Nyheter

 1. Lysløypeprosjektet fortsetter

  Vi ønsker at innbyggerne kommer seg ut i naturen, både sommer og vinter, og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i nærområdene nord i kommunen.

 2. Fikk svar fra ordføreren og fordelte penger

  Denne uken hadde Nordre Follos barn og unges kommunestyre sitt siste møte før sommeren. 19 skoler deltok med en eller to representanter i møtet som ble ledet av ordfører Hanne Opdan.

 3. Nå er det mulig å leie elektrisk sparkesykkel i Ski

  Ruter tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski. Målet er å lære hvordan el-sparkesykler kan bli et godt og fleksibelt transporttilbud, samtidig som trafikksikkerhet og et ryddig bybilde sikres. Egne oppmerkede parkeringsplasser er ett viktig grep.

 4. Nasjonal rammeplan for SFO - likeverdig tilbud med god kvalitet

  Fra 1. august 2021 får skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan, og SFO-lederne i Nordre Follo kommune er klare for arbeidet med å styrke kvaliteten og innholdet i tilbudet.

 5. Store deler av områder rundt rådhuset stenges i 24 timer

  Store deler rundt Nordre Follo rådhus vil bli avsperret fra og med klokken 21.00 torsdag 17. juni og til og med kl. 21.00 fredag 18. juni i forbindelse med en politisk markering på torget 18. juni kl. 17.00 – 19.00.

 6. Kort fra kommunestyret 16. juni

  Den økonomiske situasjonen i Nordre Follo preget kommunestyrets møte 16. juni. De behandlet blant annet årsregnskapet for 2020, mål- og rammeplan for 2022, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og prioritering av utbygging.

 7. Forlenger tiden mellom vaksinedosene

  Norge får færre vaksiner enn forventet i sommer. Regjeringen har derfor vedtatt å gå tilbake til 12 ukers intervall mellom dosene for å gi flest mulig første vaksinedose.

 8. Geoteknisk undersøkelse i Theodor Hansens vei

  I forbindelse med arbeider langs Theodor Hansens vei i Veslebukta, oppsto det sprekker i torvmasser inne på anleggsområdet. Arbeidene ble umiddelbart stanset.

 9. Møte i kommunestyret onsdag 16. juni

  Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, prioritering av utbyggingsområder og vedtekter for kommunale barnehager er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 10. Samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd

  Representantskapet i Folloregionen interkommunalt politisk råd har i dag vedtatt samarbeidsavtalen for Folloregionen interkommunalt politisk råd, til daglig kalt Folloregionen.

 11. Nordre Follo kåret til årets kommunevåpen i Norden

  Kommunevåpenet vårt er kåret til årets kommunevåpen i Norden. Ordfører Hanne Opdan tok i imot prisen i dagens formannskapsmøte.

 12. Vedtok ikke ny lokal koronaforskrift

  Nordre Follo kommune vil følge nasjonal forskrift om smitteverntiltak. Grunnskolen og barnehager fortsetter på gult nivå frem til og med 25. juni.

 13. Rolig smittesituasjon og fortsatt risikonivå 2

  Kommuneoverlegen anbefaler at vi kun følger nasjonale smittevernregler fra og med 11. juni. Det er formannskapet som bestemmer om vi skal ha lokale regler eller følge de nasjonale, i sitt møte 10. juni.

 14. Hva er viktig for deg som bruker av kommunens helse- og omsorgstjenester?

  I Nordre Follo kommune skal vi legge til rette for at innbyggerne føler trygghet og mestring og kan være aktive hele livet, uansett funksjonsnivå.

 15. Varslingsprøve

  Onsdag 9. juni klokken 12.00 skal Sivilforsvaret teste befolkningsvarslingen. Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon".

 16. Folkevalgte har stilt spørsmål om tertialrapport og mål- og rammesak

  1. tertialrapport 2021 og mål- og rammesak for 2022 skal til politisk behandling i juni. Folkevalgte har sendt inn spørsmål til administrasjonen, som publiseres med svar.

 17. Har du nylig etablert en egen bedrift, eller vurderer du å bli gründer?

  Bli med på gründercafé 16. juni og få tips og råd om hvordan du kan komme i gang.

 18. Har du en god idé?

  Barn og unge som har en god idé, kan nå søke om tilskuddet «Prøv selv» til å planlegge og gjennomføre ideen!

 19. Heldagsmøte i formannskapet torsdag 10. juni

  Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, prioritering av utbyggingsområder og vedtekter for kommunale barnehager er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 20. Inspiserer høyspentledninger

  Som en del av lovpålagt inspeksjon av høyspenningsnettet flyr Eliva over Nordre Follo kommune i uke 22 - 30.

 21. Sommerferieaktiviteter for barn og unge

  Det blir kanskje ikke så mye reising i sommer heller, men visste du at det er masse å være med på for barn og unge her i Nordre Follo?

 22. Trygt å bade i Tussetjern

  Vi har fått resultatet av prøven som ble tatt i Tussetjern i går for analyse av oljekomponenter, og det er ingen funn. Det er derfor trygt å bade i Tussetjern.

 23. Anbefaler å vente med å bade i Tussetjern

  Badevannsprøvene som ble tatt fredag 28. mai viser godt resultat for alle badeplassene, bortsett fra Tussetjern. Kommuneoverlegen anbefaler å vente med å bade der fram til nye prøver er analysert 4. juni.

 24. Senker risikonivået i Nordre Follo til nivå 2

  Kommunelegen vurderer nivået til å være 2 - kontroll med klynger. Les den nyeste risikorapporten.

 25. Ordførerne diskuterte hva kommunen kan gjøre for LHBT+

  I anledning Pride som markeres denne uken, stilte ordførerne i Follo-kommunene opp til debatt. Her ble de utfordret på hvordan de jobber med inkludering i sin kommune og hva som er planene deres for de neste årene.

 26. Naboinformasjon fra Bane NOR om arbeider på Follobanen i sommer

  Skal du ta toget på Østlandet i sommer, bør du planlegge reisen og sette av ekstra tid. Det blir buss for tog på flere strekninger, melder Bane NOR.

 27. Stort behov for omstilling i kommunen

  Kommunedirektøren har lagt fram forslag til investeringer for de neste 20 årene, i «Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan». Nivået for investeringer er høyt og vil føre til stort behov for omstilling. Planen skal nå til behandling hos politikerne.

 28. Nå er det klart for Follo Pride

  Nordre Follo er årets Pride-kommune i Follo. Lørdag 29. mai starter en uke med spennende program med blant annet digital Drag-fortellerstund for barn, romantisk kanotur for to og ordførerdebatt om forholdene for LHBT+.

 29. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets andre faktura for kommunale avgifter er sendt ut, og har betalingsfrist 20. juni. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 30. Fraråder bading i Kolbotnvannet

  Nye prøver viser høye nivåer av cyanobakterier og algegift i Kolbotnvannet. Derfor bør verken to- eller firbeinte bade der.

 31. Nordre Follo ikke tatt ut i streik

  Det er foreløpig ingen ansatte i Nordre Follo kommune som er tatt ut i streik i forbindelse med tariffoppgjøret 2021.

 32. Skal løfte barn og unges psykiske helse, mestring og idrettsglede

  Nordre Follo kommune er programkommune for MITT VALG idrett. Oppstarten har vært utsatt flere ganger på grunn av pandemien, men nå starter vi endelig opp med digital kickoff torsdag 3. juni.

 33. Lettelser og lokale smittevernregler

  Fra 26. mai til 10. juni er det lokal forskrift som gjelder.  Det åpnes blant annet for arrangement og skjenking av alkohol ved bordservering til klokken 22. Barnehager og skoler skal fortsatt driftes på gult nivå.

 34. Tiltaksnivå 5 C til og med 25. mai

  Formannskapet i Nordre Follo vedtok ikke strengere lokale regler og vi er nå på tiltaksnivå 5 C, med tilhørende regler og anbefalinger, til og med 25. mai.

 35. Modulbygget på Sofiemyr skole er tatt i bruk

  2. og 4. trinn flytter inn i bygget som inneholder fem klasserom og arbeidsplasser til lærere. Bygget skal avlaste dagens skole fram til ny skole er bygget.

 36. Lær musikk, kunst og dans i Nordre Follo kulturskole

  Kulturskolen er kommunens tilbud til barn, ungdom og voksne som ønsker å uttrykke seg gjennom musikk, dans, teater og visuell kunst. Søknadsfristen er 1. juni.

 37. Kommunen tar vannprøver på badeplassene fra uke 21

  Resultatene finner du her på kommunens nettside gjennom sommeren.

 38. Indisk virusvariant påvist i Nordre Follo

  Det er meldt ett smittetilfelle med indisk mutert virusvariant i Nordre Follo kommune.

 39. Nordre Follo flyttes til tiltaksnivå 5C

  Regjeringen har i dag besluttet at Nordre Follo kommune flyttes fra tiltaksnivå 5B til tiltaksnivå 5C, fra midnatt natt til lørdag 22. mai. Formannskapet kan imidlertid vedta strengere lokale tiltak ved behov.

 40. Ny påmeldingsrunde til sommerskolen

  Kommunen arrangerer i år gratis sommerskole for elever på 4.-10. trinn. Tirsdag 25. mai åpner vi for en ny påmeldingsrunde.

 41. Slik kan du feire 17. mai i år

  I vår kommune er det regjeringens anbefalinger om maks fem gjester i eget hjem, inne eller ute, som gjelder.

 42. Stor pågang til sommerskole

  Kommunen arrangerer i år gratis sommerskole for elever på 4.-10. trinn. Påmeldingen startet 11. mai og i løpet av kort tid var de fleste kursene fulltegnet.

 43. Vis hensyn til rådyr om våren

  I mai-juni er det kalvingstid, og det er ikke uvanlig å møte på enslige rådyrkje, hjorte- eller elgkalver. Budskapet fra Hjortevilt er å la dyrene være i fred.

 44. Varslingsak i Psykisk helse og rus ferdigbehandlet

  I februar 2021 varslet ansatte ved en avdeling i virksomhet Psykisk helse og rus om det de mente var kritikkverdige forhold. Varslingsmottaket har nå, etter mange samtaler og vurdering av en rekke dokumenter i saken, sluttført sin rapport.

 45. Trygge lokalsamfunn

  Nordre Follo skal godkjennes som Trygt lokalsamfunn, noe som innebærer å arbeide langsiktig og systematisk med å forebygge skader og ulykker.

 46. Digital innbyggerdialog

  Innbyggere som mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene kan nå kommunisere trygt med kommunen via helsenorge.no.

 47. Viderefører tiltaksnivå 5b til og med 21. mai

  I ettermiddag kom regjeringen med endringer i regionale tiltak i Viken og besluttet å videreføre regionalt tiltaksnivå B i ni Viken-kommuner, der i blant Nordre Follo kommune.

 48. 6B på Hebekk skole vant nasjonal konkurranse

  Klassen har vunnet den nasjonale komposisjonskonkurransen Veslefrikkprisen. Stykket deres blir fremført av Kringkastingsorkesteret på Nrk.

 49. Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

  Nordre Follo har fått et nytt tilskudd fra regjeringen for å avhjelpe lokalt næringsliv rammet av korona-tiltak. Nå skal 2,8 millioner kroner deles ut til nye søkere. Søknadsfristen er 25. mai.

 50. Kommunestyret vedtok bygging av skole og svømmehall

  Ny Sofiemyr barneskole skal bygges på tomten som var tiltenkt Fram ungdomsskole, og kommunen skal selv bygge ny svømmehall på Langhus. Les mer om sakene som ble behandlet i kommunestyret 5. mai.

 51. Besøksrapport om menneskerettigheter på sykehjem

  På oppdrag fra Stortinget gjennomfører Sivilombudsmannen undersøkelser ved flere ulike institusjoner i Norge. I oktober 2020 besøkte de Høyås bo- og rehabiliteringssenter i vår kommune.

 52. Innbyggerappen oppdateres – snart tilgjengelig i App Store igjen

  Vi jobber med en teknisk oppdatering av innbyggerappen.

 53. Skoler og barnehager på gult nivå, voksenopplæring og introduksjonsprogram på rødt

  Kommunestyret vedtok i dag at kommunens barne- og ungdomsskoler følger nasjonalt tiltaksnivå, dvs. gult nivå fra og med 10. mai og ut skoleåret.

 54. Delta på webinar om uterommene i Kolbotn sentrum

  Mandag 10. mai kan du delta på webinar der Multiconsult presenterer sitt forslag til hvordan vi bedre kan tilrettelegge for økt bruk av uterommene på Kolbotn.

 55. Program for 17. mai 2021

  Koronaviruset sørger for at det blir en annerledes 17. mai-feiring i år også. Her finner du programmet for hva som skjer i Nordre Follo kommune.

 56. Møte i kommunestyret onsdag 5. mai

  Behovsanalyse og befolkningsutvikling 2022-2042, temaplan for psykisk helse og rus og del to av konseptvalgutredning for ny Sofiemyr skole er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 57. Viderefører tiltaksnivå B i Nordre Follo

  Fredag 30. april kom regjeringen med endringer i regionale tiltak i Viken. Nordre Follo fortsetter på tiltaksnivå B til og med søndag 16. mai.

 58. Vil du rekruttere flere barn og unge til fritidsaktivitet i din organisasjon?

  Nå lager frivilligheten en nasjonal oversikt over alt som er gøy å være med på for barn og unge!

 59. Planlegger ny tunnel for spillvann

  Kommunen planlegger å etablere en cirka 1255 meter lang tunnel for spillvann mellom Vevelstad og den nye hovedspill-vannsledningen Ski-Haugbro ved Kongslia. Planlagt anleggsstart er høsten 2021.

 60. Søk om tilskudd til kultur, idrett og nærmiljøtiltak

  Skjemaene er nå klare og søknadsfristen for flere av ordningene er 6. mai.

 61. Digital innbyggerdialog

  Innbyggere som mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene kan nå kommunisere trygt med kommunen via helsenorge.no.

 62. Smitteutbrudd ved omsorgsboliger

  Det er nå tre smittetilfeller og ni personer i karantene ved Follo omsorgsboliger. Det er også to smittede og elleve personer i karantene ved Bregneveien omsorgsbolig.

 63. Følg politiske møter denne uken

  Møtene i formannskapet og de politiske utvalgene kan sees direkte på kommunens nettside. Behovsanalyser, svømmehall på Langhus og ny Sofiemyr barneskole er noen av sakene.

 64. Ikke mat ender, gjess og svaner

  Det er oppdaget fugleinfluensa i Norge og Mattilsynet fraråder mating av vannfugler som gjess, ender og svaner.

 65. Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

  Nordre Follo kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune.

 66. Kompensasjonspengene er fordelt til lokalt næringsliv

  Denne uken ble det klart hvilke bedrifter i Nordre Follo som mottar økonomisk støtte av kommunen gjennom kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv.

 67. Gradvis og kontrollert gjenåpning – noen lettelser i tiltak fra mandag 26. april

  Regjeringen bestemte torsdag 22. april å legge Nordre Follo kommune på tiltaksnivå 5B i Covid-19-forskriften. Vedtaket er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kommunen går til nivå 5B uten lokale innstramminger i første omgang.

 68. Forlenger rødt nivå i skoler og gult nivå i barnehager til og med 7. mai

  Formannskapet vedtok kommuneoverlegens anbefaling i ekstraordinært møte 22. april. Samtidig har regjeringen bestemt at Nordre Follo kommune går fra tiltaksnivå 5A til 5B natt til mandag 26. april.

 69. Anbefaler å forlenge nivå i skole og barnehager i to uker

  Kommuneoverlegen mener det er riktig å holde rødt nivå i skolene og gult nivå i barnehagene i to uker til. Formannskapet tar stilling til dette i møte torsdag 22. april.

 70. Meld inn aktiviteter til Friluftslivets uke

  I år er Friluftslivets uke 4.–12. september, og alle er invitert til å bli med på tur! Fristen for å melde inn aktiviteter er 18. juni.

 71. Velkommen til nyoppusset helsestasjon i Ski

  Vi får nå en stor og nyoppusset helsestasjon sentralt i Ski hvor vi gleder oss til å ta imot gravide, barn, unge og familier.

 72. Plan for trafikksikkerhet

  Temaplan trafikksikkerhet 2021-2024 ble vedtatt av kommunestyret i mars. I arbeidet med planen fikk vi mange innspill fra publikum og disse er nå tilgjengelig i vår kartløsning.

 73. Skole eller ungdomsskole?

  Nordre Follo kommune inviterer alle innbyggere til medvirkning og innspill i navnesak om å endre navn på fire av kommunens ungdomsskoler.

 74. Workshop for kommunestyret om økonomi og behovsanalyser

  Folkevalgte skal få høre om og jobbe med problemstillinger rundt kommunens økonomi, utvikling og framtidige behov for barnehager, skoler, idrettsanlegg og omsorgsboliger. Se møtet direkte onsdag 21.4. kl. 18.00.

 75. To temamøter i utvalg mandag 19. april

  Utvalgene skal ha temamøte om behovsanalysene. Møtene sendes direkte på nettsiden kl. 17 og 18.

 76. Vellykket folkevalgtsamling

  Lørdag 10. april gjennomførte folkevalgte i Nordre Follo en digital folkevalgtsamling som forberedelse til å starte rullering av kommuneplanens arealdel.

 77. Har analysert behovene for investeringer

  Kommunen har kartlagt behovene for investeringer i barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsbygg. Kunnskapen fra analysene skal brukes som grunnlag når folkevalgte skal vedta investeringer i juni.

 78. Foreslår å bygge Sofiemyr skole på ny tomt

  I juni 2020 vedtok kommunestyret å bygge ny barneskole på Sofiemyr. Nå har kommunedirektøren lagt fram forslag om at skolen bygges på tomten som tidligere var planlagt brukt til ungdomsskole. Forslaget skal til politisk behandling.

 79. Anbefaler at kommunen selv bygger svømmehall på Langhus

  Kommunedirektøren har lagt frem forslag om at svømmehall på Langhus blir bygget i kommunal regi med mål om ferdigstillelse innen slutten av 2023. Saken skal nå behandles av de folkevalgte.

 80. Bålforbud fra 15. april

  I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

 81. Midlertidig justering i tiltaksnivå A

  Fra 16. april får studenter i kommuner med strenge regionale tiltak komme tilbake til lesesalene. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får også åpne dørene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

 82. Forurensningen i Tussetjern sommeren 2020 – kommunens anmeldelse er henlagt

  Nordre Follo kommune anmeldte i fjor sommer Follo Truckutleie AS og Follo Truckutleie Eiendom AS i forbindelse med oljeutslipp i en bekk som fører til Tussetjern.

 83. Fortsatt lokale koronatiltak i Nordre Follo

  Regjeringen kommuniserte i dag at de starter gjenåpningen av Norge fra og med fredag 16. april. I Nordre Follo gjelder fortsatt tiltaksnivå 5 A med strenge smitteverntiltak til og med 25. april.

 84. Vil du være valgmedarbeider i 2021?

  Vi trenger valgmedarbeidere i valglokalene 12. og 13. september, og til arbeid med forhåndsstemming i perioden 10. august til 10. september.

 85. Søknader om trefelling behandles i vinterhalvåret

  Du kan søke om å felle trær på kommunale eiendommer og friområder. Disse søknadene behandler kommunen hovedsakelig i vinterhalvåret. Bakgrunnen for dette er at kommunen ikke feller trær i fuglenes hekketid.

 86. Nordre Follo har fått penger til sommerskole

  Kommunen har fått 7,5 millioner kroner fra regjeringen til å arrangere sommerskoleaktiviteter i sommer. Vi jobber nå med å planlegge tilbudet og mer informasjon kommer tidlig i mai.

 87. Viken fylkeskommune bygger kollektivfelt langs fv. 152 Åsveien i Ski

  Viken fylkeskommune skal legge til rette for at bussen får bedre framkommelighet langs fylkesvei 152 Åsveien i Ski. I tillegg skal to busstopp bygges om.

 88. Fortsatt tiltaksnivå A i Nordre Follo

  Sammen med 20 andre kommuner i Viken vil Nordre Follo fortsette med samme tiltaksnivå som i dag (A) til og med 25. april. Det besluttet Regjeringen i dag etter innspill fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og FHI.

 89. Viderefører tiltaksnivået i skoler og barnehager

  Formannskapet vedtok 8. april å videreføre rødt tiltaksnivå i skoler og gult tiltaksnivå i barnehager til og med 23. april.

 90. Formannskapet har møte torsdag 8. april

  Temaet for møtet er smittesituasjonen i kommunen. Møtet sendes direkte.

 91. Påminnelse om båndtvang til alle hundeeiere

  Vi minner om at alle hunder må være i bånd utendørs fra 1. april til og med 20. august, med mindre de er forsvarlig inngjerdet.

 92. Kutter antall ledere

  Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen i kommunen skal reduseres. Kommunedirektør Øyvind Henriksen har redusert antall kommunalsjefer fra åtte til fem.  

 93. Tips til aktiviteter i påsken

  Påsken nærmer seg og mange lurer på hva de skal finne på i disse koronatider. Vi har samlet noen tips til aktiviteter i vårt nærmiljø.

 94. Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

  Denne uken begynner Kartverket på landmålingsarbeider i Follo. Arbeidene skal etter planen foregå i mars og april.

 95. Tilsyn på lærernormen

  Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) vil ha tilsyn med elleve grunnskoler i kommunen for å se om de oppfyller lærernormen.

 96. Påskeinnsats på Follobanen

  Påskedagene er en togfri periode på flere togstrekninger på Østlandet. Dette utnyttes til viktig arbeid  i tilknytning til Follobanen i Ski.

 97. Nye strenge nasjonale tiltak

  På dagens pressekonferanse fra regjeringen innfører de nye strenge nasjonale tiltak.

 98. Teststasjonen på Kolbotn åpner igjen onsdag 24. mars

  Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet teststasjonen på Kolbotn. Teststasjonen var derfor stengt tirsdag 23.3.

 99. Helikopterstøy

  Tirsdag 23. mars kan innbyggere i nærheten av Gjersjøen bli berørt av helikopterstøy.

 100. Vær med å rekruttere barn og unge til fritidsaktiviteter

  Vil du rekruttere flere barn og unge til fritidsaktivitet i din organisasjon? Nå lager frivilligheten en nasjonal oversikt over alt som er gøy å være med på!

 101. Møte i kommunestyret onsdag 24. mars

  Temaplan for trafikksikkerhet 2021-2024, kvalitetsmelding for helse og omsorg og kommunale tilskuddsordninger til kultur, idrett og nærmiljø er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 102. Ønsker mer miljøvennlige reiser i Ski

  Ruter skal starte et pilotprosjekt på Ski stasjon, der de har planer om å teste ut ulike reisemidler som delebiler, elektriske sparkesykler, elektriske sykler og lastesykler. Målet er at flere skal reise mer miljøvennlig.

 103. Vårrengjøring av veier og gater i Nordre Follo

  Nordre Follo kommune begynner vårrengjøringen av de kommunale veiene og gang- og sykkelstiene uken etter påske. Arbeidet skal etter planen være ferdig fredag 14. mai.

 104. Brudd på vannledning

  Brudd på hovedvannledningen gir varierende trykk i Ski øst.

 105. Møte i formannskapet torsdag 18. mars

  Veteranplan 2021-2024, Ski vest ungdomsskole og konseptvalgutredning for ny Sofiemyr skole er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 106. Jobber for å styrke tilliten i Nordre Follo kommune

  En fersk rapport viser at Nordre Follo kommune scorer lavere enn gjennomsnittet når det gjelder tillit mellom politikere og administrasjon og tillit mellom de folkevalgte. – Vi er allerede i gang med arbeidet for å bedre dette, sier ordfører og kommunedirektør.  

 107. Innfører strenge regionale tiltak i Viken fra 16. mars

  Viken fylke opplever økende smitte med den engelske virusvarianten, og en høy andel av smitten kan ikke spores.

 108. Kommunen innfører rødt tiltaksnivå på videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler

  Dette gjelder fra 15. mars til og med 9. april. Gult tiltaksnivå videreføres i barnehagene i samme periode. Tiltakene ble vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 15. mars.

 109. Ekstraordinært møte i formannskapet mandag 15. mars

  Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte for å drøfte lokale smitteverntiltak.

 110. Sterke anbefalinger fra kommuneoverlegen - gjelder til og med 5. april

  Smitten blant barn og unge øker og kommuneoverlegen kom derfor i kveld med sterke råd og anbefalinger til skoler og fritidsaktiviteter for å hindre nedstenging.

 111. Pause i bruk av Astra Zeneca-vaksinen

  AstraZeneca-vaksinen settes på pause til Legemiddelverket og FHI har avklart rapport om bivirkninger.

 112. Er du under 20 år og ønsker deg sommerjobb?

  Nordre Follo kommune vil gjerne bidra til at flere ungdommer i kommunen får  sommerjobb. Sammen med private og kommunale arbeidsgivere ønsker vi å  tilby flere spennende og utfordrende jobber.

 113. Faktura for kommunale avgifter – stipulert vannforbruk

  Kommunen har fått henvendelser fra noen innbyggere fordi de mener beløpet på fakturaen er for høyt. I de fleste tilfellene dreier det seg om at det beregnede forbruket for 2020 var for lavt.

 114. Kommuneoverlegen orienterte formannskapet

  Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myrvold orienterte formannskapet om smittesituasjonen i møtet onsdag 9. mars.

 115. Bli med gratis på Sykle til jobben-aksjonen

  Nordre Follo kommune inviterer til deltakelse i Sykle til jobben-aksjonen for alle innbyggere i kommunen over 15 år, og for alle bedrifter og deres ansatte.

 116. Foreløpig ikke nye nasjonale tiltak

  Det blir ingen endringer i smitteverntiltak for Nordre Follo kommune. Vi følger fortsatt de gjeldende nasjonale tiltakene.

 117. Offentlig spørretid i utvalgsmøter

  16. og 17. mars er det offentlig spørretid i tre utvalgsmøter. Du som er innbygger i Nordre Follo kan skriftlig på forhånd stille spørsmål om aktuelle saker innen blant annet tettsted- og boligutvikling, samferdsel, barnehage og skole.

 118. Bli med på digital 8. mars-feiring

  Bli med på "Kvinner på tvers" mandag 8. mars kl. 18-20 på Teams.

 119. Ny klima- og energiplan

  Den nylig vedtatte temaplanen for klima og energi viser retningen for klimaarbeidet i kommunen. Målet for Nordre Follo kommune som samfunn er å redusere 55 prosent av de direkte klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 2009.

 120. Har åpnet vaksinelokale på Ski storsenter

  Kommunen har etablert et lokale som har kapasitet til å gi Covid 19-vaksine til 1000 personer i løpet av en dag. Man må ha fått innkalling til time før man møter opp.

 121. Forsterket koronatilsyn hos virksomheter

  Kommunen er godt i gang med tilsyn hos virksomheter i Nordre Follo. Vi besøker blant annet treningssentre, byggeplasser, butikker og serveringssteder for å sjekke at de følger smittevernreglene.

 122. Naboinformasjon fra Bane NOR om grunnarbeider og noe støy i Ski

  Bane NORs arbeid med østsiden av nye Ski stasjon vil pågå for fullt i ukene fremover.

 123. Hever risikonivået fra 2 til 3

  Kommuneoverlegen vurderer risikonivået i Nordre Follo kommune til å være på nivå 3. Det er to hovedårsaker til at nivået blir hevet: En større andel av mutert virus påvises også i vår kommune og Ahus er satt i gult beredskapsnivå blant annet på grunn av belastning av intensivkapasiteten.

 124. Ferietilskudd til funksjonshemmede med behov for ledsager

  Nordre Follo kommune har i år satt av 300 000 kroner til å dekke ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med funksjonshemming. Søknadsfristen er 24. mars 2021.

 125. Vannlekkasje ved Kantorbekken Terrasse

  Det har vært en vannlekkasje ved utbyggerområdet Kantorbekken Terrasse. Et vannrør er gravd over, som fører med seg mye vann ut i grunn.

 126. Foreløpig ikke nye tiltak i Nordre Follo kommune

  Oslo kommune har innført strengere tiltak for å begrense smittespredningen. Tiltakene i Nordre Follo kommune blir foreløpig ikke endret.

 127. Status for vaksinering uke 8

  Vaksinering pågår for fullt i vinterferien. Vi er straks ferdige med aldersgruppen 85 år og eldre, og mye helsepersonell får vaksine denne uken.

 128. Regnskap for Nordre Follo i 2020 er klart

  Det foreløpige regnskapet for fjoråret er nå sendt til revisjon. Tallene viser bedre resultater enn forventet, men det er fortsatt utfordrende økonomi i Nordre Follo.  

 129. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets første faktura for kommunale avgifter sendes ut i disse dager, og har betalingsfrist 20. mars. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og du har rent vann.

 130. Stortingsvalg og sametingsvalg

  I år er det stortingsvalg og sametingsvalg 13. september 2021. I Nordre Follo har kommunestyret vedtatt at vi skal ha to valgdager så valglokalene åpner allerede søndag 12. september.

 131. Satser på bærekraftige og ressurseffektive anskaffelser

  Nordre Follo kommune anskaffer varer og tjenester kommunen trenger for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen vedtok nylig en anskaffelsesstrategi som blant annet legger vekt på klima og miljø og samfunnsansvar.

 132. Informasjonsmøter om tilskuddsordninger - Viken

  Tilskuddene skal bidra til kunst og kulturtilbud av høy kvalitet for Vikens  innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og  kulturfeltet.

 133. Digitalt nabovarsel nummer 1 million ble sendt til en nabo i Nordre Follo

  Siden 2018 har det vært mulig å sende nabovarsler digitalt i bygge- og delesaker. Du kan enkelt sende nabovarsler via Nordre Follo e-Torg.

 134. Tilsyn - enkeltvedtak om spesialundervisning

  Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) har gjennomført tilsyn i Nordre Follo kommune for å se om kommunen har et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene til enkeltvedtak om spesialundervisning.

 135. Skal du på vinterferie?

  Planlegger du hyttetur eller overnatting på hotell? I uke 8 har skolene i Nordre Follo vinterferie.

 136. Følger nasjonale smitteverntiltak

  Nasjonale smittevernregler gjelder i Nordre Follo kommune fra og med 18. februar. Kommunestyret vedtok ikke lokal smittevernforskrift.

 137. Regjeringen opphever tiltak for Nordre Follo

  Alle kommuner må fortsatt følge nasjonale retningslinjer. Kommunestyret har møte onsdag 17.2. og kan da vedta strengere regler enn de nasjonale.

 138. Trenger du hjelp til å søke barnehageplass?

  Torsdag 18. og fredag 19. februar kan du få hjelp av ansatte på barnehagekontoret.

 139. Reduserer kommunens ledergruppe

  Nordre Follo står foran et stort omstillingsarbeid de neste årene. Det er politisk vedtatt at vi skal redusere antall lederstillinger og ledergruppen i kommunen reduseres nå til sju personer. 

 140. Møte i kommunestyret onsdag 17. februar

  Temaplan for klima og energi er blant sakene politikerne skal behandle denne uken. Smittesituasjonen er også tema i møtet.

 141. Regjeringen med råd for vinterferien

  Det er tillatt å reise på hytte eller hotell, men følg alle gjeldende smittevernregler og begrens kontakt med andre mennesker. Det er en klar anbefaling om å ikke dra utenlands.

 142. Kommunen skal sjekke at virksomheter følger Covid-19-forskriften

  Butikker, kafeer, treningssentre, byggeplasser og andre steder der folk møtes, vil bli kontrollert fra midten av februar 2021, og så lenge smittefaren er til stede.

 143. Nye smitteverntiltak i Nordre Follo

  Etter kommunestyret onsdag 10. februar ble det klart at Nordre Follo kommune vil følge de nasjonale tiltakene som gjelder for kommuner med tiltaksnivå D, uten strengere lokale tiltak. Tiltakene gjelder fra og med torsdag 11. februar.

 144. Møt ny kommunedirektør i Nordre Follo-podden

  Ny kommunedirektør i Nordre Follo, Øyvind Henriksen, er gjest i siste episode av Nordre Follo- podden - sammen med kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

 145. Regjeringen letter på tiltakene i Nordre Follo

  Regjeringen presenterte nye tiltak for Oslo-regionen tirsdag 9.2. Kommunestyret har møte onsdag kveld og har da muligheten til å vedta strengere tiltak.

 146. Uterommene i Kolbotn sentrum

  Vil du være med å utvikle uterommene i Kolbotn sentrum? Vi inviterer til webinar torsdag 18. februar kl. 18.00–19.30.

 147. Hvem får Oslofjordprisen 2021?

  Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet rundt Oslofjorden? I 2021 vektlegges arbeid for og av barn og unge, og Oslofjordens Friluftsråd vil gjerne ha tips. Fristen er 17. februar.

 148. Skriftlig eksamen avlyst

  Regjeringen har bestemt at det ikke blir avholdt skriftlig eksamen for ungdomsskole eller videregående skole i år. Muntlig eksamen skal gjennomføres for 10. trinn.

 149. Møte i kommunestyret onsdag 10. februar

  Pandemisituasjonen i Nordre Follo kommune, forskrift om skoletilhørighet og temaplan for klima og energi er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 150. Inviterer til introduksjonsmøte om ungfritid.no

  Nordre Follo kommune har blitt pilotkommune for ungfritid.no. Vi inviterer til et introduksjonsmøte onsdag 17. februar kl. 18.00-19.30.

 151. Ledige vaksinetimer for 85 pluss

  Alle over 85 år som har registrert seg for at de ønsker vaksine i Nordre Follo kommune har nå fått SMS om at de kan bestille time til vaksinering. Men vi ser at ikke alle som har registrert seg har bestilt time.

 152. Ikke stort omfang oljesøl til Kolbotnvannet

  Oljesøl til Kolbotnvannet i forbindelse med arbeid med vann- og avløpsprosjekt ser ut til å være av mindre omfang. Saken er meldt til Brannvesenet og det tas vannprøver tirsdag 2. februar.

 153. Mistanke om oljesøl til Kolbotnvannet

  Det har vært oljesøl fra en maskin som står på lekteren i Kolbotnvannet i forbindelse med vann – og avløpsprosjekt.

 154. Nordre Follo kommune trenger flere utleieboliger

  Nordre Follo kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firmaer som eier, forvalter og leier ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

 155. Rødt nivå på barnehagene og skolene i uke 5

  Etter formannskapsmøtet lørdag kveld er det klart at Nordre Follo følger smitteverntiltakene som regjeringen har vedtatt. Det er ett unntak fra de nasjonale reglene: barnehagene og skolene i kommunen skal driftes på rødt nivå i kommende uke.

 156. Viderefører smitteverntiltak med noen lettelser

  Lørdag 30. januar klokken 10.00 ble det lagt frem endringer i nasjonale smitteverntiltak for kommunene på Østlandet av regjeringen, de såkalte ring 1- og ring 2-kommunene.

 157. Fortsatt feil i kopier av kommunens brev

  Nordre Follo kommune har fortsatt problemer med at enkelte brev viser feil dato og at leders elektroniske signatur ikke blir lagt på.

 158. To nye Covid-19-relaterte dødsfall

  To personer i Nordre Follo kommune har i løpet av det siste døgnet gått bort som følge av Covid-19.

 159. Pressekonferanse for barn og ungdom

  Kommunen arrangerte en egen pressekonferanse for barn og ungdom fredag 29. januar kl. 12. Du kan se opptaket av konferansen her.

 160. Pressekonferanse torsdag 28. januar - status

  Antallet påviste tilfeller av mutert virus fra Storbritannia er fortsatt 69.

 161. Hva skal veien hete?

  Det skal bygges en ny tilfartsvei til et nytt utbyggingsområde på Nordre Finstad. Send inn ditt forslag til nytt navn på veien innen 19. februar!

 162. Om mutert virus på 12 språk

  Våre frivillige smittevernambassadører i kvinnenettverket, har oversatt viktig informasjon om hvordan det muterte viruset skal håndteres på sitt språk. Oppdatert med fire nye språk, blant annet polsk, urdu, spansk og italiensk.

 163. Ingen pressekonferanse i dag 27. januar

  Det blir ikke pressekonferanse kl. 10 i dag, onsdag 27. juni. Det kommer en pressemelding i løpet av formiddagen.

 164. Teststasjonen på Kolbotn åpner onsdag 27. januar

  Du kan bestille test på Kolbotn allerede nå. Teststasjonen åpner onsdag 27. januar kl. 12.

 165. Fire nye tilfeller av mutert virus

  Vi har fått bekreftet fire nye tilfeller av det muterte viruset. Alle de fire positive tilfellene kan knyttes til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter/Tussestien barnehage.

 166. Mutert virus i flere kommunale virksomheter

  Det er nå bekreftet 40 nye tilfeller av det muterte viruset i prøver fra Nordre Follo. Smittetilfellene kan også knyttes til Langhus helsestasjon og Kolbotn skole .

 167. Barnehager og skoler stengt ut uken

  Kommunen har et pågående utbrudd av virusmutasjon fra Storbritania og smittesituasjonen er fortsatt uavklart. Formannskapet har derfor vedtatt å stenge barnehager og skoler til og med fredag 29. januar.

 168. 40 nye tilfeller av virusmutasjonen

  Det har kommet svar på 250 av våre prøver. Totalt er det nå 65 positive prøvesvar. 185 av våre prøver er altså ikke smittetilfeller med virusmutasjon.

 169. Ny midlertidig teststasjon på Kolbotn

  Det er behov for å utvide testkapasiteten. Det er derfor besluttet å opprette en midlertidig teststasjon på gamle Oppegård rådhus. Teststasjonen åpner i løpet av uke 4.

 170. Ber om ny test for å avklare spredning av mutert virus

  Dette gjør vi som en ekstra forsikring for å ha så god oversikt som mulig over spredningen av den muterte varianten. De det gjelder blir kontaktet direkte.

 171. Ekstraordinært møte i formannskapet mandag 25. januar

  Tema for møtet er endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo i forbindelse med utbrudd av virusmutasjon fra Storbritannia.

 172. Åtte nye tilfeller av UK-viruset

  Det har kommet resultater på rundt 120 av prøvene fra Nordre Follo kommune som var sendt inn til analyse hos FHI. Åtte av disse er bekreftet å være UK-varianten av viruset.

 173. 11 nye tilfeller av mutert virus

  Nye resultater fra Folkehelseinstituttet bekrefter spredning av det muterte viruset. Ett tilfelle er tilknyttet barnehage. Flere resultater ventet sent søndag kveld og mandag.

 174. Utbrudd av engelsk  virusmutasjon – tiltak i Nordre Follo

  Det er oppdaget et utbrudd av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo. Viruset har forgreninger til flere virksomheter i kommunen.

 175. Seks personer bekreftet smittet av UK-variant

  Smittesporingsarbeidet i Nordre Follo pågår for fullt i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet.

 176. Regjeringen innfører strenge tiltak for ti østlandskommuner

  For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet å innføre svært strenge tiltak i ti kommuner fra lørdag 23. januar kl. 12.00.

 177. Mutert UK-koronavirus oppdaget i utbrudd i  kommunen

  Det er oppdaget en mutert versjon av korona-viruset i Nordre Follo kommune. Viruset har forgreninger til andre virksomheter i kommunen.

 178. Sverre (85) fikk første vaksine i gruppen 85 +

  Sverre Sandbakken var førstemann ut da vaksineringen av aldersgruppen 85 år og eldre startet torsdag 21. januar.

 179. Vannlekkasje på Kolbotn

  Utbygger av Kantorbekken terrasse meldte 21. januar til kommunen at de har hatt en vannlekkasje på et vannrør i forbindelse med sprengningsarbeider. Vannlekkasjen er stoppet.

 180. Ett tilfelle av mutert koronavirus

  Den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo kommune. Det muterte viruset antas å være mer smittsomt enn det opprinnelige viruset.

 181. Møte i formannskapet torsdag 21. januar

  Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo og høringsuttalelse om forslag til endring av smittevernloven (portforbud) er sakene politikerne skal behandle denne uken.

 182. Nytt dødsfall ved Langhus bo - og servicesenter

  Smitteutbruddet ved Langhus bo- og servicesenter har krevd sitt sjette dødsfall. En eldre person som var smittet med Covid-19 og var beboer ved Langhus bo- og servicesenter, døde 19. januar.

 183. Naboinformasjon for Veslebukta

  Utbyggingen som vil foregå i Veslebukta på Kolbotn fremover er et privat boligprosjekt.

 184. To nye dødsfall ved Langhus bo - og servicesenter

  To av de eldre beboerne ved Langhus bo- og servicesenter som var smittet med Covid-19, døde mandag 18. januar.

 185. Varsel fra Bane NOR om beredskapsøvelse i Ski sentrum

  Torsdag 21. januar skal Bane NOR gjennomføre en beredskapsøvelse med entreprenøren OHL og nødetatene i nærheten av Nordbyveien bro.

 186. Møllerenga friluftsområde delvis avstengt

  I forbindelse med rivning av låve og oppføring av nytt servicebygg med toaletter, kjøkken og samlingsrom vil deler av Møllerenga friluftsområde bli avstengt med byggegjerder

 187. Kommunen har delt ut 1,4 millioner kroner til næringslivet

  Støtten er en del av regjeringens Covid 19-krisepakke og skal fremme næringsaktivitet, sysselsetting og verdiskaping i Nordre Follo kommune.

 188. Nytt dødsfall ved Langhus bo- og servicesenter

  En eldre beboer ved Langhus bo- og servicesenter som var smittet med Covid-19, døde lørdag 16. januar.

 189. Vaksine mot korona

  Flere kan nå registrere seg i Helseboka, mens yngre i risikogruppen skal kontakte fastlegen.

 190. Folkevalgtsamling for kommunestyret lørdag 16. januar

  Tema for folkevalgtsamlingen er "bli kjent med våre lokalsamfunn". Samlingen gjennomføres digitalt av smittevernhensyn.

 191. Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 13. januar

  Onsdag 13. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 192. To dødsfall ved Langhus bo- og servicesenter

  To eldre beboere ved Langhus bo - og servicesenter er døde som følge av Covid-19.

 193. Møte i kommunestyret onsdag 13. januar

  Midlertidig delegering av myndighet til formannskapet og rutiner for flagging er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 194. Sterkt bekymret for smitteutviklingen i Nordre Follo

  Kommuneoverlegen forventer at alle innbyggere følger regjeringens råd om å unngå sosiale besøk og utsette innendørs fritids-, idretts-, og kulturaktiviteter til etter 19. januar.

 195. Kokevarselet er opphevet

  Alle kan nå drikke vannet fra kranen uten å koke det.

 196. Fire nye smittetilfeller på Langhus bo- og servicesenter

  Det er meldt om fire nye smittetilfeller med Covid-19 i utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter.

 197. Utrygg is på Kolbotnvannet

  Det er ikke trygg is på Kolbotnvannet og alle frarådes å gå ut på isen.

 198. Koronavaksine

  Er du 75 år eller eldre? Nå kan du registrere deg for koronavaksine.

 199. Syv nye smittede ved Langhus Bo - og servicesenter

  Det er meldt om syv nye smittetilfeller med Covid-19 i utbruddet ved Langhus bo og servicesenter (LBS)

 200. Liten risiko for skred i Nordre Follo

  Risikoen for skred og ras er vurdert som liten i Nordre Follo kommune. Samtidig ligger store deler av kommunen under marin grense, noe som gir muligheter for kvikkleireforekomster.

 201. Nå blir det skøyteis!

  Endelig er det kaldt nok til at det kan gjøres klart for skøyteis flere steder i kommunen.

 202. Skal utrede alternativ bruk av Kolbotn skole

  Det siste året har rådmannen jobbet med å se på det samlede behovet for skoleplasser og skolebygg i hele kommunen og hvordan byggene kan brukes best mulig.

 203. Møte i formannskapet torsdag 7. januar

  Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 204. Temamøte i kommunestyret onsdag 6. januar

  Strategi og handlingsplan 2022-2025, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og klimabudsjett er blant sakene i kommunestyrets temamøte denne uken.

 205. Smitteutbrudd på Langhus bo- og servicesenter

  Det er bekreftet åtte smittetilfeller tilknyttet Langhus bo- og servicesenter (LBS).

 206. Sørg for at du får SMS fra kommunen!

  Når vi skal nå deg med viktig informasjon, sender vi ut SMS. Sjekk at du står oppført med riktige opplysninger.

 207. Spørreundersøkelse om lokalsamfunn i Nordre Follo

  Vi er opptatt av hva innbyggerne mener, og håper du kan hjelpe oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

 208. Budsjettet for 2021 er klart

  Kommunestyret har nå vedtatt budsjettet for 2021 og strategi- og handlingsplan for de neste årene.

 209. Juletrær må kastes på gjenvinningsstasjonen

  Det blir ikke innsamling av juletrær i regi av Nordre Follo kommune.

 210. Tar i bruk 3D-verktøy for bredere medvirkning i planarbeid

  Du kan nå se et planforslag for Ski sentrum syd som er ute til offentlig ettersyn i 3D, og gi innspill direkte i 3D-verktøyet. Frist for innspill er 4. februar 2021.

 211. Hvordan håndtere juleavfall?

  Lurer du på hva du skal gjøre med gavepapir, bånd, juletrær og rester etter fyrverkeri?

 212. Nye smitteverntiltak

  Kommunestyret behandlet en ny sak om smitteverntiltak for Nordre Follo kommune  16. desember. Se tiltakene som gjelder til og med 7. januar 2021.

 213. Opphever kokevarsel for alle innbyggere i tidligere Ski kommune

  Nå kan alle innbyggere trygt drikke vannet igjen.

 214. Ny rundkjøring i krysset Mastemyrveien/Lienga

  I forbindelse med utvikling av Mastemyr Næringspark bygges ny infrastruktur, herunder ny rundkjøring i krysset fylkesvei 152 Mastemyrveien og Lienga.

 215. Tips til aktiviteter i juleferien

  Julen gir gode muligheter for turer i skog og mark. Ønsker du heller å hygge deg innendørs, har biblioteket mye å tilby. Det er også mulig å besøke seniorsentrene og fritidsklubbene.

 216. Slik blir den nye  videregående skolen i Ski

  Viken fylkeskommune har kåret Rambøll AS til vinner av deres plan- og designkonkurranse for ny videregående skole i Ski sentrum.

 217. Informasjon om vannmåleravlesning

  SMS om vannmåleravlesning sendes ut i disse dager. Slik gjør du det når du skal lese av vannmåleren.

 218. På nyåret ser du selvkjørende personbiler i Ski

  Ruter har valgt ut Ski som pilot i test av ny type selvkjørende kjøretøy i kollektivtrafikken.

 219. Ski helsestasjon stenger for en periode

  Frem til mars/april 2021 flytter helsestasjonstilbudet på Ski til Langhus helsestasjon og Kolbotn helsestasjon.

 220. Møter i kommunestyret onsdag 16. og torsdag 17. desember

  Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo og strategi og handlingsplan 2021-2024 er blant sakene politikerne skal behandle i årets siste kommunestyremøter.

 221. Nye parkeringsregler i Nordre Follo

  Nå innføres det like regler i hele kommunen. Viktige endringer er 50 prosent avgift for el- og hydrogenbiler, gratis parkering for MC og betaling på nye ladestasjoner for elbil.

 222. Støyvarsel fra Bane NOR: Sliping av spor ved Ski stasjon i uke 51

  I uke 51 skal Bane NOR slipe spor i området ved Ski stasjon. Dette er et støyende arbeid som vil pågå på natten i perioder mellom klokken 00:00-07:00.

 223. Nytt dødsfall ved Covid-19 avdelingen på Langhus

  Torsdag 10. desember på formiddagen døde en eldre person som var innlagt ved kommunens korona-avdeling ved Langhus bo og servicesenter.

 224. 10 400 hurtigtester til Nordre Follo

  Det sendes ut rundt 1 million hurtigtester til kommunene. Nordre Follo kommune får 10 400 hurtigtester for Covid-19, som primært skal brukes i forbindelse med sykehjem.

 225. Nytt dødsfall ved Covid-19 avdelingen på Langhus

  8. desember døde en eldre person som var innlagt på kommunens korona-avdeling på Langhus bo- og servicesenter.

 226. Smitteverntiltak i julen

  16. desember skal kommunestyret behandle en sak om smitteverntiltakene for julen.

 227. Utbedring av kommunale bruer

  I Nordre Follo kommune er det totalt 51 bruer langs det kommunale veinettet. Alle er tilstandsvurdert. Nå begynner arbeidet med å utbedre bruene som har skader.

 228. Nytt dødsfall tilknyttet Solborg

  3. desember døde en eldre person som var innlagt ved kommunens korona-avdeling ved Langhus bo og servicesenter.

 229. Nytt dødsfall ved Covid-19 avdelingen på Langhus

  Tidlig morgen 2. desember døde en eldre person som var innlagt ved kommunens korona-avdeling ved Langhus bo og servicesenter.

 230. Follobaneprosjektet med nyhetsbrev til naboer

  I Follobaneprosjektets nyhetsbrev finner du svar på hva som skjer når og hvor i Follobaneprosjektet, inkludert nye Ski stasjon.

 231. Formannskapet foreslår endringer i budsjettet

  Rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan 2021-2024 er behandlet i formannskapet. Det er kommunestyret som vedtar det endelige budsjettet 17. desember.

 232. Vil bidra til lav terskel mellom kommunen og næringslivet

  Nordre Follo kommunes nye næringsrådgiver er målrettet på vegne av det lokale næringslivet.

 233. Dødsfall ved Covid-19-avdelingen på Langhus

  En eldre person som var beboer ved Solborg bo- og aktiviseringssenter er død av Covid-19. Personen var innlagt ved Covid-19-avdelingen ved Langhus bo- og servicesenter, hvor de smittede fra Solborg er isolert.

 234. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets fjerde faktura for kommunale avgifter sendes ut i disse dager. Betalingsfristen er 20. desember. Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen.

 235. Feil i kopier av kommunens brev

  Nordre Follo kommune har problemer med at enkelte brev viser feil dato og at leders elektroniske signatur ikke blir lagt på.

 236. Kommunen tilbyr elevene permisjon og hjemmeskole i uke 52

  Elever på barneskolen kan få permisjon 21. og 22. desember, mens ungdomsskoleelever får digital undervisning disse dagene.

 237. Tips oss om lokale frivillige ildsjeler

  I Nordre Follo har vi mange dyktige personer som gjør en ekstra innsats for lokalsamfunnet sitt. Vet du om en lokal ildsjel, så send oss noen ord innen 1. desember.

 238. Nå er byvekstavtalen endelig signert

  Ny bro ved Oppegård stasjon er prioritert i avtalen. - En viktig dag for hovedstadsområdet. Dette har vi sett frem imot og ventet på, sier ordfører Hanne Opdan.

 239. Viderefører dagens smitteverntiltak

  Formannskapet vedtok i dag å videreføre dagens smitteverntiltak til og med 16. desember.

 240. Produksjonsforslag til Den kulturelle skolesekken

  Fristen for å sende inn forslag til produksjoner for skoleåret 2021/2022 er 10. desember 2020.

 241. Meld fra til oss om feil og mangler

  Visste du at du kan melde fra om feil og mangler på kommunal infrastruktur til oss? Send inn meldingen din via vår digitale feilmeldingstjeneste på kommunens nettside, så kommer den raskest fram til rett avdeling.

 242. Vintervedlikehold av veiene i Nordre Follo

  Nordre Follo kommunes mannskap brøyter bussruter og bratte bakker ved to centimeter snø, og andre kommunale veier ved fem centimeter. Normalt tar det mannskapet opptil åtte timer å brøyte de faste rutene.

 243. Møter i formannskapet torsdag 26. og fredag 27. november

  Torsdag denne uken behandler politikerne endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte. Rådmannens forslag til strategi og handlingsplan 2021-2024 skal behandles i heldagsmøte fredag.

 244. Teststasjonen stengt lørdag

  Covid 19-teststasjonen i Ski ble stengt fredag ettermiddag etter melding om at ansatte følte seg dårlige. Brannvesenet har undersøkt stedet og ikke funnet noe unormalt i bygget. Stasjonen holdes stengt lørdag, men er åpen fra og med søndag.

 245. Slik påvirker nye smittevernregler kultur- og fritidsaktiviteter

  På grunn av den siste tidens økende smitte blant barn og ungdom i alder 13 til 19 år i hele vår region er smittevernreglene for ungdom strammet inn. Innendørs fritidsaktiviteter for alle i ungdomsskolealder og oppover er forbudt.

 246. Nye smittevernregler for ungdom

  Den siste tiden har kommunen hatt mange smittetilfeller blant ungdom. 17. november innførte kommunen derfor rødt nivå for smitteverntiltak i ungdomsskolene. I dag har formannskapet vedtatt forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for ungdom i ungdomsskolealder og oppover. Forbudet gjelder også breddeidrett.

 247. Høyeste smittetall i pandemien

  Onsdag 18. november hadde kommunen det største antallet smittede med Covid-19 på en dag hittil i pandemien med 21 smittede.

 248. Anleggsarbeid i Ski sentrum de kommende ukene

  På Bane NORs nettsider finner du naboinformasjon om planlagte og pågående arbeider i området ved Ski stasjon.

 249. Ekstra møte i formannskapet torsdag 19.11

  På grunn av smittesituasjonen i kommunen er det kalt inn til et ekstraordinært møte i formannskapet torsdag 19. november kl. 14.30.

 250. Søk om tilskudd for å inkludere barn og unge

  Du kan nå søke om midler fra en nasjonal tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfristen er fredag 4. desember 2020.

 251. Fra gul til rød beredskap for ungdomsskoler

  Alle ungdomsskoler i Nordre Follo kommune går fra gult til rødt nivå for koronaberedskap fra og med tirsdag 17. november 2020.

 252. Gode resultater i Nordre Follo

  Skolene i Nordre Follo har gjort det bra på de nasjonale prøvene som ble gjennomført i høst.  Nordre Follo ligger over nivået nasjonalt og i Viken fylke.

 253. Informasjon om dekantvann i Kolbotnvannet

  Stangåsen Vannbehandlingsanlegg har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utslipp av dekantvann til Kolbotnvannet i Nordre Follo kommune.

 254. Sykehjemmene tar fortsatt imot besøk

  Det betyr ikke at vi er tilbake til normalen. Smitten øker fra dag til dag, og det er svært viktig å beskytte folk i risikogrupper. Vi har laget noen besøksregler som gjelder for alle sykehjemmene i kommunen.

 255. Ny kommunedirektør er ansatt i Nordre Follo kommune

  Øyvind Henriksen er ansatt som kommunens øverste administrative leder. Han kommer fra stillingen bydelsdirektør i Bydel Nordre Aker i Oslo kommune.

 256. Vil du være med og tilrettelegge for urbant landbruk i Nordre Follo?

  Er du en ildsjel, en bonde eller utbygger? Ønsker du en meningsfylt oppgave som familien kan gjøre sammen? Eller er du pensjonist med god tid og med interesse for dyrking?

 257. Spørsmål og svar om de nye smitteverntiltakene

  Vi er i en alvorlig situasjon hvor du dessverre må ha minst mulig kontakt med andre. Vi gjør det for å unngå full nedstenging, som i mange andre europeiske byer, og for å ta vare på manges liv og helse. Så håper vi at vi sammen kan få smitten ned slik at vi kan åpne opp igjen.

 258. Kommunalt næringsfond - søknadsfrist 15. november.

  Kommunene er tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond i forbindelse med covid 19. Husk å søke innen søndag 15. november.

 259. Møte i kommunestyret onsdag 11. november

  Utvikling av innbyggertorg, behov for harmonisering av parkering i Nordre Follo kommune og kvalitetsmelding for oppvekst er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 260. - Dette skal vi klare sammen!

  - Vi må slå ned viruset før det slår ned oss. Smittetallene i Europa er svært alvorlige og i Norge er vi nå i starten av en andre smittebølge. Det er helt nødvendig at vi tar grep for å begrense spredningen av pandemien, sier ordfører Hanne Opdan.

 261. Vurderer tiltak for å begrense smitte av Covid-19

  Regjeringen innførte nye nasjonale smitteverntiltak 5. november. I tillegg ble kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bedt om å vurdere en rekke lokale tiltak for å begrense spredningen av Covid-19.

 262. Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

  Dette var hovedbudskapet da regjeringen la fram en rekke nasjonale tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset torsdag 5. november.

 263. Sjelden barn smitter i barneskole og barnehage

  Vi har hatt flere smittetilfeller de siste dagene ved skoler og barnehager i kommunen. - Barn i og under barneskolealder smitter sjelden hverandre og smitte inn i skoler og barnehager gir sjelden opphav til større utbrudd, sier kommuneoverlegen.

 264. Møte i formannskapet torsdag 5. november

  Priser og egenandeler for praktisk bistand, rutiner for flagging og vurdering av bassengkapasitet for svømmeopplæring er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 265. Vedsekker til turbruk!

  Skogbrynet aktivitetssenter tar nå imot bestillinger på tur-vedsekker.

 266. Nordre Follo kommune søker møtefullmektiger til Forliksrådet

  En møtefullmektig er en person som representerer parten i rettsmøte. Møtefullmektigen får sitt oppdrag fra parten selv som setter denne inn i saken.

 267. Sofiemyr svømmehall er åpen helgen 7. - 8. november

  Svømmecupen som skulle arrangeres i Sofiemyr svømmehall er avlyst og det er åpent for vanlig publikumssvømming.

 268. Forberedelser du kan gjøre nå før vannmåleravlesningen 2020

  Kommunen sender ut varsel på sms når det er tid for å lese av vannmåleren før årsskiftet. Vi ber deg sjekke at du er registrert med riktig kontaktinformasjon slik at du er sikker på å få varselet.

 269. Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten

  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

 270. Mye vold skjer i nære relasjoner

  - Hvis du utsettes for vold eller er vitne til vold, må du ikke gå med dette alene, men søke hjelp, forteller familievoldskoordinator Lill Marie Tollerud.

 271. Inngikk samarbeidsavtale om Follo medisinske senter

  Rådmennene fra Frogn, Enebakk og Ås kom til Nordre Follo rådhus torsdag 22. oktober for å signere samarbeidsavtalen om Follo medisinske senter.

 272. Spørreundersøkelse om psykisk helse og rus

  Livet går opp og ned. Vi har alle en psykisk helse som påvirkes av hvem vi er og det vi opplever i livet. Hva er viktig for deg?

 273. Måtte stenge to oversvømte gangveier

  Gang- og sykkelveien ved Siggerud skole og gang- og sykkelveien ved Fosstjern på Langhus er midlertidig stengt på grunn av oversvømmelse etter store mengder nedbør.

 274. Ett smittetilfelle ved Bøleråsen barnehage

  En person tilknyttet Bøleråsen barnehage er påvist smittet med Covid-19.

 275. Vil redusere kostnader for å sikre forsvarlige og nødvendige tjenester

  Rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan 2021-2024 og budsjett for 2021, ble lagt frem fredag 23.oktober. Rådmannen foreslår omstilling i tjenestene for 190 millioner kroner.

 276. Nye smitteverntiltak

  Kommunestyret vedtok nye lokale smitteverntiltak 21. oktober 2020. Tiltakene gjelder fra 22. oktober kl. 12.00 og inntil videre, senest til 5. november. Da blir de vurdert på nytt.

 277. Informasjon om riving av stasjonsbygget i Ski sentrum

  I uke 44 starter Bane NORs entreprenør arbeidet med å rive det gamle stasjonsbygget i Ski. Dette medfører noe støy.

 278. Arbeid på jernbanen 24.-25. oktober

  Bane NOR skal i helgen 24.-25. oktober utføre viktig anleggsarbeid på Østfoldbanen, som krever stans i togtrafikken. Follobaneprosjektet skal i den forbindelse utføre arbeid ved Oslo S og i Ski.

 279. Forskrift om skoletilhørighet for Nordre Follo kommune

  Utvalg for oppvekst, idrett og kultur vedtok 14. oktober å sende forskrift om skoletilhørighet i Nordre Follo kommune på høring. Høringsfristen er 30. november 2020.

 280. Rådmannen legger fram forslag til Strategi- og handlingsplan

  Følg presentasjonen direkte på vår nettside fredag 23. oktober kl. 9.00.

 281. Har du meninger om klima og miljø?

  Nordre Follo kommune jobber med å lage en temaplan for klima og energi. Les forslaget og si din mening innen 4. november.

 282. Møte i kommunestyret onsdag 21. og torsdag 22. oktober

  Tilstandsrapport grunnskole 2019-2020, forskrift om forebygging av koronasmitte, salg av kommunal eiendom og fastsetting av valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 283. Slik kvitter du deg med nedfallsfrukt

  Rakk du ikke å plukke all frukten i hagen før det var for sent? Da er kanskje hagen full av nedfallsfrukt som ligger og råtner. Nedfallsfrukt som ikke plukkes opp kan tiltrekke seg skadedyr og storvilt. Da er det greit å vite hva du skal gjøre med frukten.

 284. Nytt smittetilfelle i hjemmesykepleien

  Sent fredag kveld 16. oktober ble det meldt et nytt påvist smittetilfelle i smittekjeden/utbruddet i forbindelse med hjemmesykepleien nord og Greverud dagsenter.

 285. Nytt smittetilfelle ved Hebekk skole

  Sent fredag kveld 16. oktober ble det meldt et nytt påvist tilfelle ved skolen.

 286. Åpner Augestadbekken for å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet

  Arbeidene med å åpne bekken er planlagt utført i løpet av høsten 2020 – utenom hekketiden for fuglene.

 287. Smittetilfeller ved Hebekk skole

  Det er påvist smitte med Covid-19 hos til sammen fem personer ved Hebekk skole.  – Dette er et lokalt utbrudd med en kjent smittekjede. De som har testet positivt, var allerede i karantene, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

 288. TV-aksjonen 2020

  Inntektene fra årets TV-aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Aksjonen er heldigital og går av stabelen søndag 18. oktober.

 289. Vi trenger fortsatt meddommere

  Vi mangler fortsatt noen meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024, og trenger spesielt mannlige kandidater.

 290. Formannskapet utsetter vedtak om nye lokale smitteverntiltak

  Det innføres ikke nye smitteverntiltak i Nordre Follo kommune nå. Kommunestyret behandler forslaget 21. oktober.

 291. Teststasjonen for covid-19 flytter

  Lørdag 17. oktober flytter teststasjonen fra Langhus bo- og servicesenter til Verkstedveien 25C i Ski.

 292. Status paviljonger på Sofiemyr skole

  Onsdag 14. oktober fikk utvalget for oppvekst, idrett og kultur en orientering om fremdriften for arbeidet med Sofiemyr skole.

 293. Spyler vannledningsnettet i Ski sentrum i slutten av uke 42

  Du som bor i Ski sentrum kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når Nordre Follo kommune spyler ledningsnettet der i slutten av uke 42.

 294. Gebyrer for vann og avløp og renovasjon

  Mange innbyggere lurer på hvorfor vann- og avløpsgebyret har økt. Det som er nytt i Nordre Follo kommune, er blant annet at seksjoner i sameier nå betaler det samme abonnementsgebyret som alle andre abonnenter i kommunen.

 295. Møte i formannskapet torsdag 15. oktober

  Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo, salg av kommunal eiendom og kommunedelplan for naturmangfold er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 296. Nye opplyste turveier blir klare til vinteren

  Nordre Follo kommune er opptatt av at innbyggerne kommer seg ut, både sommer og vinter og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i vårt nærområde.

 297. Nå kan du bestille koronatest på nett

  Fra og med mandag 12. oktober åpnet Nordre Follo kommune opp for digital timebestilling av koronatest.

 298. Spyler vannledningsnettet i Ski øst i uke 42

  Du som bor på Ski øst kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når Nordre Follo kommune spyler ledningsnettet der i uke 42.

 299. Ski daglegevakt flyttes til Follo legevakt

  Fra og med mandag 12. oktober vil ikke lenger Ski fastlegekontor i bygget Ski sykehus ha daglegevakt. Alle pasienter som skal til legevakt skal møte på Follo legevakt i 2. etasje i bygget.

 300. Hva skal det gamle rådhuset hete?

  Bygget som var rådhus i Oppegård kommune fram til 2020, skal få nytt navn. Alle inviteres til å sende inn forslag innen 2. november.

 301. Nytt smittetilfelle i hjemmesykepleien

  Til sammen fire personer tilknyttet hjemmesykepleien nord i kommunen er smittet med korona.

 302. Temamøte i formannskapet onsdag 7. oktober

  Du kan følge møtet hjemmefra via kommunens nett-TV.

 303. Nå kan du gi innspill til klima- og energiplan for Nordre Follo kommune

  Temaplanen for klima og energi skal vise retningen for klimaarbeidet i Nordre Follo kommune. Frist for innspill er 4. november.

 304. Spyler vannledningsnettet på Ski vest i uke 41

  Du som bor på Ski vest kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når Nordre Follo kommune spyler ledningsnettet der i uke 41.

 305. Nye lokale tiltak for å begrense spredning av koronaviruset

  Nordre Follo kommune innfører følgende smitteverntiltak fra torsdag 1. oktober kl. 12.00:

 306. Snart kan du bestille koronatest på nett

  På grunn av datatekniske problemer må vi dessverre utsette oppstart av digital timebestilling av koronatest.

 307. Eldredagen 1. oktober

  1. oktober er den internasjonale eldredagen, og i år har den 30 års jubileum. Årets tema er knyttet til FN sitt bærekraftsmål nr. 3 som handler om god helse og livskvalitet.

 308. Ny tilskuddsordning

  I september vedtok kommunestyret en ny kommunal tilskuddsordning; Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter.

 309. Kommunestyret skal avgjøre nye smitteverntiltak

  Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret onsdag 30. september for å avgjøre om Nordre Follo skal innføre nye smitteverntiltak.

 310. Follo-kommunene drøfter smitteverntiltak

  Ordførere og rådmenn i Follo-kommunene møtes tirsdag 29.9 kl. 12.00 for å drøfte smitteverntiltak etter oppfordring fra helseminister Bent Høie

 311. Koronautbrudd ved Follo LMS trolig over

  Det er ikke meldt om noen nye smittede i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter siden 22. september.

 312. Mange innspill til Temaplan trafikksikkerhet

  Da vi spurte om innspill til kommunens  trafikksikkerhetsplan fikk vi rundt 650 innspill. Disse er nå lagt inn i en database.

 313. Spyler vannledningsnettet på Bøleråsen uke 40

  Du som bor på Bøleråsen på Langhus kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når kommunen spyler ledningsnettet der i uke 40.

 314. Detaljregulering for Sanderveien på høring

  Detaljplan for Sanderveien i Ski sentrum ble 1. gangsbehandlet av plan- og byggesaksutvalget i Ski  høsten 2019. Teknisk plan er nå godkjent av Statens vegevesen og forslaget legges ut på høring.

 315. Har bedriften din økonomiske problemer på grunn av koronapandemien?

  Nordre Follo kommune har fått 1,4 millioner kroner til et ekstraordinært næringsfond fra regjeringen. Søk om støtte innen 15. november!

 316. Tester bestilling av buss i gamle Oppegård

  Pilot Oppegård starter i uke 40. Alle som har gyldig Ruter-billett kan bestille transport i sanntid, og velge hentested og destinasjon innenfor et bestemt område.

 317. Ingen positive koronatester 24. september

  Det er ikke meldt noen positive smittetilfeller i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske senter eller Nordre Follo for øvrig.

 318. Ti søkere til stilling som rådmann

  Fristen for å søke på stillingen som rådmann for Nordre Follo kommune gikk ut 20. september.

 319. Ingen nye smittetilfeller ved Follo LMS i dag

  Ingen nye smittetilfeller er meldt i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter onsdag 23. september.

 320. Ny ansatt smittet på Follo Lokalmedisinske senter

  Totalt 11 smittede. Bortsett fra situasjonen ved Follo LMS så er smittesituasjonen i Nordre Follo stabil.

 321. Smittetilfelle relatert til utbrudd i Oslo

  Ett av smittetilfellene i Nordre Follo kommune, som ble meldt 19. september, har tilknytning til et utbrudd ved en helseinstitusjon i Oslo. Det bekrefter kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen...

 322. To nye smittede i tilknytning til utbrudd ved Follo LMS

  To nye personer med tilknytning til utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter er bekreftet smittet med Covid-19.

 323. Kommunestyremøte onsdag 23. september

  Årsregnskap 2019, covid-19 ekstra næringsfond og fritidskort Nordre Follo er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 324. Spyler vannledningsnettet på Langhus/Vevelstad i uke 39

  Du som bor på Langhus/Vevelstad kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når kommunen spyler ledningsnettet der i uke 39.

 325. Ingen nye smittede lørdag 19.september

  To personer ble bekreftet smittet torsdag 17.9. Fredag 18.9 ble fem nye personer bekreftet smittet. Lørdag 19.9 er det ingen nye tilfeller.

 326. Sju personer smittet av Covid-19 på Follo Lokalmedisinske Senter

  Det er påvist sju smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

 327. Hva skal turnhallen hete?

  Den nye basishallen for turnere i Ski idrettspark står snart ferdig. Send inn ditt forslag til navn på turnhallen innen 3. oktober.

 328. To smittetilfeller på avdeling ved Follo Lokalmedisinske Senter (LMS)

  Det er påvist to smittetilfeller ved avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

 329. Hva blir Nordre Follo-sangen?

  Nå kan du være med på å stemme frem Nordre Follo-sangen. Hør på de tre fine finalistene og gi din stemme. Fristen er 19. september på Eventyrfestivaldagen.

 330. Møte i formannskapet torsdag 17. september

  Temaplan for klima og energi, kommunens bidrag til tv-aksjonen 2020 og årsregnskap 2019 er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 331. Salgs- og skjenkebevillinger fornyes automatisk

  Alle virksomheter med salgs- og skjenkebevilling får nye vedtak innen 30. september.

 332. Nordre Follo har fått egen kommunefugl

  Norsk Ornitologisk Forening har tildelt Nordre Follo kommune åkerriksa som kommunefugl som en påminnelse om ansvaret for å ivareta naturen i en tid med sterk befolkningsvekst.

 333. Aktiviteter for barn og ungdom i høstferien 2020

  Ung fritid i Nordre Follo kommune arrangerer fire turer for kommunes unge i høstferien. Påmeldingen åpner 7. september kl. 18.00. Det er begrenset med plasser.

 334. Jobber med kunstgressbane og varmeanlegg på Sofiemyr

  Nordre Follo kommune planlegger å etablere en kunstgressbane på Tømtebanen på Sofiemyr. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Kolbotn idrettslag, som skal anlegge varmeanlegget til banen.

 335. Østfoldbanen er klar for trafikk

  Bane NOR melder at togtrafikken over nye Ski stasjon kan åpne for fullt fra og med mandag 31. august.

 336. Stillingen som rådmann er utlyst

  Nordre Follo søker ny rådmann og stillingen er nå lyst ut med søknadsfrist 20. september

 337. Varierende vanntrykk på Sofiemyr

  Vårt driftspersonell jobbet tirsdag 25. august med å finne årsaken til en feil på vannledningsnettet i området Sofiemyr.

 338. Parkmarked

  Velkommen til parkmarked på Kolbotn lørdag 29. august!

 339. Har analysert kommunens økonomi

  Nordre Follo hadde god tjenestekvalitet, middels finanser og relativt lavt kostnadsnivå i 2019.

 340. Ansatt i barnehage smittet

  14 barn og 14 ansatte er i karantene.

 341. Svømmehallene er åpne for publikumsbading

  For å begrense koronasmitte har vi nye smitteverntiltak og begrenset kapasitet når det gjelder antall besøkende.

 342. Togtrafikken mellom Oslo og Ski, samt Østfoldbanens østre linje, åpner mandag 24. august

  Bane NOR åpner for togtrafikk mellom Ski - Oslo og gjennom Ski til/fra Mysen mandag 24. august. Det åpner ikke for togtrafikk fra Ski til/fra Moss og Halden.

 343. Fraråder fortsatt bading i Tussetjern

  Det er fortsatt olje i vannet og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner. Kommunen fraråder derfor fortsatt bading i Tussetjern.

 344. OMA flytter til Kolbotn Torg

  OMA er en kommunal gjenbruksbutikk og arbeidstreningssenter. De holder nå til i lokaler på Sofiemyr, men i oktober/november åpner de i nytt og stort lokale på Kolbotn Torg.

 345. Jernbanesvingen stenges

  På sørsiden av UNI-bygget fortsetter arbeidet med å modernisere Ski stasjon. Som følge av dette må entreprenøren stenge Jernbanesvingen fra mandag 17. august frem til rundt årsskiftet, melder Bane NOR.

 346. Ikke besøk sykehjem hvis du har vært i utlandet

  Onsdag 12. august innførte regjeringen nye smittevernrestriksjoner for landet. Det fører til endringer for besøkende til institusjoner i kommunen.

 347. Klipp hekker og trær for bedre trafikksikkerhet

  Har du vegetasjon på eiendommen din som vokser ut over gang- og sykkelvei, fortau eller bilvei? Da har du ansvaret for å klippe vegetasjonen.

 348. Velkommen til skolestart mandag 17. august

  Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen mandag 17. august.

 349. Frisklivsgruppe ved Frisklivssentralen

  Oppstart av ny gruppeoppfølging for de som har frisklivsresept er torsdag 3. september.

 350. Bare negative koronatester så langt

   - Vi har ikke fått svar på alle prøvene som er tatt i forbindelse med to smittetilfeller hos ansatte ved SFO og barnehage, men vi har fått mange og de er alle negative, sier kommuneoverlegen.

 351. Redusert mottak av farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon

  Follo Ren bygger nytt mottak for farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon i Ås. I byggeperioden frem til 1. september vil det derfor være redusert mulighet for å levere store mengder farlig avfall på Bølstad.

 352. 77 personer i Nordre Follo i karantene

  Som følge av at en ansatt ved SFO og en ansatt i barnehage har testet positivt for Covid-19,  er 77 personer i kommunen satt i karantene.

 353. Utsatt åpning av Østfoldbanen

  Østfoldbanen gjennom Ski stasjon åpner dessverre ikke for togtrafikk som planlagt mandag 10. august, melder Bane NOR. Det blir satt opp alternativ transport denne uken, og det vil bli kjørt tog på andre deler av strekningen.

 354. Ansatt på SFO og ansatt i barnehage koronasmittet

  Skolefritidsordningen det gjelder er stengt for 1. klasse mandag 10. august. De to kohortene på barnehageavdelingen der en ansatt er smittet er også stengt mandag.

 355. Tips om oljefilm på vannet i Fosstjern

  Kommunen har fått tips om at det er observert oljefilm på vannet i Fosstjern på Langhus.

 356. Nye besøksregler ved sykehjem og omsorgsboliger

  Pårørende som har vært i utlandet, må vente 10 dager fra de kommer hjem før de kan dra på besøk til sykehjem og omsorgsboliger. Det gjelder reiser i alle land, også handleturer til Sverige.

 357. Bli med å fjerne burot

  Kommunen fjerner nå burot fra skoler, barnehager, kommunale lekeplasser og idrettsanlegg. I tillegg blir det kantklippet langs skoleveier og de kommunale veiene.