Nyheter

 1. Trenger du et livssynsnøytralt seremonirom?

  Fra 1. desember kan du leie kommunestyresalen til livssynsnøytrale seremonier som begravelser, konfirmasjoner og minnemarkeringer.

 2. Vi vil høre fra deg som er pårørende

  Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er for alle i hele landet om er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

 3. Viktig å følge skilt på anleggsplass i Solbråtanveien

  Vi ser at personer bryter sperringer og går over gjerder. Det kan være farlig og vi ber alle bruke alternativ vei som er skiltet.

 4. Follo-kommuner samarbeider om jordvernstrategi

  Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vil styrke jordvernet. Strategien skal etter planen behandles i kommunene våren 2024.

 5. Har du blitt utsatt for et seksuelt overgrep?

  Overgrepsmottaket er et døgnåpent tilbud i Oslo som tar imot henvendelser og hjelper innbyggere fra blant andre Nordre Follo.

 6. Matrikkelen og grunnboken stenger i desember 2023

  Fra 1. januar 2024 skal Viken fylke splittes. Dette vil påvirke kommunens matrikkelføring og innsending av saker for tinglysing.

 7. Formannskapet har behandlet forslaget til budsjett

  Flere partier har presentert sitt forslag til økonomi- og handlingsplan for 2024-2027. Saksdokumentene kan leses i foajeen på rådhuset, og på nettsiden vår.

 8. Møte i formannskapet torsdag 30. november

  Demensstrategi med handlingsplan, Magasinparken barnehage og kommunens sykefravær det siste året er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 9. Vant pris for innsats for sårbare eldre

  Nordre Follo kommune fikk pris for vårt arbeid med helsetjenester for syke eldre med sammensatte behov, og som ofte har bruk for helsetjenester.

 10. Velkommen til møte om Kirkeveien - Langhusveien

  Viken skal oppgradere deler av Kirkeveien og Langhusveien i Ski. Torsdag 30. november er det informasjonsmøte om prosjektet.

 11. Det skal bli bedre bredbånd på Skotbu og Oppsand

  Vi har fått tilskudd til å bygge ut bredbånd i deler av kommunen.

 12. Har du barn som er pårørende til et søsken?

  Da er du invitert til et informasjonsmøte om SIBS, et kurs for barn som har søsken med kronisk sykdom, fysisk- eller psykisk funksjonsnedsettelser.

 13. Demenskoret synger julen inn - kom på konsert!

  Velkommen til konsert i Kolben kulturhus den 5. desember kl. 17.00.

 14. Lærere testet og lærte mer om digitale verktøy til bruk i skolen

  Rundt 750 lærere og ansatte i PPT- tjenesten var  samlet til «Digital festival» på felles planleggingsdag.

 15. Utbyggingsavtale for Waldemarhøyveien 1 skal forhandles

  Fristen for å komme med dine innspill til forhandlingene er 8. desember 2023.

 16. Flere danseklasser i Kolben

  Lyst til å danse klassisk, jazz, hip hop eller samtidsdans? Kulturskolen utvider dansetilbudet sitt, og setter inn flere klasser i Kolben. Søk plass her!

 17. Statens vegvesen stenger Nøstvettunnelens sydgående løp 25.-27. november

  Tunnelen stenges i retning Moss for reparasjoner etter en trafikkulykke 9. oktober hvor to veggelementer ble ødelagt.

 18. Velkommen til julegrantenning og julemarked

  Det blir julegrantenning og julemarked i Ski lørdag 2. desember. På Kolbotn ble julegrana tent 25. november.

 19. Åpen temakafé om brannforebygging for eldre

  Follo Brannvesen gir nyttig informasjon, råd og tips om hvordan du kan forebygge brann i egen bolig. Velkommen til Svingen kafé og aktivitetssenter 8. desember kl. 12.00-13.00.

 20. Vil du selge noe på julemarkedet i Ski?

  Nå kan du melde deg på julemarkedet i Ski som blir arrangert lørdag 2. desember kl. 13.00-17.00. Det er gratis å delta.

 21. Kjenner du en ildsjel?

  Vi har mange dyktige personer i kommunen som gjør en ekstra innsats for lokalsamfunnet sitt. Disse vil vi hedre! Send oss ditt forslag innen 30. november.

 22. Bolig- og byplanprisen til Nordre Follo kommune

  Nordre Follo får prisen for innovativt arbeid med arealnøytralitet og naturrestaurering.

 23. Vi har ledige timer for koronavaksine

  Personer over 65 år, gravide, og personer i risikogrupper, er anbefalt å ta ny oppfriskningsdose av vaksine mot Covid-19 i høst.

 24. Politikerne spør - kommunedirektøren svarer

  Politikerne jobber nå med budsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027. Les hva de spør om og hva kommunedirektøren svarer.

 25. Omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune

  Velgere som er folkeregistrert som bosatt i Moss, kan forhåndsstemme på rådhuset i Ski fra 13. november til 24. november.

 26. Varsel om omkjøring på Vevelstadveien natt til 15. november

  Broelementene sitter hardere fast enn beregnet. Vi må derfor stenge veien natt til 15. november kl. 20.00-05.00 også for å bli ferdig å rive den ødelagte gangbroen over Vevelstadveien.

 27. Rehabilitering av Sofiemyr kunstgress noe forsinket

  Sofiemyr kunstgress skulle etter planen ha vært ferdig rehabilitert 30. september. Av flere grunner er prosjektet rundt 10 uker forsinket. Målet er at banen står klar i desember, avhengig av værforhold.

 28. Reguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg er vedtatt

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 12. oktober 2023 reguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg.

 29. Vil du støtte og hjelpe en småbarnsfamilie en gang i uka?

  Vi søker etter frivillige medmennesker! Som frivillig i Home-Start hjelper du en småbarnsfamilie med det de trenger av støtte, vennskap og praktisk hjelp.

 30. Støy på natta fra veiarbeid

  Viken fylkeskommune ved Veidekke Industri AS skal frese og asfaltere Søndre Tverrvei-Nordbyveien og Søndre Tverrvei-Finstad, 6.-8. november klokken 21.00-06.30.

 31. Vi vant pris for årets lokale klimatiltak

  Nordre Follo fikk pris fra miljøstiftelsen Zero for vedtak om arealnøytralitet i kommuneplanen.

 32. Vi lager fortau ved Ski idrettspark

  Arbeidene starter i begynnelsen av november og er planlagt å vare i 10 uker. I anleggsperioden vil fremkommeligheten til Idrettsveien og parkeringsplassen ved idrettsparken være redusert.

 33. Vintervedlikeholdet av veiene i Nordre Follo

  Når det har falt fem centimeter snø rykker kommunens brøytemannskaper ut.

 34. Ikke gå over den ødelagte gangbroa på Langhus

  Det er viktig at folk følger skiltene og avsperringene, og ikke tar seg over den stengte broa, går under den delen som er stengt eller går ut i veien.

 35. Test din egenberedskap

  Myndighetene ber alle om å være forberedt på å klare seg selv i noen dager ved en krise. Hvordan står det til med egenberedskapen din?

 36. Nå setter vi ut vinterskilt langs noen veier

  I enkelte veier er det forbudt å parkere om vinteren, for å sikre at myke trafikanter og nødetatene kommer seg trygt frem.

 37. Kommunedirektøren har lagt frem forslag til budsjett

  Økonomi- og handlingsplan 2024-27, med budsjett for 2024, skal nå behandles av politikerne.

 38. Vi oppgraderer gangvei ved Bjørkås sykehjem

  Gangveien vil være stengt til onsdag 8. november mens arbeidene pågår.

 39. Kommunedirektøren legger frem forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan

  Forslaget blir offentliggjort fredag 27. oktober klokken 10.

 40. Er du pårørende til noen som har det vanskelig psykisk?

  Onsdag 1. november inviterer vi til idédugnad for å få innspill om hva pårørende har behov for i sin rolle.

 41. Kan bli lengre ventetid hos legevakta

  Den 31. oktober og 1. november må du regne med mer ventetid hos Follo legevakt. Årsaken er at de skal bytte datasystemer.

 42. Årets ALLEMED-dugnad handler om ungdom og fritid

  Velkommen til deg som er involvert eller engasjert i barn og unges fritidsaktiviteter!

 43. Møte i formannskapet og valgstyret torsdag 26. oktober

  Kommunens økonomi- og handlingsplan og folkevalgtopplæring er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 44. Mange engasjerte ungdommer på ungdomsrådskonferanse

  18 av dem skal bli Nordre Follos nye ungdomsråd og ungdommens talerør for de neste to årene.

 45. Kunngjøring av reguleringsendring for felt BB1 og B/T1 ved Magasinparken

  Endring av reguleringsplan for felt BB1 og B/T1 i Ski vest ble vedtatt av utvalg for areal, klima og byggesak den 26. september 2023.

 46. Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

  Målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Fristen for å søke er 3. november.

 47. Ny universelt utformet rampe klar til bruk

  Nordre Follo kommune har erstattet den midlertidige rampen mellom Jernbaneveien og Parkaksen i Ski sentrum med en permanent rampe.

 48. Vi trenger nye ting til innsamlingen til flyktninger

  Det er behov for blant annet høstklær, vinterklær og vintersko, småelektrisk og sengetøy. Husk at alt må være rent og i god stand.

 49. Kunngjøring av offisielle navn for Øvre torg og Nedre torg

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 26. september 2023 at navnet på øvre torg i Ski sentrum skal være Øvre torg, og at navnet på nedre torg i Ski sentrum skal være Nedre torg.

 50. Velkommen til åpne infokvelder om psykiske helseutfordringer

  Selvhjelp i eget liv, hemmeligheter, psykoterapigruppe for ungdom og åpen dialog i nettverksmøter er temaene for tre gratis informasjonskvelder i høst.

 51. Rausjøveien bru stenger for en natt søndag 15. oktober

  Nordre Follo kommune stenger Rausjøveien bru for å montere en ny midlertidig bru 15. oktober kl. 23.00 - 16. oktober kl. 06.00.

 52. Møte i kommunestyret torsdag 12. oktober

  Kommunens 2. tertialrapport 2023, detaljregulering for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg og endret selskapsavtale Follo Ren IKS er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 53. Cecilie Pind er ny ordfører

  Det nye kommunestyret er nå konstituert. De har valgt Cecilie Pind fra Høyre som ordfører og Knut Tønnes Steenersen fra Fremskrittspartiet som varaordfører.

 54. Seniormesse i Kolben 19. oktober

  Torsdag 19. oktober klokken 11.00 – 14.30 arrangeres seniormesse i Kolben, 3. etasje. Spennende foredrag, utstillere og åpen kafe! Årets tema er: Aktiv senior

 55. Bli med på årets viktigste søndagstur

  Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt.

 56. Opphever kokevarsel i Skotbu og Kråkstad

  Tidligere kokevarsel er nå opphevet. Vannprøver viser at vannkvaliteten på drikkevannet igjen er god.

 57. Konstituerende møte for det nye kommunestyret tirsdag 10. oktober

  Godkjenning av kommunestyrevalget, valg av ordfører, varaordfører og politiske råd og utvalg står på agendaen når det nye kommunestyret blir konstituert denne uken.

 58. Nyoppussede lokaler og ny fastlege ved Greverud legesenter

  - Veldig hyggelig å ha sin første arbeidsdag som ny fastlege i nyoppussede lokaler, sier Håvard- Amund Viervoll (34). Han er ny fastlege ved Greverud legesenteret, og ser fram til å ta imot nye pasienter i innbydende lokaler.  

 59. Nordre Follo er nominert til bosettings- og integreringspris

  Trekkes fram som en kommune som har utmerket seg i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.

 60. Slik får man barnehageplass gjennom året

  Hva skjer hvis du ikke rakk å søke om barnehageplass før fristen for det årlige hovedopptaket i mars? Vi fordeler ledige plasser gjennom hele året.

 61. Du kan foreslå navn til den nye flerbrukshallen på Finstad

  Nordre Follo kommune inviterer innbyggere, lag, foreninger og andre interesserte til å delta i prosessen med å finne navn til ny flerbrukshall på Finstad.

 62. Skårer høyt i rapport om bærekraft

  Nordre Follo er rangert på 2. plass blant de 22 største kommunene i landet.

 63. Velkommen til frokostmøte for næringslivet

  Hold av 8. november for nyttig og næringsrelevant påfyll fra kommunen og samarbeidspartnere.

 64. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

  Årets kampanje oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

 65. Nå kan du bli med i ungdomsrådet

  Er du mellom 13 og 19 år og bor i Nordre Follo? Og har du lyst til å være med å påvirke utviklingen av kommunen?

 66. Bli med på Sykle til jobben-aksjonen i oktober

  Trenger du litt ekstra drahjelp for å ha en aktiv reisevei til jobb – eller kanskje bare en mer aktiv hverdag?

 67. Send ditt programforslag til Den kulturelle skolesekken

  Hvis du er en profesjonell kunstner eller utøver, og vil bidra til å gi barn og unge gode opplevelser innen kunst og kultur, tar DKS nå imot forslag.

 68. Møte i formannskapet torsdag 28. september

  Kommunens 2. tertialrapport 2023 og sykefraværet det siste året er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 69. Planlegger dere bryllup i høst?

  24. og 25. november gjør vi det ekstra fint i kommunestyresalen i Gamle Oppegård rådhus. Her er det god plass til gjester.

 70. Gratis energirådgivning for boligeiere og borettslag

  Lurer du på hvilke tiltak som er smartest for å redusere energibruk og strømregning i egen bolig eller borettslag?

 71. Hjelp oss å samle inn informasjon om hjortebestanden

  Har du sett hjort i Nordre Follo, Ås eller Vestby? Vi trenger din hjelp for å få bedre oversikt over hjortebestanden.

 72. Kveldskurs i hverdagsglede

  Hverdagsglede er et kurs som vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

 73. Informasjon fra brannvesenet om ekstremvær

  Det er igjen varslet ekstreme nedbørsmengder. Brannvesenet strekker seg langt for å hjelpe, men ber alle gjøre forebyggende grep for å redusere faren for skader.

 74. Tilbud om ny oppfriskningsdose av koronavaksine

  FHI anbefaler at personer over 65 år, gravide og personer i risikogrupper, tar en oppfriskningsdose i høst. Vi starter vaksinering tirsdag 19. september.

 75. Velkommen til konserter på seniordagen

  Vi inviterer til konserter på alle seniorsentrene i kommunen vår i anledning Seniordagen 2023.

 76. Står du på venteliste til barnehageplass?

  Da må du logge deg inn i Foreldreportalen og oppdatere søknaden din hvis du fortsatt ønsker å stå på ventelista.

 77. Her er det nye kommunestyret i Nordre Follo

  Disse representantene er valgt for de neste fire årene. Representantene er godkjent av valgstyret. Det nye kommunestyret blir konstituert 10. oktober.

 78. Gangvei stengt mens vi reparerer den i uke 38

  Vi reparerer nederste del av gangveien fra Vassbonn skole til Trolldalen. Gangveien fikk store skader av uværet «Hans».

 79. Barna i Nordre Follo på lesetoppen

  Norges kuleste lesekampanje Sommerles er over for i år – og for en suksess det har vært!

 80. Arbeid på hovedvannledning

  Torsdag-fredag denne uken skal vi arbeide på hovedvannledningen fra området Ski skole til Langhus skole/Ramstad terrasse.

 81. Nå er det tid for luftveisinfeksjoner

  Rådene er de samme uansett om det er korona, influensa eller forkjølelse. Hold deg hjemme når du føler deg syk. Det er for de aller fleste ikke nødvendig å teste for korona.

 82. Hvor kan du stemme på valgdagene?

  Vi har 11 valglokaler. Søndag 10. september er valglokalene åpne klokken 14 - 20. Mandag 11. september er de åpne klokken 10 - 21.

 83. Ønsker du hjelp til å mestre livet med, eller etter, kreftsykdom?

  Den 19. september starter nytt kurs i kreftrehabilitering. Her får du undervisning i relevante temaer og gruppetrening med fysioterapeut.

 84. Gratis kurs i privatøkonomi

  Økonomiske rådgivere fra NAV i Nordre Follo holder gratis kurs i privatøkonomi tirsdag 19. september klokken 12-15.

 85. 8. september er siste dag med forhåndsstemming

  Mandag 4. - torsdag 7. september er det åpent frem til klokken 20. Fredag 8. september er det åpent frem til klokken 15.30. Valgdagene er søndag 10. og mandag 11. september.

 86. Kjenner du deg nedstemt, med lite initiativ og energi?

  Ønsker du å komme i gang igjen? Bli med på kurset Bakkestart på Frisklivssentralen!

 87. Informasjon om harepest

  Harepest er påvist på flere harer i Norge, blant annet i Nordre Follo. Sykdommen kan smitte til mennesker og andre dyr.

 88. Høring av skrivemåte på veinavn

  Innbyggere og andre interesserte har sendt inn navneforslag på veien som tar av fra Vestveien og går inn til Ski tinghus, Follo politistasjon, Politiets publikumssenter mv.

 89. Nå blir det bedre pasientvarslingssystem på sykehjemmene

  Det nye systemet er enklere å bruke og gir økt trygghet for de som får kommunale helsetjenester.

 90. Kunngjøring av nye veinavn – Johannes Mikkelsens vei og Bokbindergrenda

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok to nye veinavn i kommunen den 29. august 2023.

 91. Pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer

  Parenthood Rus er et pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer i Nordre Follo. I høst kan du møte andre mødre og fedre med tilsvarende eller lignende opplevelser.

 92. Råd om fugleinfluensa

  Det pågår et større utbrudd av fugleinfluensa blant villfugl i Norge. Sykdommen er foreløpig ikke registrert i Nordre Follo, men vi må forberede oss på at det kan dukke opp.

 93. Det er mulig å søke om å få stemme hjemme

  Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan dra til et valglokale, så kan vi komme hjem til deg. Kontakt oss så raskt som mulig og senest 6. september.

 94. En dag preget av nattens regn

  Det kom mye nedbør natt til 27. august og vårt mannskap har jobbet gjennom natten og søndagen med å håndtere situasjonen. Vi opplever å ha kontroll fra kommunens side og vil følge opp utover i uken.

 95. Midlertidig endret gangvei ved Parkaksen i Ski sentrum

  Kommunen bygger en universelt utformet rampe mellom Jernbaneveien og Parkaksen. I byggeperioden må du som skal til Parkaksen ta en alternativ rute enten via gågata (Idrettsveien) eller Kirkeveien.

 96. Vannledningsnettet i Skotbu og Kråkstad blir spylt i uke 34

  Det kan være varierende trykk, misfarget vann og luft i rørene i denne perioden.

 97. Starter med utdeling av matkasser

  Fra 26. august starter Røde Kors, Utafor Boksen og kommunen med å dele ut mat til de som har behov for dette.

 98. Ønsker du å være i mer aktivitet?

  21. august starter vi opp treningstilbudet Aktiv med Friskliv og Aktiv med Friskliv Senior. Meld deg på i appen Spond.

 99. Kurs: Hvordan mestre depresjon?

  Den 13. september starter vi opp et nytt kurs i "Takk, bare bra", et kurs i forebygging og mestring av depresjon for de over 60 år.

 100. Velkommen til nytt skoleår

  Skolene i Nordre Follo starter opp igjen torsdag 17. august. Nedenfor finner du oppmøtetider på de enkelte skolene.

 101. Tilbyr vaksine til russ som var på Ios i uke 30

  Ungdom som deltok på russearrangementet på Ios, eller som har vært i nærkontakt med 18-åringen som døde av smittsom hjernehinnebetennelse,  kan få vaksine mot meningokokk B.

 102. Ber lokal russ oppsøke legevakten

  Ungdom som var på Ios i forbindelse med en russetur i uke 30 anbefales å oppsøke legevakten som et føre-var tiltak. 8. august ble det kjent at en ungdom fra Bærum som deltok på turen døde som følge av smittsom hjernehinnebetennelse.

 103. Nytt kurs for deg som har eller har hatt kreft

  Den 19. september starter nytt kurs i kreftrehabilitering, et kurs som kan hjelpe deg til å mestre hverdagen og livet med- eller etter kreftsykdom.

 104. Bli med på folkemøte: Hva er byen Ski for deg?

  Tirsdag 22. august er alle invitert til folkemøte på biblioteket i Ski. Vi ønsker å høre din mening om hva som gjør det godt å bo, besøke og jobbe i Ski.

 105. Revidert strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging

  Nordre Follo kommune har vedtatt ny strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er gjeldende fra 1. januar 2024.

 106. Arbeider på Follobanen og buss for tog i juli

  Bane NOR melder at årets sommerarbeid med Follobanen skal pågå i fire uker fra og med lørdag 1. juli til og med søndag 30. juli.

 107. Reguleringsplan for fortau langs fv. 1372 Oppegårdveien nord er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok 14. juni 2023 reguleringsplan for fortau langs fylkesvei 1372 Oppegårdveien nord.

 108. Vi jobber i lysløypa i sommer

  Vi skal fullføre den påbegynte turveien fra Gimleveien til Kongeveien i Oslo. I uke 26-29 kan du møte på anleggsarbeid her.

 109. Vis hensyn til måkeungene

  Ungene til et fiskemåkepar er ute av redet og på bakken i Ski sentrum. Dette er helt normalt, så det er viktig at vi lar dem få være i fred.

 110. Nye kurs hos Frisklivssentralen etter sommerferien

  Handler om temaer som å endre levevaner, øke hverdagsgleden, mestre belastninger, søvnproblemer, kostvaner og tobakk.

 111. Vi bytter GPS-klokker og GPS-brikker

  Alle innbyggere som har fått tildelt GPS-klokker og GPS-brikker gjennom kommunen, vil nå få en ny.

 112. Hva er byen Ski for deg?

  Vi ønsker å vite hva innbyggerne mener gjør Ski til et godt sted å bo, jobbe og besøke. Si din mening og vinn gavekort.

 113. Er du meddommer?

  Det er viktig at du gir beskjed hvis du har ny kontaktinformasjon, som epostadresse, telefonnummer, yrke og lignende.

 114. Ønsker forslag til kandidater til politiske råd

  Kommunestyret i Nordre Follo skal velge representanter til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser.

 115. Høring av forslag til ny forskrift om fartsbegrensninger for fritidsfartøy

  Høringsfristen er 15. august 2023.

 116. Varsel om støyende asfalteringsarbeid i Ski

  Veidekke Industri AS asfalterer i Ski om nettene på oppdrag fra Viken fylkeskommune i perioden 15.-28. juni.

 117. 15 vielser på fire dager

  Tre av parene giftet seg utendørs på Møllerenga på Langhus i nydelig junivær.

 118. Helsestasjonstjenester på nett

  Nå kan du kontakte helsestasjons- og skolehelsetjenesten på nett!

 119. Planlegger å bygge fortau langs Idrettsveien ved Ski idrettspark

  Nordre Follo kommune planlegger å bygge fortau fra Gymnasveien til Balders vei til høsten.

 120. Hvordan skal vi skrive de offisielle navnene på torgene i Ski sentrum?

  Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene som har kommet inn.

 121. Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Fløysbonn ungdomsskole

  Nå starter planarbeidet for Fløysbonn ungdomsskole, Holbergs vei 41 på Sofiemyr. Forslagsstiller er Nordre Follo kommune. Plankonsulent er Arkitema AS.

 122. Er du pårørende til en person med demens?

  Fra oktober kan du delta på fire samlinger for å få mer kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

 123. Nå kan du foreslå veinavn

  Gi ditt forslag til navn på veien som går inn fra Vestveien til Ski tinghus, Follo politistasjon, politiets publikumssenter og videre. Fristen er 04.08.2023.

 124. Det ekstraordinære bålforbudet forlenges ikke

  Forbudet utløper ved midnatt 29. juni, og ordinære regler vil gjelde.

 125. Deltidsjobb for 48 ungdom i tre år

  Snart blir 48 stillinger for ungdom (14-20 år) lyst ut. Generasjon M er en sosial entreprenør som ansetter våre ungdommer. Kommunen og Sparebank1-stiftelsen som finansierer tiltaket over tre år.

 126. Lærlinger ser mange muligheter med velferdsteknologi

  Hjelpemidler kan gi en bedre hverdag for pasienter og brukere. Helsefaglærlingene synes det er spennende og er opptatt av god informasjon til brukere og pårørende.

 127. Sommerles er i gang!

  Fra 1. juni kan alle barn på 1.–7. trinn, og skolestarterne, være med på Norges kuleste lesekampanje.

 128. Hvordan kan vi gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig?

  Ungdomsrådet vil ha enklere språk, gode sammendrag og forklaring av faguttrykk. De ber også skolen ta lokalpolitikk inn i undervisningen.

 129. Oppfordrer til å spare på vannet

  Vi oppfordrer alle i kommunen til bruke minst mulig vann og begrense hagevanning og all unødig vannbruk.

 130. Arbeid på jernbanen helgen 10.-11. juni

  Bane NOR planlegger vedlikeholdsarbeid mellom Oppegård og Ski og på Kolbotn stasjon 10.-11. juni 2023.

 131. Gratis energirådgivning for boligselskaper

  Nordre Follo kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser.

 132. Velkommen til å henge i Ski sentrum

  Vi har satt opp hengekøyer, møbler og spill. Ta deg en tur og nyt sommerværet.

 133. Kommuneplanens arealdel 2023-2034 er vedtatt

  Kommuneplanen er den overordnede planen for styring av kommunen. Politikerne vedtok ny arealdel 3. mai.

 134. Anbefaler utsettelse for rehabilitering og utvidelse av Fløysbonn skole

  Utvidelse og rehabilitering av Fløysbonn skole på Sofiemyr foreslås utsatt med 2 år, til skolestart 2029/2030 på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

 135. Vil laget ditt låne markedsplass i Ski søndag 11. juni?

  Vil laget ditt eller en forening du er medlem i låne en markedsplass under Follofestivalen og Gatekunstfestivalen?

 136. Status for nedgraving av høyspentledning gjennom Finstad - Ski vest

  Høyspentledningen som går gjennom Finstad- Ski vest skal graves ned som planlagt, men arbeidet blir ikke klart til Magasinparken ungdomsskole står ferdig i 2025.

 137. Velkommen til Sumprock 2023

  Festivalen Sumprock går av stabelen fredag 2. juni kl. 18-22 på Kolbotn torg.

 138. Hengekøyeparken på Gjersenga er klar

  – Denne dagen har jeg ventet på, sa ordfører Hanne Opdan ved åpningen.

 139. Kommunen har ny sentralbordløsning

  Vi har byttet sentralbordløsning. I en overgangsperiode kan ta litt lenger tid å få svar mens vi lærer oss det nye systemet.

 140. Bildeling for innbyggere i Nordre Follo kommune kvelder og helger

  De neste 6 månedene kan innbyggere i Nordre Follo kommune benytte seg av en ny bildelingstjeneste i form av to biler som er tilgjengelig i kommunens bilpark.

 141. Follo-kommunene skal få flere ungdom ut i arbeid

  Nytt prosjekt med Follo Futura og NAV skal skreddersy tilbud til ungdommer som står utenfor arbeidslivet. De oppfordrer arbeidsgivere til enda mer inkludering.

 142. Elevenes digitale kompetanse

  Ansatte i Nordre Follo kommune har laget en plan for elevenes digitale kompetanse. Denne uken presenterte de planen på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring på NTNU i Trondheim.

 143. Nå kan du gi innspill til reguleringsplanforslaget for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg

  Velkommen til åpent informasjonsmøte om planen torsdag 8. juni kl. 18.00 – 19.00 på rådhuset i Ski.

 144. Frisklivssentralen Nordre Follo er ny utviklingssentral

  Frisklivssentralen er en av 17 utviklingssentraler som har avtale med Helsedirektoratet.

 145. Nordre Follo er godkjent som trygt lokalsamfunn

  Trygge lokalsamfunn er en metode for å forebygge skader og ulykker blant innbyggerne. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader.

 146. Politikerne skal vedta ny arealdel i kommuneplanen

  Det kom inn mer enn hundre innspill da arealdelen lå ute til høring. Onsdag 3. mai har kommunestyret møte og fatter endelig vedtak.

 147. Ruter tilbyr bestillingstransport i Nordre Follo

  Transporten kjøres med minibusser og er tilrettelagt for rullator og rullestol. Les om hvor de kjører og hvordan du bestiller.

 148. Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte for frivillige organisasjoner.

 149. Slik snakker du med barn om krig

  Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.