Presse

Presse svarer på e-post i ordinær arbeidstid. Har du behov for kontakt utenom arbeidstid, kontakt kommunikasjonssjef på SMS eller telefon.

Kommunikasjonsavdelingen hjelper gjerne pressen med 

  • fakta og informasjon om kommunen
  • kontakt med ansatte når pressen ønsker uttalelser
  • kontakt med virksomheter det er aktuelt å skrive om
  • bilder av ansatte, bygninger og steder i Nordre Follo

Kontakt oss på e-post: presse@nordrefollo.kommune.no

Pressevakt

  • Pressekontakt Silje Stavik, telefon: 92 42 98 13 (kl. 08-16)
  • Kommunikasjonssjef Morten Ellingsen, telefon: 40 84 22 06

Vi svarer på e-post i ordinær arbeidstid. Har du behov for kontakt utenom arbeidstid, kontakt kommunikasjonssjef på SMS eller telefon. 

Pressebilder

Du finner pressebilder av ordfører og kommuneledelsen i Nordre Follo kommunes bildebank.

Innsyn i saker

Du kan be om innsyn i saker direkte i kommunens offentlige journal.

Vi ber om at dere sender eventuelle andre innsynsbegjæringer til postmottak, gjerne med kopi til presse.

Pressekonferanser og politiske møter

Pressekonferanser og politiske møter kan følges direkte her: Kommune-TV

 

Sist endret: 29.08.2023