Nyheter

 1. Nye vedtekter for barnehage og SFO

  Kommunestyret gjorde flere vedtak i sitt møte 12. februar, blant annet om bygging av Kolbotn skole, legevakt, Bøleråsen barnehage og nye vedtekter.

 2. Dette blir nye veinavn i Nordre Follo

  Alle veier i en kommune må ha ulike navn, først og fremst for å sikre at brann, politi og ambulanser finner fram til rett adresse. Kommunestyret har nå vedtatt nye veinavn.

 3. Viktig å vite om koronavirus (covid-19)

  Ingen har så langt fått påvist dette viruset i Norge. Hvis du mistenker smitte, skal du ikke møte opp hos legen eller på legevakten. Ring først!

 4. Slik jobber vi med inneklima ved Sofiemyr skole

  Her kan du lese hva vi gjør for sikre et forsvarlig inneklima ved Sofiemyr skole og hva miljørettet helsevern mener om situasjonen ved skolen.

 5. Status for detaljregulering av Skolekvartalet i Ski sentrum

  Den politiske førstegangsbehandlingen av detaljreguleringen av Skolekvartalet er ferdig. Kommunen skal i samråd med utbygger utarbeide nytt plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan før forslaget blir lagt ut på høring.

 6. Hva ønsker du å bruke innbyggertorget til?

  – Vi ønsker medvirkning fra våre innbyggere og har derfor laget en spørreundersøkelse om innbyggertorg, forteller ordfører Hanne Opdan.

 7. Holdt informasjonsmøte på Sofiemyr skole

  Kommunen inviterte foreldrene for å informere om arbeidet med skolebygget og inneklima.

 8. Endring av gårdsnummer i forbindelse med kommunesammenslåing

 9. Møte i kommunestyret onsdag 12. februar

  Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg, forslag til vedtekter for kommunale barnehager og SFO og valg av ungdomsråd er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 10. Vil du bli lærling?

  Nå kan du søke på ledige læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og institusjonskokkfaget.

 11. Husk å søke barnehageplass

  Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars 2020. I hovedopptaket behandler vi søknader for de som ønsker oppstart i perioden august–november.

 12. Bilder til turkart

  Vi ønsker bilder fra innbyggerne til et digitalt turkart.

 13. Vil du bli meddommer?

  Meddommere velges av kommunestyret hvert fjerde år. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

 14. Møte i formannskapet torsdag 6. februar

  Nye veinavn i Nordre Follo, behov for tilleggsbevilgning til Kolbotn skole og flerbrukshall og omorganisering av barnehagedrift på Bøleråsen er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 15. Ski bad er dessverre stengt

  Ski bad ble stengt sist uke etter en intern kontroll, der det ble klart at det bassengtekniske anlegget ikke tilfredsstiller badevannsforskriftene. Badet skulle åpne igjen i slutten av forrige uke....

 16. Midlertidig stengt passasje foran Egon/Thon Hotel i Ski

  Bane NOR melder at passasjen foran Egon/Thon Hotel blir stengt i en periode i forbindelse med bygging av ny bussterminal i Jernbaneveien.

 17. Vinterstolpejakta

  Vinterstolpejakta er et tilbud til deg som ønsker å fortsette å sykle utover vinteren og gjerne vil ha et mål for turen. Stolpene er plassert fra grensen til Oslo i nord til Ski sentrum i sør.

 18. Tiltak iverksatt etter branntilløp på Hellerasten skole

  De siste ukene har det vært to hendelser som kunne ført til brann på Hellerasten skole. Kommunen har iverksatt tiltak.

 19. Bussrute 522 på Finstad i Ski legges om midlertidig på grunn av veiarbeider

  Fra mandag 3. februar til og med torsdag 6. februar blir bussrute 522 om Villenga midlertidig lagt om til gammel rute fordi kommunen skal reparere veien.

 20. Snart får du faktura for vann, avløp og renovasjon for 1. kvartal 2020

  Vi tar forbehold om at faktura med forfallsdato 20. mars kan bli noe forsinket.

 21. Taxiholdeplasser i Ski sentrum flyttes midlertidig

  Bane NOR melder at taxiholdeplassene i Ski sentrum blir flyttet til bussholdeplassene langs Ski storsenter i en uke fra onsdag 29. januar på grunn av anleggsarbeid like ved Ski stasjon.

 22. Hold deg orientert om aktuelle politiske saker

  Ønsker du å vite hvilke saker lokalpolitikerne skal behandle fremover? Lurer du på hva som ble bestemt i tidligere politiske saker?

 23. Designpris til sykkelhotellet ved Rosenholm stasjon

  Sykkelhotellet ved Rosenholm stasjon fikk det anerkjente DOGA-merket for design og arkitektur.

 24. Varsel om oppstart – detaljregulering Åsveien

  Petter Bogen Arkitektkontor AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Åsveien 3, 5, 9, 11 A, 11 B, 13 og 15 i Nordre Follo kommune på oppdrag for Åsveien 11 AS.

 25. Beredskapsøvelse ved Ski stasjon mandag

  Bane NOR gjennomfører en beredskapsøvelse i området Ski stasjon vest og ved Kvakestad mandag 27. januar 2020. Øvelsen omfatter røyk fra røykmaskiner. Nødetatene deltar i øvelsen.

 26. Saksbehandlingen blir noe forsinket i en periode på plan, bygg og geodata

  Vi må dessverre melde om forsinkelser i saksbehandlingen etter at vi har blitt Nordre Follo kommune. Vi håper å ta inn forsinkelsene innen påsken.

 27. Vær obs på personer som utgir seg for å være fra kommunen

  Det har vært et tilfelle av tyveri der gjerningspersonene har utgitt seg for å være fra kommunen. Husk at kommunens ansatte gjør avtaler før de kommer hjem til deg. Hjemmetjenesten er uniformert, har ID-kort og nøkkel til fellesoppganger.

 28. Vil du lage Nordre Follo-sangen?

  Ski har egen sang. Det har Oppegård også. Nå har du muligheten til å skrive Nordre Follo-sangen og vinne 20 000 kroner.

 29. To fakturaer blir sendt ut i januar

  Betaling for tjenester i januar blir i år fakturert i januar. Dermed blir fakturaer for både januar og februar sendt ut denne måneden.

 30. Folkevalgtsamling 17.-18. januar

  Denne uken samler de folkevalgte i Nordre Follo seg for å lære ting de trenger å vite for å kunne utøve sin rolle som folkevalgt i den nye kommunen på best mulig måte.

 31. Meld feil til oss via mobil, pc eller nettbrett

  Du kan melde fra til kommunen digitalt dersom du opplever feil og mangler som manglende brøyting eller strøing og dårlig trykk i vannkrana hjemme.

 32. Informasjon om trygghetsalarmer

  Innbyggere med behov for trygghetsalarm med inntekt under 2 G, som tilsvarer rett i underkant av 200 000 kroner, får dekket trygghetsalarm i Nordre Follo kommune.

 33. Velkommen til Frivillighetsforum

  Lag og foreninger inviteres til åpent møte på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, torsdag 16. januar klokken 16.30–19.30 for å bli kjent i ny kommune.

 34. Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 8. januar

  Onsdag 8. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 35. Nå får du Nordre Follo-magasin og turkart i posten

  Alle innbyggere i Nordre Follo kommune vil denne uken få et innbyggermagasin og et turkart levert i postkassen sin.

 36. Bussrute 522 i Ski endres fra og med mandag 6. januar

  Her finner du oversikt over forandringene på bussruta.

 37. Juletreinnsamling

  Tradisjonen tro samler vi inn brukte juletrær. Dette gjelder kun for tidligere Oppegård kommune.

 38. Organisasjonsstruktur i Nordre Follo

  Rådmann har endret antall staber fra tre som var opprinnelig foreslått, til to. Nordre Follo kommune vil ha to staber: Digitalisering og innovasjon og Økonomi og organisasjon.

 39. Velkommen til Nordre Follo kommune

  Velkommen som innbygger i Nordre Follo kommune!

 40. Idrettsbussen utvider

  Pilot Oppegård utvider tilbud og kjøreområde. Oppstart etter nyttår er mandag 6. januar og første uke i 2020 er gratis.

 41. Legevakt på Ski sykehus

  Nordre Follo ønsker velkommen til legevakt på Ski sykehus og gjør det i samarbeid med de andre Follo-kommunene!

 42. Like veinavn og nødetater

  60 veinavn vil være like eller nesten like i Nordre Follo inntil saken er behandlet politisk. Oppgi tidligere kommune i tillegg til veinavn i kontakt med nødetater. Nødetatene er informert om dette og har ansvaret for å finne frem.

 43. Nyttig informasjon ved overgangen til én kommune

  Les om Nordre Follos kontaktinformasjon, faktura- og kontonummer, vedtekter og annen informasjon.

 44. Liv Karin Sørli konstituert som kommunalsjef

  Liv Karin Sørli er konstituert som kommunalsjef for Eiendom og bydrift fra 1. januar 2020.

 45. Nye veinavn vedtas i 2020

  18. desember 2018 bestemte fellesnemnda for Nordre Follo kommune hvilke veier som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

 46. Budsjett for 2020 er vedtatt

  12. desember 2019 vedtok kommunestyret i Nordre Follo Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Planen viser kommunens prioriteringer i disse fire årene og en viktig del av planen er budsjettet for 2020.

 47. Minnested på Jan Baalsruds plass

  På Jan Baalsrud plass i Kolbotn sentrum skal vi etablere et minnested som skal inneholde bautaen fra Taraldrud gård, minneplatene fra rådhuset i Oppegård og en byste av Jan Baalsrud.

 48. Kommunestyret i Nordre Follo

  Disse 47 representantene sitter i kommunestyret for Nordre Follo kommune. Se navn på representanter og vararepresentanter.