Nyheter

 1. Byggesaksbehandlinger blir noe forsinket i en periode

  Vi må dessverre melde om forsinkelser i byggesaksbehandlingen etter at vi har blitt Nordre Follo kommune. Vi håper å ta inn forsinkelsene i løpet av januar og begynnelsen av februar.

 2. Vær obs på personer som utgir seg for å være fra kommunen

  Det har vært et tilfelle av tyveri der gjerningspersonene har utgitt seg for å være fra kommunen. Husk at kommunens ansatte gjør avtaler før de kommer hjem til deg. Hjemmetjenesten er uniformert, har ID-kort og nøkkel til fellesoppganger.

 3. Vil du lage Nordre Follo-sangen?

  Ski har egen sang. Det har Oppegård også. Nå har du muligheten til å skrive Nordre Follo-sangen og vinne 20 000 kroner.

 4. To fakturaer blir sendt ut i januar

  Betaling for tjenester i januar blir i år fakturert i januar. Dermed blir fakturaer for både januar og februar sendt ut denne måneden.

 5. Folkevalgtsamling 17.-18. januar

  Denne uken samler de folkevalgte i Nordre Follo seg for å lære ting de trenger å vite for å kunne utøve sin rolle som folkevalgt i den nye kommunen på best mulig måte.

 6. Meld feil til oss via mobil, pc eller nettbrett

  Du kan melde fra til kommunen digitalt dersom du opplever feil og mangler som manglende brøyting eller strøing og dårlig trykk i vannkrana hjemme.

 7. Informasjon om trygghetsalarmer

  Innbyggere med behov for trygghetsalarm med inntekt under 2 G, som tilsvarer rett i underkant av 200 000 kroner, får dekket trygghetsalarm i Nordre Follo kommune.

 8. Velkommen til Frivillighetsforum

  Lag og foreninger inviteres til åpent møte på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, torsdag 16. januar klokken 16.30–19.30 for å bli kjent i ny kommune.

 9. Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 8. januar

  Onsdag 8. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 10. Nå får du Nordre Follo-magasin og turkart i posten

  Alle innbyggere i Nordre Follo kommune vil denne uken få et innbyggermagasin og et turkart levert i postkassen sin.

 11. Bussrute 522 i Ski endres fra og med mandag 6. januar

  Her finner du oversikt over forandringene på bussruta.

 12. Juletreinnsamling

  Tradisjonen tro samler vi inn brukte juletrær. Dette gjelder kun for tidligere Oppegård kommune.

 13. Organisasjonsstruktur i Nordre Follo

  Rådmann har endret antall staber fra tre som var opprinnelig foreslått, til to. Nordre Follo kommune vil ha to staber: Digitalisering og innovasjon og Økonomi og organisasjon.

 14. Velkommen til Nordre Follo kommune

  Velkommen som innbygger i Nordre Follo kommune!

 15. Idrettsbussen utvider

  Pilot Oppegård utvider tilbud og kjøreområde. Oppstart etter nyttår er mandag 6. januar og første uke i 2020 er gratis.

 16. Legevakt på Ski sykehus

  Nordre Follo ønsker velkommen til legevakt på Ski sykehus og gjør det i samarbeid med de andre Follo-kommunene!

 17. Like veinavn og nødetater

  60 veinavn vil være like eller nesten like i Nordre Follo inntil saken er behandlet politisk. Oppgi tidligere kommune i tillegg til veinavn i kontakt med nødetater. Nødetatene er informert om dette og har ansvaret for å finne frem.

 18. Nyttig informasjon ved overgangen til én kommune

  Les om Nordre Follos kontaktinformasjon, faktura- og kontonummer, vedtekter og annen informasjon.

 19. Liv Karin Sørli konstituert som kommunalsjef

  Liv Karin Sørli er konstituert som kommunalsjef for Eiendom og bydrift fra 1. januar 2020.

 20. Nye veinavn vedtas i 2020

  18. desember 2018 bestemte fellesnemnda for Nordre Follo kommune hvilke veier som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

 21. Budsjett for 2020 er vedtatt

  12. desember 2019 vedtok kommunestyret i Nordre Follo Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Planen viser kommunens prioriteringer i disse fire årene og en viktig del av planen er budsjettet for 2020.

 22. Minnested på Jan Baalsruds plass

  På Jan Baalsrud plass i Kolbotn sentrum skal vi etablere et minnested som skal inneholde bautaen fra Taraldrud gård, minneplatene fra rådhuset i Oppegård og en byste av Jan Baalsrud.

 23. Kommunestyret i Nordre Follo

  Disse 47 representantene sitter i kommunestyret for Nordre Follo kommune. Se navn på representanter og vararepresentanter.