Presse

Kommunikasjonsavdelingen hjelper gjerne pressen med 

  • fakta og informasjon om kommunen. 
  • kontakt med ansatte når pressen ønsker uttalelser.  
  • kontakt med virksomheter det er aktuelt å skrive om. 
  • bilder av ansatte, bygninger og steder i Nordre Follo.  

Kontakt oss på e-post: presse@nordrefollo.kommune.no

Leder for kommunikasjonsavdelingen:
Ingvild Belck-Olsen, telefon 92 05 95 06 

E-post besvares i ordinær arbeidstid. Utenom arbeidstid kan du sende SMS eller ringe til leder for kommunikasjonsavdelingen. 

Innsyn i saker

Du kan be om innsyn i saker direkte i kommunens offentlige journal.

Vi ber om at dere sender eventuelle andre innsynsbegjæringer  til postmottak, gjerne med kopi til presse.

Pressekonferanser og politiske møter

Pressekonferanser og politiske møter kan følges direkte her: Kommune-TV

Slik håndterer vi pressehenvendelser 

Vi registrerer pressehenvendelser i datasystemet CIM. Dette gjør vi for å ha oversikt over henvendelsene og sørge for at journalister får svar. Vi skriver inn navn, oppdragsgiver, kontaktinformasjon og hva henvendelsen gjelder.

Personopplysninger som e-post og telefonnummer er kun tilgjengelig for de som følger opp mediehenvendelser.

Informasjonen som loggføres blir ikke benyttet til andre formål enn mediehåndtering. Vi sletter personopplysninger fra CIM etter tre år. 

Personopplysninger om journalister

Journalister kan be om at Nordre Follo kommune ikke registrerer deres personopplysninger. Kontakt presse.

Bakgrunnen for at vi registrerer personopplysninger i CIM er at journalisters personopplysninger er berettiget interesse, jfr. GDPR art 6.1 bokstav f. Nordre Follo kommune har behov for registrere personopplysningene for å følge opp pressehenvendelser på en effektiv måte.

Se også personvern og informasjonskapsler.

Pressebilder

Ordfører Hanne Opdan

Jan Walbeck

Last ned bildet.

Jan Walbeck

Last ned bildet. 

Kommunedirektør Øyvind Henriksen

Last ned bildet.

Sist endret: 15.10.2021