Nyheter

 1. Ønsker du barnehageplass?

  Nordre Follo kommune har samordnet opptak i alle kommunale og private barnehager. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars 2023.

 2. Møte i formannskapet torsdag 9. februar

  Temaplan for mobilitet, utvikling og bruk av friområdet ved Drømtorp og fjorårets sykefravær er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 3. Bli lærling i kommunen – søknadsfristen er 15. mars!

  Nå har vi ledige læreplasser for å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk, IT-driftstekniker og helsearbeider.

 4. Skal felle gamle trær som utgjør en fare for folk

  Trærne blir levert til Dagbo dagsenter for vedproduksjon og satt ut til innbyggere som kan hente gratis ved.

 5. Melding om støyende arbeider på jernbanen i Oppegård

  Bane NOR varsler om støyende arbeid nattestid på jernbanen i Oppegård-området i uke 6.

 6. Elevundersøkelsen i Nordre Follo skoleåret 2022-2023

  Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2022. På 7. og 10. trinn ligger resultatet over eller likt som landsgjennomsnittet i de fleste kategoriene.

 7. Lykkes med å ansette fastleger

  Mange kommuner sliter med å rekruttere fastleger, men i Nordre Follo klarer vi det. I mars starter Martine Stabæk som ny fastlege ved Solgården legesenter.

 8. H.K.H. Kronprinsen besøker bedrifter i Nordre Follo

  Torsdag 2. februar besøker Kronprinsen og landbruks – og matminister Sandra Borch AgriFoodTech Norway.

 9. Kan din bedrift tilby sommerjobb til ungdom?

  Vi forventer rundt 300–400 søkere i 2023 og trenger flere arbeidsplasser til ungdom 16-20 år.

 10. Gratis rådgivning til eiere av eldre bygninger

  Viken fylkeskommune har startet opp en ny ENØK-satsning på eldre bygg i hele fylket.

 11. Nytt kurs for deg som har eller har hatt kreft

  Rehabiliteringskurs med undervisning og trening starter opp i mars.

 12. Selger du tobakksvarer og tobakkssurrogater?

  Nå er det tid for innbetaling av årlig tilsynsavgift for 2023.

 13. Meld deg på UKM i Nordre Follo

  Ung kultur møtes (UKM) er en møteplass for kreativ ungdom. Arrangementet foregår i Kolben kulturhus søndag 5. mars 2023.

 14. RUFUS blir permanent butikk på Kolbotn

  Gjenbruksbutikken for barneklær og -utstyr har vært en stor suksess. Deler av inntektene går til å lønne de som jobber der – unge under 29 år.

 15. Elevbedriftene imponerte jury og publikum!

  Ni bedrifter fra tre ungdomsskoler deltok på presentasjonsmesse og viste seg fram for næringslivet.

 16. Vil du hjelpe oss med å starte demenskor?

  Med NRK-serien Demenskoret har hele Norge fått se hvor stor betydning sang og musikk har.

 17. Velkommen til besøksdag

  Tre barnehager inviterer minoritetsspråklige barn og foreldre til besøksdag. Her får dere svar på spørsmål om kommunens barnehager før søknadsfristen 1. mars.

 18. Sommerjobb for ungdom 2023

  Er du mellom 16 og 20 år (f. 2007–2003) og ønsker deg jobb til sommeren? Da bør du søke på våre sommerjobber innen 10. mars!

 19. Tussebekken bru rehabiliteres

  Fra uke 3 planlegger vi å rehabilitere Tussebekken bru.

 20. Nå starter bygging av ny Sofiemyr skole

  Betonmast Østfold har signert kontrakt med Nordre Follo kommune for bygging av skolen. Planlagt byggestart er rett etter påske.

 21. Har du meninger om hvordan valget bør gjennomføres?

  I 2023 er det valg og vi vil gjerne ha dine innspill til hvordan vi kan bidra til at flere får brukt stemmeretten. Kom på møte 17. januar.

 22. Du kan bli med på kampanje for strømsparing

  Ved å lese av strømmåler og delta i forskningsprosjekt, kan du vinne premier og spare strøm.

 23. Ledige plasser på Kulturskolen

  Har du eller barnet ditt lyst til å lære danse, spille et instrument eller lage animasjonsfilm? Kulturskolen har flere ledige plasser i Ski og på Kolbotn.

 24. Få hjelp til å forebygge og mestre depresjon

  Mange eldre opplever dårligere helse og at de mister venner, familie og jobb. Dette kan føre til tristhet, indre uro, angst eller depresjon.

 25. Ønsker du å bytte barnehage?

  Ønsker du å bytte kommunal barnehage? Da må du søke om dette i Foreldreportalen innen 1. februar.

 26. Sivilforsvaret tester flyalarmene onsdag 11. januar

  Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 27. Kommunen besøker 25 bedrifter på 5 dager

  I løpet av den andre uken i januar skal vi møte 25 lokale bedrifter. Målet er å få innspill til kommunens nye strategi for næringsutvikling, som skal være klar i 2023.

 28. Vil dere gifte dere på valentinsdagen 14. februar?

  Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, kan gifte seg i kommunen vår. På valentinsdagen arrangerer vi vielser i Gamle Oppegård rådhus.

 29. Innsamling av klær og utstyr til flyktninger

  Kjøkkenutstyr, småmøbler og vinterklær til barn i barneskolealder, er noe av det vi har behov for. Innsamlingen er åpen hver lørdag i januar og februar kl. 14-16.

 30. Tusen takk for hjelpen!

  Godt samarbeid gjorde det mulig å dele ut matposer til innbyggere før jul. Tusen takk til alle som bidro.

 31. Vannledningsbrudd i Ski

  Det er brudd på en hovedvannledning i Ski. Feilen er lokalisert og vi jobber med å rette den.

 32. Velkomstmøte for nye bedrifter i Nordre Follo kommune

  Vi inviterer alle nyregistrerte bedrifter til et velkomstmøte hos oss tirsdag 28. februar 2023.

 33. Pengestøtte til idrett og aktivitet

  Har du et drømmeprosjekt som skal øke deltakelsen i idrett og fysisk aktivitet? Nå kan du søke om midler til mangfolds- og inkluderingsprosjekter.

 34. Vedlikehold av gamle Vevelstad bru

  De neste fire-fem ukene vil vi jobbe med vedlikehold. Det fører til redusert fremkommelighet.

 35. Nye vedtekter for kommunale barnehager

  Formannskapet vedtok nye vedtekter for kommunale barnehager 1. desember 2022. Vedtektene gjelder fra 1. januar 2023.

 36. Begrenset lys i lysløyper og idrettsanlegg

  På grunn av de høye strømprisene vil lysløypene slukkes kl. 20. Skianlegget på golfbanen på Greverud og skøytebanene slukkes kl. 21.30.

 37. Politikerne har vedtatt økonomi- og handlingsplan 2023-2026

  Kommunestyret har vedtatt endelig budsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for de neste årene.

 38. Slik jobber vi med skolemiljøet på Ski ungdomsskole

  Ski ungdomsskole er en av skolene i Nordre Follo som har jobbet bevisst med å utvikle et trygt og godt skolemiljø. Sammen med to andre skoler og tre barnehager i kommunen har de deltatt på et samlingsbasert tilbud i regi av Utdanningsdirektoratet.

 39. Hogst i kommuneskogene i området Langhus–Siggerud

  Hogsten starter i løpet av helgen eller senest mandag 19. desember.

 40. Nå er det tid for å lese av vannmåleren

  Hvor mye vann har du brukt i 2022? Vi oppfordrer alle til å sjekke vannmåleren sin mellom 15. desember til 6. januar.

 41. Møte i kommunestyret onsdag 14. desember

  Kommunestyret møtes for å behandle og vedta kommunens økonomi- og handlingsplan for perioden 2023-2026.

 42. Trygt og godt skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Se kommunens planer, rutiner og støttespillere i dette arbeidet.

 43. Meld om behov for trafikksikkerhetstiltak

  Alle innspill blir vurdert og behandlet i forbindelse med neste rullering av trafikksikkerhetsplanen.

 44. Stor pågang på legevakten

  Hvis du skal til legevakten, må du ringe først. Da vurderer de om det haster, og om du skal ta kontakt med fastlegen først eller vente til neste dag.

 45. Ski Vest ungdomsskole blir FutureBuilt-prosjekt

  Her vil utbygger blant annet vurdere resirkulert plast, ombruk av trematerialer og solcellegulv.

 46. Vi vil høre fra deg som er pårørende

  Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er for alle i hele landet som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

 47. Kjersti Vevstad blir ny kommunalsjef for helse og mestring

  Hun kommer fra tilsvarende stilling i Aurskog-Høland, og starter hos Nordre Follo i februar 2023.

 48. H.M. Kong Harald åpner Follobanen

  12. desember 2022 er det offisiell åpning på Oslo S. H.M. Kongen og H.K.H. Kronprinsen skal sammen med andre gjester kjøre tog fra Oslo til Ski.

 49. Hvordan vurderer vi elevene?

  Lærere har alltid vurdert elevene. Hva har de fått ut av undervisningen? Sitter de igjen med kunnskap og kan de bruke det de har lært?

 50. Møte i kommunestyret onsdag 7. desember

  Detaljregulering for Sofiemyr barneskole, forsøk med leksefrie og leksebevisste skoler og høringsuttalelse til forslag til vern i Østmarka er blant sakene denne uken.

 51. Velkommen til folkefest og julemarked i Ski sentrum 12. desember

  Ski Sentrumsforening, Østlandets Blad og Nordre Follo kommune inviterer til  folkefest for å markere at Follobanen åpner.

 52. Riktig fyring gir mindre utslipp og svevestøv

  Vedfyring er den største årsaken til utslipp av helseskadelige stoffer i Nordre Follo. Brannvesenet har gode råd for best mulig fyring.

 53. Skoleruta for 2023/24 og 2024/25

  Utvalg for oppvekst, idrett og kultur har nå godkjent ferie, fri- og planleggingsdager i skole, SFO og kommunale barnehager de neste to årene.

 54. Møte i formannskapet torsdag 1. desember

  Renovasjonsløsning i Ski sentrum, kommunedelplan for naturmangfold og tiltak for energisparing i kommunen er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 55. Kom og spør oss om kommuneplanen

  Vi jobber med å lage ny arealdel i kommuneplanen og ønsker oss innspill fra innbyggerne. Hver onsdag kan du møte oss i Ski og på Kolbotn.

 56. Se formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan

  Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag. 14. desember vedtar kommunestyret endelig ØHP 2023-2026.

 57. Beredskapsøvelse på Follobanen

  Bane NOR melder at det tirsdag 29. november vil bli gjennomført en beredskapsøvelse før trafikken begynner på den nye Follobanen.

 58. Tenning av juletrær i Ski og på Kolbotn

  Lørdag 26. november blir det julearrangementer i gågaten i Ski og på Jan Baalsruds plass på Kolbotn.

 59. Nå kommer faktura for kommunale eiendomsgebyrer

  Årets fjerde og siste faktura for kommunale eiendomsgebyrer sendes ut i disse dager, og har betalingsfrist 20. desember.

 60. Brøyting og strøing av kommunale veier i Nordre Follo

  Når det har falt fem centimeter snø rykker kommunens brøytemannskaper ut.

 61. Ungdomsrådet har hatt årets siste møte

  Ungdommene jobbet med tiltak for strømsparing, forsøk med leksefrie skoler og forslaget til økonomi- og handlingsplan.

 62. Personer mellom 18 og 64 år får tilbud om en ny oppfriskningsdose

  Vi vil sette opp timer etter hvert som vi får levert vaksiner.

 63. Vi skal utbedre snarvei mellom Skogkanten og Rosenholm stasjon

  Vi skal rydde vegetasjon, pigge store steiner i stien, utbedre overvannshåndteringen og legge nytt topplag på strekningen.

 64. Temakafé for pårørende til personer med nedsatt funksjonsevne

  Her får du nyttig informasjon og muligheten til å møte andre i samme situasjon.

 65. Midlertidig ny gangvei mellom Vevelstad og Langhus

  Vi bygger ny spillvannstunnel fra Vevelstad til Kongslia, og må stenge den gamle gangveien frem til sommeren 2024.

 66. Politikerne spør - kommunedirektøren svarer

  Politikerne jobber nå med økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Les hva de spør om og hva kommunedirektøren svarer.

 67. Gode resultater på nasjonale prøver

  Resultatene for Nordre Follo i 2022/23 er gode, og ligger over nivået nasjonalt og i Viken fylke. Dette gjelder på alle trinn.

 68. Bli med på kurs i hverdagsglede

  Lær hvordan du kan ta grep om egen hverdag og trivsel. Frisklivssentralen arrangerer kurs i januar og februar.

 69. Kjenner du en ildsjel?

  I Nordre Follo har vi mange dyktige personer som gjør en ekstra innsats for lokalsamfunnet sitt.

 70. Har du meninger om hvordan vi bruker arealene i kommunen?

  Vi jobber med å lage ny arealdel i kommuneplanen. Nå arrangerer vi flere møter der du kan møte oss, få informasjon og komme med innspill.

 71. Hvordan kan vi sammen jobbe for at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter?

  Møter du barn, unge og/eller deres familier i jobben din? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til ALLEMED-dugnaden mandag 7. november.

 72. Nordre Follo er godkjent som trygt lokalsamfunn

  Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader for helse og rehabilitering. Med avtalen forplikter vi oss til kontinuerlig å jobbe for tryggheten til innbyggerne og lokalsamfunnet.

 73. Diesel-søl oppdaget ved Vientjern

  Det er oppdaget søl av diesel i et område ved Vientjern. Kommunen har involvert flere instanser for å håndtere sølet og sikre minst mulig skade på miljøet.

 74. Er du forberedt på å klare deg selv i en krise?

  Egenberedskap trenger ikke være kostbart eller tidkrevende. Med enkle grep blir du bedre rustet til å klare deg selv i minst tre døgn i en krise.

 75. Politiet skal øve med droner i Nordre Follo

  Politiet varsler at de denne og neste uke vil trene med droner ved Nasjonalt beredskapssenter nord i vår kommune, og i områdene i nærheten av dette.

 76. Åtte lokale virksomheter mottar støtte fra bærekraftsfondet

  Mellom 300 000 og 500 000 kroner tildeles hver bedrift for å muliggjøre en bærekraftig forretningsidé.

 77. Kommunestyret har budsjettkonferanse 1. november

  Kommunedirektøren la frem sitt forslag til økonomi- og handlingsplan 28. oktober. Planen skal nå til politisk behandling, og budsjettkonferansen er en del av dette arbeidet. Møtet er åpent for publikum.

 78. Møte i kommunestyret onsdag 2. november

  Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole, plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge og handlingsplan for forebygging av radikalisering og hatkriminalitet er noen av sakene denne uken.

 79. Har lagt frem forslag til økonomi- og handlingsplan

  Kommunedirektøren har lagt frem forslaget til ØHP 2023-2026, inkludert budsjett for 2023. Kommunestyret vedtar endelig ØHP 14. desember.

 80. Alle over 65 år og i risikogrupper bør ta influensavaksine

  Ta kontakt med fastlegen din for å bestille time.

 81. Celleprøvedagen onsdag 23. november

  Celleprøven kan avdekke forstadier til livmorhalskreft. Kommunens jordmødre oppfordrer derfor kvinner til å benytte muligheten til gratis celleprøve på Kolbotn og Ski helsestasjon.

 82. Møte i formannskapet torsdag 27. oktober

  Parkering på Svartskog, ny ungdomsskole på Ski vest og avtale om fast leveranse av drikkevann fra Oslo kommune er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 83. Kommunedirektøren legger frem forslag til økonomi og handlingsplan 2023-2026

  Du kan følge presentasjonen direkte på vår nettside fredag 28. oktober kl. 12.

 84. Ber om kompensasjon for økte strømutgifter

  - Kommuner uten kraftinntekter må kompenseres for økte strømutgifter, sier Folloregionen IPR i en uttalelse til Regjeringen, Stortinget og media.

 85. Frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til inkludering av barn og unge

  Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

 86. Meld fra om feil på veilys

  Du kan melde fra om mørke lamper langs veier, lysløyper og gater digitalt via kommunens nettside.

 87. Har du lyst til å sykle i vinter?

  Kommunen tilbyr 50 prosent rabatt på vintersykkeldekk inkludert dekkskifte til innbyggene.

 88. Har du meldt deg på Næringslivsdagen i Follo 3. november?

  Gründere og etablerte virksomheter i Follo inviteres til en dag med inspirasjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 89. Når målte du radon sist?

  Du bør måle radonnivået i huset ditt i minst to måneder mellom 15. oktober og 15. april. Det gjelder uansett hvor du bor i landet.

 90. Åpen halvtime i utvalg for areal, klima og byggesak 25. oktober

  Alle som bor i kommunen, har muligheten til å stille skriftlig spørsmål til utvalgslederen minst fire dager før utvalgsmøtet.

 91. Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte for organisasjoner 19. oktober

  Søknadsfristen er 16. november klokken 13. Perioden det kan søkes strømstøtte for, er juli–september 2022.

 92. Nye kurs i dans

  Nå har avdeling dans på Kulturskolen flere nye kurs med oppstart i uke 41 og 43. Kursene går over 8 uker.

 93. Visuell verktøykasse for bedre kommunikasjon

  Kommunikasjon handler om mer enn bare ord. Vi trenger ikke reise langt for å oppleve at dialekter påvirker kommunikasjonen mellom mennesker.

 94. Temakveld om boliger til personer med psykisk funksjonsnedsettelse

  Er du pårørende eller verge til en person med psykisk funksjonsnedsettelse? Torsdag 27. oktober inviterer vi til temakveld om å kjøpe eller leie egen bolig.

 95. Biblioteket fyller 100 år!

  Denne høsten fyller Nordre Follo bibliotek 100 år. På både Kolbotn og Ski ble dørene til biblioteket åpnet i 1922. Vi feirer med arrangementer og kakefest i oktober.

 96. Beboere i Ski må ikke lenger spare på vannet

  Oslo kommune opphever tiltak for å spare på vannet. Dette påvirker innbyggere i Ski-området.

 97. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

  Vi markerer verdensdagen for psykisk helse med mange ulike arrangementer og aktiviteter i dagene før og etter 10. oktober.

 98. Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse

  Trenger du mer kunnskap om psykiske lidelser? Vil du lære mer om hva vi kan gjøre for å få det bedre? Arrangementene er åpne for alle, og det er gratis inngang.

 99. Den kulturelle skolesekken søker etter nye forslag

  Er du en profesjonell kunstner eller utøver, og vil gi barn og unge gode opplevelser og møter med kunst og kultur? Meld inn ditt programforslag innen 1. november.

 100. Hent deg et gratis viltbånd

  Båndet kan brukes til å markere ulykkesstedet hvis du kjører på hjortevilt eller annet vilt.

 101. Bygulvet på nedre torg i Kolbotn sentrum blir utbedret

  Arbeidene er i gang, og vil vare i ca. 4 – 6 uker.

 102. Montering av lysmaster

  Det vil bli montert lysmaster på turveien mellom Vevelstad bussholdeplass og Bensekulpen i uke 39 og 40.

 103. Vi har ledige timer for oppfriskningsdoser

  Folkehelseinstituttet anbefaler at flere grupper tar ny dose koronavaksine. Dette gjelder personer over 65 år, gravide og personer i enkelte risikogrupper.

 104. Følg møter i politiske utvalg og formannskapet

  Ny videregående skole i Ski sentrum, status for ny Sofiemyr skole, kommuneplanens arealdel og grensejustering mot Indre Østfold, er noen av sakene denne uken.

 105. Velkommen til dialogforum for pårørende innen habilitering

  Dialogforum er en arena for dialog mellom administrasjonen og pårørende til innbyggere med funksjonsnedsettelser.

 106. Stor aktivitet på kommunens helsestasjoner

  I Nordre Follo fødes det ca. 630 barn per år. I tillegg er kommunen en attraktiv tilflyttingskommune for småbarnsfamilier. De ansatte på helsestasjonene har derfor nok å gjøre!

 107. Temaplan for mobilitet på høring

  Vi ønsker din mening om planforslaget. Mobilitetsplanens hovedfokus er hvordan vi kan sikre trygg, effektiv og klimavennlig transport, som også er bra for folkehelsen. Du kan gi innspill innen fredag 21. oktober.

 108. Velkommen til seniormesse 27. oktober

  Det er mange muligheter til å være aktiv som senior. Her får du informasjon og råd om teknologiske hjelpemidler, frivillighet, kommunens tjenester, trening og mye mer.

 109. Tilsyn med særskilt språkopplæring

  Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med Nordre Follo kommune for å se om vi oppfyller kravene i regelverket for særskilt språkopplæring.

 110. Vil du vite mer om FutureBuilt?

  Vi vil gjerne komme i kontakt med private aktører som er interessert i å bygge FutureBuilt-prosjekter.

 111. Ny innsamling av klær og utstyr til flyktninger

  Nå er det behov for hjelp til å fylle på lageret. Det er spesielt stort behov for regntøy, støvler og utesko til barn 5-15 år og kjøkkenutstyr. Se oversikt i saken om hva som mangler og hvor og når du kan levere.

 112. Sikkerhetsuka 15.–23. september

  Denne uka gjennomføres den årlige sikkerhetsuka på Langhuset for nesten 1 000 elever på åttende trinn. Sikkerhetsuka er et tiltak i kommunens skade- og forebyggende arbeid.

 113. Vedlikehold av fem broer

  Nordre Follo kommunes virksomhet Vei og park skal vedlikeholde fem broer i høst. Arbeidene starter i slutten av september.

 114. Vellykket gruppetilbud - Tuning in to kids

  Kommunen tilbyr ulike typer foreldreveiledning, både i gruppe og individuelt. Les mer om kursene og bruk høsten til å lære mer om hvordan du kan få enda bedre kontakt med barnet ditt!

 115. Endret status for nye Sofiemyr skole

  Ferdigstillelse av nye Sofiemyr skole er satt til 1. kvartal 2025, et halvt år lenger frem i tid enn først antatt. Det viser en ny statusrapport for nye Sofiemyr skole, som skal til politisk behandling snart.

 116. Nordbyveien skal asfalteres

  Nordbyveien fra rundkjøringen i Oppegårdveien og ned til Solberg skole vil bli asfaltert på natta mellom 21. september og 4. oktober.

 117. Europeisk mobilitetsuke 16.–22. september

  Mobilitetsuka er verdens største kampanje for miljøvennlig transport og arrangeres i over 2 000 byer rundt om i Europa.

 118. Heimevernets soldater blir synlig i gatene

  Fra 16. til 23. september skal 2000 heimevernssoldater trene i flere byer og tettsteder i og rundt Oslo, blant annet i Ski.

 119. Hjelper foreldre til barn som strever

  Mange foreldre synes det kan være vanskelig å forstå og håndtere barna sine i perioder. Kommunen tilbyr derfor ulike typer foreldreveiledning, både i gruppe og individuelt. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

 120. Vil du være bøssebærer for TV-aksjonen?

  Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

 121. Hvordan tolke og forstå barnets adferd og behov?

  Lurer du på hva barnet ditt trenger av deg for å bli et trygt barn, som har det godt med seg selv og i relasjon med andre, og som kjenner seg trygg nok til å delta i lek og læring?

 122. Det kan bli misfarget vann på Langhus/Vevelstad

  Hvis du opplever misfarget vann i kranen, så anbefaler vi at du tapper kaldtvann så nær hovedkran som mulig, til vannet blir rent.

 123. Hva gjør klassekontakter og FAU-representanter?

  Nordre Follo Kommunale Foreldreutvalg (NFKFU) har laget en nyttig innføring i FAU- og klassekontaktarbeid.

 124. Nordre Follo kåret til 72. beste kommune

  I årets kommunebarometer kommer Nordre Follo på 72. plass, opp 17. plasser fra året før. Rapporten viser en forbedring innen alle områder, bortsett fra grunnskole og barnehage.

 125. Varsel om støy på natta

  Vevelstadveien mellom Langhus skole og Langhus kirke vil bli asfaltert på natta mellom 5. og 9. september.

 126. Ønsker du bedre kontakt med barnet ditt?

  Meld deg på kurset «Tuning in to Kids» i regi av Nordre Follo kommune. Her lærer du hvordan du kan styrke det emosjonelle båndet mellom deg og barnet.

 127. Follo og Son Pride sammen 3. september

  Follo Pride arrangeres i 2022 sammen med Son Pride og markeres med pride-festival i Son lørdag 3. september.

 128. Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte for frivillige organisasjoner.

 129. Høstens første møte i ungdomsrådet

  Med det sparket de i gang høstens rekke av politiske møter i kommunen.

 130. Har du prøvd et av sykkelhotellene i kommunen?

  I forbindelse med Europeisk mobilitetsuke tilbyr Bane NOR én gratis måned for alle som inngår ny avtale i løpet september.

 131. Nordre Follo kommune har fått innvilget klimasatsmidler

  Klimasatsordningen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Nordre Follo kommune har fått støtte til tre prosjekter.

 132. Jubileumsprogram for Nordre Follo bibliotek

  Linn Ullmann, Åsne Seierstad, Lisa Aisato og Sissel Gran, er noen av forfatterne som besøker Nordre Follo bibliotek - avdeling Ski og Kolben denne høsten.

 133. DULT! Bli med på filmpremiere 6. september

  Har du lyst til å se filmer laget av innbyggere som skal inspirere oss til å ta mer klimavennlige valg? Da kan du bli med på filmpremiere på Rådhusteatret tirsdag 6. september kl. 16.00–17.30.

 134. Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

  Du trenger ikke teste deg for korona. Men hold deg hjemme hvis du føler deg syk.

 135. Bedrifter i Nordre Follo kan søke næringsstøtte til bærekraftige forretningsideer

  Enten virksomheten din er ny eller etablert, har du nå muligheten til å søke om støtte gjennom kommunens bærekraftsfond for næringslivet. Søknadsfristen er 31. august.

 136. Oppgraderer turvei i Trolldalen

  Kommunen skal utbedre turveien mellom Pauline Halls vei og turområdet mot Trollåsveien. Vi skal rydde vegetasjon og forbedre håndteringen av overvann.

 137. Hva skal den nye ungdomsskolen i Ski vest hete?

  Vi ønsker innspill fra kommunens innbyggere, lag, foreninger og øvrige interesserte. Politikerne i utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal bestemme hva det nye navnet blir.

 138. Tilbud for deg med senfølger av covid-19

  Frisklivssentralen i Nordre Follo starter opp et gruppetilbud for deg som sliter med senfølger etter covid-19 i slutten av september.

 139. Søk om tilskudd til integreringsarbeid

  Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 140. Alle over 75 år bør ta ny dose vaksine

  Selv om du har hatt korona, er personer over 75 anbefalt å ta en ny oppfriskningsdose. Kommunen har flere enn 900 ledige timer neste uke og alle over 75 kan bestille tid nå.

 141. Skolestart høsten 2022

  Skolene i Nordre Follo starter opp igjen onsdag 17. august. Se oppmøtetider for elevene på kommunens barne- og ungdomsskoler.

 142. Informasjon om gravearbeider i Veslebukta

  Kommunen startet opp gravearbeider i Veslebukta på Kolbotn onsdag 10. august. Arbeidene vil pågå i en liten uke.

 143. De eldste får tilbud om oppfriskningsdose først

  Alle over 80 år skal ha fått sms med invitasjon til å bestille time. Når gruppen over 80 år har fått vaksine, fortsetter vi nedover i aldersgruppene.

 144. Vi ønsker navneforslag til midlertidig vei i Ski

  Nordre Follo kommune ønsker forslag til navn til den nye, midlertidige samleveien som skal bygges i forbindelse med reguleringsplan «FV 152 Kirkeveien».

 145. Takk, bare bra – nytt kurs fra 8. september

  Kurset er for personer over 60 år og handler om hvordan du kan mestre og forebygge depresjon.

 146. Tidligere ordfører i Oppegård kommune Bjørn Kristiansen er død

  Det var med sorg vi mottok budskapet om at Bjørn Kristiansen er gått bort. Bjørn Kristiansen satt som ordfører i Oppegård kommune i 14 år, og har i mer enn 60 år av sitt 92 år lange liv gjort en formidabel innsats for lokalsamfunnet.

 147. Backe skal bygge Langhus svømmehall

  Ordfører Hanne Opdan og utvalgsleder Camilla Hille markerte sammen med entreprenør Backe at avtalen om byggingen av Langhus svømmehall er i boks.

 148. Slik snakker du med barn om krig

  Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.

 149. Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan

  Les mer om innholdet i budsjettet for 2022 og planer for årene fremover. Planen skal nå til politisk behandling før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember.

 150. Midler til kompenserende tiltak for barn og unge

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bevilget 3.5 millioner til kompenserende tiltak i forbindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.