Presse

Kommunikasjonsavdelingen hjelper gjerne pressen med

  • å finne frem fakta og informasjon om kommunen 
  • å finne frem til rett person når de ønsker uttalelser fra kommunen 
  • å ta kontakt med kommunale virksomheter det er aktuelt å skrive om 
  • å finne bilder av ansatte og virksomheter
  • annet som pressen ønsker 

Ta gjerne kontakt med oss på presse@nordrefollo.kommune.no.

Ingvild Belck-Olsen er leder for kommunikasjonsavdelingen. 

 

Sist endret: 19.12.2019