn som leser uhorvelige mengder bøker.

 89. Mulig brunt vann etter vannlekkasje på Vevelstad

  Oppdatert: Vannet er tilbake. Det kan fortsatt være brunt, og vi anbefaler å tappe vann så nær hovedinntaket som mulig til det blir rent.

 90. Ber innbyggere fortsette å spare på vannet

  Nordre Follos innbyggere på Siggerud, Langhus, i Kråkstad, Skotbu og Ski oppfordres til å fortsatt være forsiktige med vannforbruket for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel.

 91. Påminnelse om frist for innspill til kommunens oppstart av planarbeid med Nedre Ekornrud

  Nordre Follo kommune starter arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. Den første medvirkningsmuligheten har du nå, og innspillsfristen er 6. juni.

 92. Skal kartlegge støy langs veiene

  Kommunen er pålagt å gjennomføre støykartlegging. Vi vil derfor ha utplassert mannskaper i flere veikryss i de neste ukene.

 93. Heldagsmøte i formannskapet torsdag 2. juni

  Avvikling av el-bysykkelordningen i Nordre Follo kommune, plan for skolebibliotek i Nordre Follo og langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2023-2042 er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 94. Samler inn klær og utstyr til flyktninger

  Nå er det behov for blant annet kjøkkenutstyr, interiør og sommerklær til voksne og ungdom. Vi har fortsatt mye leker og babyutstyr, så ønsker ikke dette nå.

 95. Velkommen til frivilligbørs til høsten

  På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

 96. Kommunen fjerner avfallsbeholdere for hundeposer

  Nordre Follo kommune har sagt opp avtalen med firmaet Tikspac som leverer reklamefinansierte avfallsbeholdere for hundeposer.

 97. 2,25 millioner til BUA Nordre Follo

  BUA er en gratis ordning der alle kan låne utstyr til sommeraktiviteter, friluftsliv, vintersport, verktøy, spill, selskapsutstyr og mye mer. Du finner BUA på Kolbotn, Ski og Langhus.

 98. Har du et barn som er glad i musikk, dans, animasjon eller teater?

  Nå kan du søke om plass på kulturskolen. Vi har mange ulike tilbud fra tre år og oppover.

 99. Handlingsprogram for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 er godkjent

  Det legges til rette for en felles og sterk satsing for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy i hovedstadsområdet i årene fremover.

 100. Nå kan du gi innspill til kommunens planarbeid med Nedre Ekornrud

  Vi starter nå arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et attraktivt boligområde tett på naturen med kort vei til handel på Myrvoll og kollektivtilbud.

 101. Sjekker død fisk i Kolbotnvannet

  Det er observert død fisk i Kolbotnvannet og vi tar ulike prøver for å finne ut av hva som kan være årsaken.

 102. Varsel om avvikling av Follo Lokalmedisinske senter IKS

  Eventuelle krav til selskapet må varsles innen seks uker fra kunngjøring av dette kreditorvarslet.

 103. Påminnelse om frist for innspill til Nordre Follo kommunes boligstrategi

  24. mai er fristen for innspill til vår boligstrategi fra innbyggere, frivillige lag og organisasjoner i Nordre Follo kommune, og for utbyggere som skal eller vil bygge boliger i vår kommune.

 104. Datainnbrudd hos Norkart - persondata fra matrikkelen på avveie

  Norkart, leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, er blitt utsatt for datainnbrudd. Det blir oppfordret til ekstra årvåkenhet med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri.

 105. Velkommen til dialogforum for pårørende og verger til personer med funksjonsnedsettelser

  Vi inviterer til dialogforum for pårørende og verger til personer med funksjonsnedsettelser på Follo barne- og ungdomsskole 24. mai. Temaet denne dagen er «Den gode starten».

 106. Nå kan du gi innspill til Nordre Follos kommunedelplan for naturmangfold

  Hovedformålet med denne planen er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i Nordre Follo kommune. I tillegg tar planen for seg viktige økologiske funksjonsområder.

 107. Se 17. mai-film fra Nordre Follo

  Empo har laget film med korpsmusikk, møte med innbyggere og mange frivillige. Den inneholder også tale fra ordfører Hanne Opdan.

 108. Avslutter tilbud om koronatest på teststasjonen

  Det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg for korona. Kommunens teststasjon har siste åpningsdag 13. mai.

 109. Fylkeskommunen asfalterer en strekning av Nordbyveien i Ski

  Arbeidene med asfaltering av strekningen Nordbyveien 2-13 varer i tre netter, vil medføre noe støy, og blir utført mellom klokken 21.00 og 06.00.

 110. Varsel om beredskapsøvelse i Roåstunnelen (Langhus)

  Lørdag 14. mai skal det gjennomføres en beredskapsøvelse i Roåstunnelen. Øvelsen vil foregå fra kl. 10:00 til 13:00. Bane NOR skal øve sammen med Follo Brannvesen IKS.

 111. Program for 17. mai i Nordre Follo

  Det blir barnetog i Ski og på Kolbotn, underholdning ved sykehjem, arrangement på skolene og mye mer.

 112. Ønsker du bedre kontakt med barnet ditt?

  Meld deg på kurset «Tuning in to Kids» i regi av Nordre Follo kommune. Her lærer du hvordan du kan styrke det emosjonelle båndet mellom deg og barnet.

 113. Møte i kommunestyret onsdag 11. mai

  Evaluering av mobbeombudsfunksjonen, handlingsplan demokrati for barn og unge og orientering om første hele driftsår for Fontenehuset Nordre Follo er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 114. Ny koronakompensasjon er tildelt lokalt næringsliv

  Nesten 1,8 millioner kroner er tildelt lokale virksomheter gjennom den siste kommunale kompensasjonsordningen i Nordre Follo.

 115. Påminnelse om frist for innspill til temaplan for helse og omsorg

  8. mai er fristen for innbyggere og organisasjoner til å komme med innspill til framtidas helse- og omsorgstjenester i Nordre Follo.

 116. Lyst til å prøve elsparkesykkel gratis?

  Fredag 13. mai kan du prøve deg i en morsom, spennende og trygg løype på torget i Ski. Du kan også sykle deg din egen smoothie!

 117. Ung Fritid arrangerer sommeraktiviteter

  Sommertilbudet er for de som starter i 5. klasse og eldre. Les mer om aktivitetene. Påmeldingen åpner 12. mai kl. 18.

 118. Ønsker du å bidra i frivilligfestivalen?

  Nordre Follo kommune ønsker å feire frivillighetens år ved å lage en familiefestival for og med frivilligheten i vår kommune. Frivilligfestivalen vil finne sted ved Waldemarhøy og Vestråtparken i Ski lørdag 20. august kl. 12-18.

 119. Ber om at sameier og borettslag utsetter dugnadsvask

  Vi ber nå sameier og borettslag i kommunens søndre del om å utsette dugnadsarbeider som innebærer å bruke mye vann.

 120. Ny daglig leder i Folloregionen IPR

  Ola Haave er ansatt som ny daglig leder for Folloregionen IPR. Han kommer fra Forsvarsbygg, hvor han har hatt ulike roller innenfor utvikling og omstilling gjennom mange år.

 121. Møte i formannskapet torsdag 5. mai

  Forslag til endring av rekkefølgebestemmelser i områdereguleringen for Ski sentrum, kommunedelplan for naturmangfold og årsregnskap og årsberetning 2021 er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 122. Bane NOR Eiendom inviterer til Bylab i Ski sentrum 3. mai

  Medvirkningsarrangementet foregår i Åsenveien 1 i tidsrommet kl. 16-19 og er åpent for alle. Nordre Follo kommune deltar.

 123. Fraråder folk og dyr å bade i Kolbotnvannet

  Det er sannsynlig at det allerede er vekst av cyanobakterier i Kolbotnvannet. Vi fraråder derfor å bade eller å la dyr svømme i innsjøen frem til vi har fått svar på en vannprøve som blir tatt 9. mai.

 124. Frigjørings- og veterandagen 8. mai – invitasjon og program

  Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år.

 125. Har du lyst til å lage film som inspirerer oss til å bli mer klimavennlige?

  Vi lanserer kampanjen DULT Nordre Follo – 18 x 2 minutter for å forandre verden litt. Søk om å delta innen 1. juni. Seks deltakere får 5 000 kroner for bidraget sitt.

 126. Ber innbyggere, sameier og borettslag spare på vannet for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel

  Nordre Follos innbyggere på Siggerud, Langhus, i Kråkstad, Skotbu og Ski oppfordres til å være forsiktige med vannforbruket for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel.

 127. Nå har du mulighet til å gi innspill til Nordre Follo kommunes boligstrategi

  Høringen er åpen for alle innbyggere, frivillige lag og organisasjoner i Nordre Follo kommune, og for utbyggere som skal eller vil bygge boliger i vår kommune.

 128. Skal ikke registrere positiv selvtest

  Det er ikke lenger anbefalt å teste seg for Covid-19 ved luftveissymptomer. Teststasjonen er nå stengt i helgen, men åpen mandag-fredag.

 129. Tilbud om ny oppfriskningsdose til personer over 80 år

  Det er nå mulig for personer over 80 år og personer med alvorlig svekket immunforsvar å få en ny oppfriskningsdose. Dette er ikke en anbefaling, men et tilbud.

 130. Lag og foreninger kan søke om bodplass på 17. mai

  Søknadsfristen for bodplass på Kolbotn og i Ski er 1. mai.

 131. Vannlekkasje på Kolbotn

  Oppdatert: En vannledning i Kolbotnveien har sprukket og dette forårsaket en stor vannlekkasje. Kommunen har nå fått stoppet lekkasjen.

 132. Pause i innsamling av utstyr til flyktninger

  Det har vært overveldende respons for å levere utstyr og klær til flyktninger. Vi må nå bruke tid på å sortere alt som har kommet inn. Leker kan fortsatt leveres i Durendalsveien 3.

 133. Nå kan du gi innspill til endringer i SFO-vedtektene

  Forslag til nye vedtekter for SFO legges nå ut på høring, slik at innbyggere og ansatte kan komme med innspill til hvordan Nordre Follo kommune foreslår å utforme ordningen med innføring av 12 timer gratis SFO for 1. trinn.

 134. Generelt bålforbud fra 15. april

  Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål.

 135. Husk å søke om treningstid og arrangementer i kommunens innendørs lokaler

  1. mai er søknadsfrist for å søke om treningstid og arrangementer i kommunens innendørs lokaler for skoleåret 2022/2023.

 136. Ny tildeling av koronatilskudd til bedrifter i Nordre Follo – søknadsfristen er 24. april

  Nordre Follo kommune er tildelt nye 1 784 000 kroner av regjeringen til fordeling til lokale virksomheter gjennom kommunal kompensasjonsordning.

 137. Informasjon fra Bane NOR om arbeider på jernbanen i påsken

  Bane NOR planlegger å arbeide på Ski stasjon og i området rundt Drømtorp planovergang i påskeuken.

 138. Informasjon om grevling i tettbygde strøk

  Vi får hvert år henvendelser fra innbyggere som har opplevd det de beskriver som uønskede møter med ville dyr i tettbygde strøk, deriblant grevling.

 139. Vårrengjøring av veier og gater i Nordre Follo

  Nordre Follo kommune begynte på vårrengjøringen av de kommunale veiene og gang- og sykkelstiene i uke 14.

 140. Velkommen til Nordre Follos nye kartportal

  I portalen finner du ulike typer kartapplikasjoner og tjenester med til enhver tid oppdaterte data.

 141. Nå kan du gi innspill til Nordre Follo kommunes temaplan for helse og omsorg

  Temaplanen legges nå ut på høring, slik at innbyggere og organisasjoner kan komme med innspill til hvordan framtidas helse- og omsorgstjenester bør planlegges og utformes i Nordre Follo, og hvilke strategier vi skal bruke for å komme dit.

 142. Møte i kommunestyret onsdag 6. april

  Tilrettelegging for e-sportaktivitet for ungdom, vann- og avløpsnorm og kulturarrangementer etter pandemien er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 143. Innsamling av utstyr

  Vi har fått inn så mye utstyr at vi må ta en midlertidig pause i innsamlingen. Etter påske må vi jobbe med å sortere alt som har kommet inn. Tusen takk til alle som har bidratt!

 144. Påminnelse om båndtvang for hunder fra 1. april

  Båndtvangen gjelder i hele kommunen – også i nærskogen, i marka og andre steder hunden ellers pleier å få løpe løs.

 145. Møte i formannskapet torsdag 31. mars

  Prosjektgjennomføring for Langhusbadet, boligstrategi og sykefraværet det siste året er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 146. Hvordan synes du kommunen kommuniserer med deg som innbygger?

  Svar på vår spørreundersøkelse og hjelp oss til å bli bedre.

 147. Velkommen til klimafestival i Kolben lørdag 2. april

  Klimafestivalen vil inspirere befolkningen til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn.

 148. Nordre Follo kommune lanserer ny kartløsning for visning av kart, arealplaner og flybilder

  Den nye kartløsningen fra Origo er intuitiv, brukervennlig og inneholder daglig oppdaterte kartdata.

 149. Vi deltar på Earth Hour til helgen

  Nordre Follo kommune deltar på Earth Hour ved å slukke lyset der det er mulig kl. 20.30-21.30 lørdag 26. mars.

 150. Skrev avtale med musikkrådet og kulturrådet

  I dag møttes ordfører Hanne Opdan og lederne fra Nordre Follo kulturråd og Nordre Follo musikkråd for å inngå partneravtaler.   

 151. Sykle til jobben 2022 – Norges største aktivitetskampanje!

  Vi ønsker å motivere folk til å være mer aktive i hverdagen nå som samfunnet endelig har åpnet opp igjen etter over to år med pandemi.

 152. Ikke klart for vårrengjøring helt ennå

  Vi får en del henvendelser fra innbyggere som lurer på når kommunen vil begynne med vårrengjøringen av veier og gater.

 153. Quality Hotel Entry Trollåsen - ikke innkvarteringssted i denne omgang

  Mandag 21. mars fikk kommunen beskjed fra UDI om at avtalen om innkvarteringssted for flyktninger fra Ukraina ved hotellet ikke blir noe av fra 23. mars. Det vil likevel kunne bli mottak av flyktninger ved hotellet på et senere tidspunkt.

 154. Bedt om å se på arealer for registreringssenter for flyktninger

  Nordre Follo kommune er en av flere kommuner som er bedt om å vurdere muligheten for arealer til midlertidig nasjonalt registreringssenter for ukrainske flyktninger. Tirsdag 22. mars møtes formannskapet til ekstraordinært møte hvor dette er tema.

 155. Ungdomsmiljøet ute og på nett

  Delta på Parenthoods nettarrangement torsdag 24. mars kl. 19.30–21.00. Her møter du mange som kjenner ungdomsmiljøet i kommunen.

 156. Nordre Follo bes om å bosette 245 flyktninger

  Fredag 18. mars sender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner. Torsdag kveld ble det lagt ut oversikt over fordelingen i kommunene.

 157. Nordre Follo godkjent som trafikksikker kommune

  Godkjenningen er et kvalitetsstempel fra Trygg Trafikk for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

 158. Gode resultater på elevundersøkelsen

  Nordre Follo kommune har jevnt over gode resultater på Elevundersøkelsen. Resultatene i 2021/22 ligger omkring landsgjennomsnittet i samtlige kategorier.

 159. Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse

  I mars og april blir det holdt åpne informasjonskvelder om spiseforstyrrelser, aktivitetstilbud og ADHD.

 160. Husk å søke kommunalt tilskudd for 2022

  15. mars er søknadsfrist for flere kommunale tilskuddsordninger. Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke.

 161. Norsk Naturfotofestival

  Nordens største naturfotofestival går av stabelen 11.–13. mars i Ski. Festivalen åpnes av ordfører Hanne Opdan.

 162. Temamøte i kommunestyret torsdag 10. mars

  Følgende står på agendaen: Status for kommuneplanarbeidet - utvikling av knutepunkt og tettsteder, og  arealnøytralitet og vurdering av utbyggingsområder som er ubebygde.

 163. Informasjon fra Bane NOR om innspurten på Follobanen

  I påsken, i sommer og i mange helger skal Bane NOR bruke togfrie perioder til viktig arbeid med å forbedre og utvikle jernbanen.

 164. Velkommen til ungdommens kulturmønstring i Nordre Follo

  Søndag 6. mars kl. 15.00 braker det løs med UKM i Rådhusteatret i Ski. Det er gratis inngang for alle.

 165. Strømstøtte til frivillige organisasjoner

  Regjeringen har satt av 250 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for å kompensere for de høye strømprisene i vinter. Kommunene skal forvalte ordningen.

 166. Er du interessert i hvordan vi bruker arealene våre?

  Vi lager ny kommuneplan for Nordre Follo. Vil du vite mer, eller har du spørsmål til planarbeidet? Da kan du komme på folkemøter flere steder i kommunen i mars.

 167. Slik snakker du med barn om krig

  Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.

 168. Nye avgifter for parkering fra 1. januar 2022

  Kommunestyret vedtok 3. november nye avgifter for parkering på kommunalt eide offentlige parkeringsplasser. El- og hydrogendrevne kjøretøy må fra 1. januar 2022 må betale samme avgift for parkering som fossile kjøretøy. Det samme gjelder MC.

 169. Signerte kontrakt for ny Sofiemyr skole

  Den nye skolen skal erstatte dagens Sofiemyr skole og skal ligge vis-a-vis bryterhuset i idrettsparken på Sofiemyr. Skolen skal prosjekteres som en 4-parallell barneskole, med rundt 785 elever og ca. 90-100 ansatte.

 170. Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan

  Les mer om innholdet i budsjettet for 2022 og planer for årene fremover. Planen skal nå til politisk behandling før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember.

 171. Budsjettet på 1-2-3

  Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025. Les kort oppsummert om prioriteringene fremover. Planen skal nå til politisk behandling.

 172. Midler til kompenserende tiltak for barn og unge

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bevilget 3.5 millioner til kompenserende tiltak i forbindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.