Søk om støtte til energieffektive tiltak for industribedrifter

Enova vil gi støtte til tiltak som erstatter fossile brensler til fornybare alternativer. Første søknadsfrist er 31. januar kl. 12.00.
Fire klosser som snus over til sider med klima-ikoner

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette, må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer samtidig som energieffektiviteten økes.

Enova vil bidra til at klimavennlige og energieffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.

De fortsetter derfor med støtteprogrammet "Klima- og energisatsninger i industrien" i 2024.

Bedrifter innen industri kan søke om tilskudd til forskjellige temaer og tiltak. De ulike tiltakene har ulike frister.

Første frist er 31. januar 2024 kl. 12.00.

Det gjelder disse satsningene:

 • Utnyttelse av overskuddsenergi 
  • Støtte til investering i tiltak for å gjenvinne spillvarme/ overskuddsenergi fra produksjonsprosessen til intern eller ekstern bruk
 • Utfasing av fossil varme i industriprosesser 
  • Støtte til investering i tiltak som konverterer fra fossile brensler til fast biobrensel eller varmepumper til prosessvarme-formål
 • Utfasing av fossilt drevne arbeidsprosesser 
  • Støtte til investering i elektrifisering av mekaniske arbeidsprosesser som tidligere har vært forsynt med energi fra fossile brensler 
 • Utredning av nærvarmeanlegg 

Andre frister for andre temaer er:

 • 15. april
 • 14. juni
 • 30. september
 • 22. november

Les mer om tilskuddsordningene og start søknadsprosessen på Enova.no     

Sist endret: 23.01.2024